18 Oct

Nefrologisk Afdelingsl Overl Kombineret Med Forskning Noget For Dig Ledige Stillinger på Nordsj Llands Hospital Hiller

Stilling
Nefrologisk Afdelingsl Overl Kombineret Med Forskning Noget For Dig
Selskab
Nordsj Llands Hospital Hiller
Beliggenhed
D84
Er åbningsdato
18 Oct, 2018 30+ days ago

Nordsj Llands Hospital Hiller presserende behov efter position for Nefrologisk Afdelingsl Overl Kombineret Med Forskning Noget For Dig. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Nefrologisk Afdelingsl Overl Kombineret Med Forskning Noget For Dig Ledige Stillinger på Nordsj Llands Hospital Hiller Detaljer Job:

Nordsjællands Hospital har et ønske om at opprioritere det nefrologiske område både klinisk og forskningsmæssigt. Der opslås derfor 1-2 stillinger, der er tilrettelagt, så de både indeholder alsidigt klinisk arbejde og tid til forskning. Stillingerne er til besættelse 01.01.2019 eller efter aftale.

Om afdelingen på Nordsjællands Hospital

Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling på Nordsjællands Hospital varetager i tæt samarbejde med Kardiologisk afdeling områdespecialefunktioner indenfor de tre specialer og er en integreret del af den fælles akutmodtagelse. Afdelingens funktion er centreret omkring Hillerød-matriklen. For den endokrinologiske og kardiologiske funktion er der lokale tilbud i Frederikssund og i Sundhedshuset i Helsingør. Alle funktioner forventes i 2022 at blive samlet i Nyt Hospital Nordsjælland i Hillerød.

Lægestaben på Endokrinologisk og Nefrologisk afdeling omfatter aktuelt 1 ledende overlæge med speciale i Nefrologi, 1 specialeansvarlig endokrinologisk overlæge, 2 professorer, 2 kliniske lektorer, 16 overlægestillinger, 2 afdelingslæger samt 36 reservelæger. Afdelingen deltager i hoveduddannelsesforløb inden for alle tre specialer.

Om nefrologien på Nordsjællands Hospital

Den Nefrologiske speciallægefunktion er henlagt til Hillerød. Afdelingen varetager udredning af akut og kronisk nyrefunktion, inklusiv nyrebiopsi. Der tilbydes alle former for dialyse, inklusiv en nystartet self-care enhed. For tiden er der ca 160 hæmodialysepatienter og 20 P-dialysepatienter. Ambulatorieaktiviteten er opdelt på speciallægeambulatorier og mere specialiserede sygeplejeteams. Der er tæt endokrinologisk/nefrologisk samarbejde omkring diabetespatienterne. Afdelingen samarbejder som partner med Steno Diabetes Center Copenhagen om supplerende behandlingstilbud inden for bl.a. diabetesteknologi, diabetisk nefropati, hjertesygdomme og fodsår

Afdelingen varetager udredning mhp nyretransplantation og efterfølgende kontrol af nyretransplanterede i stabil fase. I Hillerød er der et fælles nefrologisk/endokrinologisk/intern medicinsk sengeafsnit med 15 senge.

Om klinisk forskning på NOH

Forskning på NOH er organiseret i fire forskningsklynger. Nefrologien hører hjemme i klyngen ”Diabetes og Vaskulær Sygdom”. I forskningsklyngen mødes personale med interesse for forskning (primært med tilknytning til endokrinologien, kardiologien, nefrologien og neurologien) inden for dette felt ca. én gang om måneden og fremlægger aktuelle og kommende forskningsprojekter til diskussion og udvikling. For at opnå støtte fra NOH´s forskningspulje, skal forskningsprojekter som udgangspunkt godkendes af forskningsklyngens styregruppe.

NOH har en klinisk Forskningsenhed hvor der gennemføres projekter med ambulante samtaler, patientundersøgelser, lægemiddelforsøg, forsøg med overnatninger, databehandling samt behandling og opbevaring af diverse prøver. I Klinisk Forskningsenhed er der ansat en sygeplejerske og to bioanalytikere med stor erfaring og ekspertise i at udføre kliniske forskningsprojekter. Desuden kan to forskningsprojektledere assistere med administration og klinisk projektledelse

https://intranet.regionh.dk/noh/forskning/forskningskalender/Documents/Finale%20brochure%20om%20hvad%20KFE%20kan%20tilbyde.pdf?rhKeywords=KFE#search=KFE

Om stillingerne

Speciallægestillingerne er som udgangspunkt fordelt med 80 pct. klinisk arbejde og 20 pct. Forskning. Speciallægen deltager i klinisk tjeneste på linje med de øvrige speciallæger i afdelingen, og refererer til den ledende overlæge.

Speciallægen kan tilknyttes en af de etablerede forskningsgrupper efter individuel aftale.

Ansøger forventes at vedlægge udkast til forskningsplan. På NOH foretages årlige vurderinger af deleforskeransatte mhp evaluering af fremdriften i forskningsaktiviteten

Kvalifikationer og ansættelsesvilkår

Stillingerne, der er fuldtidsstillinger, ønskes besat med speciallæger i enten både intern medicin og nefrologi eller i intern medicin:nefrologi med videnskabelige kvalifikationer på postdoc niveau. Der lægges vægt på gode samarbejdsevner og ikke mindst et ønske om at være med til at tegne den fremtidige Nefrologiske behandling på NHN og i Region Hovedstaden.

Speciallægerne indgår i en for tiden 16-skiftet tilkaldevagt i akutmodtagelsen, en 8 skiftet nefrologisk beredskabsvagt uden for tjenestestedet samt en for tiden 16-skiftet weekendtjeneste i akutafdelingen. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Ansøgningsprocedure

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte Ledende overlæge, dr.med. Lisbet Brandi, Nordsjællands Hospital på 48295993 / 20542458.
Ansøgningen ønskes udfærdiget i henhold til de 7 lægelige kompetencer. Den skal endvidere indeholde specifikation af specielle interesseområder og ønsker, samt afspejle relevant videnskabelig uddannelse og produktion. Ansøgningen vil blive faglig bedømt i henhold til gældende regler i Region Hovedstaden.

Ansøgningsfristen er den 12.11.2018, kl. 12.00
Ansættelsessamtaler forventes gennemført den 23.11.2018 fra kl. 12.00


Job Ledige Stillinger Relateret til Nefrologisk Afdelingsl Overl Kombineret Med Forskning Noget For Dig: