16 Oct

Konsoloperat Til Maritime Assistance Service Ved Forsvarets Operationscenter Ledige Stillinger på Flyvestation Karup

Stilling
Konsoloperat Til Maritime Assistance Service Ved Forsvarets Operationscenter
Selskab
Flyvestation Karup
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
16 Oct, 2018 30+ days ago

Flyvestation Karup presserende behov efter position for Konsoloperat Til Maritime Assistance Service Ved Forsvarets Operationscenter. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Konsoloperat Til Maritime Assistance Service Ved Forsvarets Operationscenter Ledige Stillinger på Flyvestation Karup Detaljer Job:

Som Konsoloperatør i Maritime Assistance Service (MAS) ved Forsvarets Operationscenter (JOC) kan vi tilbyde dig et alsidigt job, hvor tjenesten og opgaverne varierer fra dag til dag. Et job, hvor du vil blive udfordret i tanke og handling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel i overvågningen af danske farvande, i redning af menneskeliv, havmiljø og værdier.

Om os

Vi indsætter Forsvarets enheder til gavn for Danmarks sikkerhed.

Forsvarets Operationscenter (Joint Operations Centre (JOC)) er en del af Operationsstaben i Værnfælles Forsvarskommando (VFK). Operationscentret løser mange forskellige opgaver, som omfatter både militære opgaver og opgaver af mere civil karakter. Helt overordnet moniterer vi alle indsættelser fra Forsvaret og agerer i den forbindelse som Single Point of Contact.

Af andre opgaver der ligger ved Forsvarets Operationscenter er maritim suverænitetshævdelse, Joint Rescue Coordination Centre (JRCC), med ansvar for sø- og flyredning i Danmark samt Maritim Assistanceservice (MAS) som medvirker til sikker afvikling af skibstrafikken i de danske farvande.

Der er i alt 13 døgnbemandede funktioner, der er besat af både civile og militære fra alle tre værn. Vi lægger vægt på, at der er synergi mellem de enkelte funktioner, så der ved opgaveløsningen støttes bredt, på tværs af niveauer og funktion. Vores miljø er åbent og ærligt, hvor kommunikationen flyder frit.

Vores arbejde har direkte indflydelse på sikring af Danmarks suverænitet, redning af menneskeliv, og sikring af store samfundsmæssige værdier, hvorfor der konstant er fokus på en effektiv og sik-ker tilgang til opgaveløsningen.

Operationscenteret er placeret på Flyvestation Karup. Det forventes at stillingen bliver en del af Søværnskommandoen, når denne oprettes 1. januar 2019.

Om stillingen

En af funktionerne i JOC er Maritim Assistance Service (MAS), hvis mangeartede opgaver blandt andet inkluderer: Overvågning af og støtte til den maritime handelstrafik i Danmark, bekæmpelse af forurening til søs, kontakt og koordination med maritime myndigheder i ind og udland, samt støtte til resten af operationscentrets opgaver.

Som konstabel ved MAS assisterer man den vagthavende skibsfører, og det samlede O-rum i øvrigt. Stillingen stiller krav om, at man kan tænke ud af boksen, udvise initiativ, indhente oplysninger på egen hånd i henhold stående procedure, og endeligt udøve en proaktiv adfærd, når det er nød-vendigt.

Som del af et team på tre, er man som MAS assistent en vigtig brik i opretholdelse af det nødvendige situationsbillede i hele det danske ansvarsområde.

Derudover har MAS assistenterne til opgave at støtte op om Nød-, Il- og Sikkerhedskommunikationen (Lyngby radio).

Stillingen er en vagtstilling i en døgnbemandet funktion med 12 timers vagter.

Næsten uanset baggrund kræver stillingens specialiserede indhold oplæring og efteruddannelse, som sker ved JOC foranstaltning inden man kan varetage vagten selvstændigt.

Om dig

Du er uddannet konstabel og har gjort tilfredsstillende tjeneste. Som person er du moden og selvstændig, og god til at skabe samarbejdsrelationer både til dine kollegaer og vores eksterne samarbejdspartnere.

Du skal have en helhedsorienteret indgangsvinkel til jobbet, og have en forståelse for, hvordan løsningen af dine opgaver påvirker JOC samlede opgaveløsning.

Du skal, når det er påkrævet, kunne optræde som myndighedsperson, på vegne af Danmark, overfor den civile skibstrafik.

Da hverdagen i JOC til tider kan være hektisk, er det vigtigt du besidder situationsfornemmelse, og har forståelsen for, hvornår du handler selvstændigt og hvornår du afventer/indhenter instruks.

Du må meget gerne have erfaring fra O-rums tjeneste eller sejlende tjeneste, men det er ikke et krav. Derimod er det et krav, at dine sproglige færdigheder på engelsk er gode.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering, erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte næstkommanderende JOC Major Allan Jydemand Mortensen på mail VFK-O-JOCL02@MIL.DK eller på telefon +45 72 84 02 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent seniorsergent Troels Enig ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefonnummer 72 81 91 64 eller via mail FPS-BA-BS245@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 31. oktober 2018 og samtaler afholdes løbende. Stillingen er til besættelse fra den 3. december 2018.

Vi vil bede dig søge stillingerne via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne medbringe dem til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

VÆRNSFÆLLES KOMMANDO
Værnsfælles Forsvarskommando er Danmarks og Rigsfællesskabets øverste militære myndighed, og har ansvaret for at udvikle, producere og indsætte de militære kapaciteter og enheder i national og international opgaver.

Værnsfælles Forsvarskommando ledes af forsvarschefen, der samtidig er forsvarsministerens øverste militærfaglige rådgiver. Forsvarschefen har tillige ansvaret for den operative ledelse af de danske militære styrker. Værnsfælles Forsvarskommando består af fem stabe og to kommandoer: Operationsstaben, Udviklings- og koordinationsstaben, Hærstaben, Marinestaben, Flyverstaben, Arktisk Kommando samt Specialoperationskommandoen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Konsoloperat Til Maritime Assistance Service Ved Forsvarets Operationscenter: