17 Nov

Genopslag Leder Til Bof Llesskabet Skr Nten Ledige Stillinger på Bof Llesskabet Skr Nten

Stilling
Genopslag Leder Til Bof Llesskabet Skr Nten
Selskab
Bof Llesskabet Skr Nten
Beliggenhed
D81
Er åbningsdato
17 Nov, 2018 30+ days ago

Bof Llesskabet Skr Nten presserende behov efter position for Genopslag Leder Til Bof Llesskabet Skr Nten. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Genopslag Leder Til Bof Llesskabet Skr Nten Ledige Stillinger på Bof Llesskabet Skr Nten Detaljer Job:

Vil du være med til at videreudvikle rammerne for Søskrænten, så livskvalitet, glæde og respekt fortsat er fundamentet for dagligdagen for beboere og medarbejdere? Kan du skabe positive forandringsprocesser med inddragelse af medarbejdere, beboere og pårørende? Så læs med her:

Bofællesskabet søger ny leder. Bofællesskabet Søskrænten er et botilbud for 21 borgere med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, særlige sociale problemer eller psykiatrisk overbygning herunder demens. Desuden er der en afdeling med weekend og ferieaflastning.

For mange af borgerne er bofællesskabet et helhedstilbud, da mange af beboerne grundet aldring, psykisk lidelse og demens ikke profiterer af et dagtilbud uden for bofællesskabet. Der er altså mulighed for både eksternt og internt dagtilbud/beskæftigelse.

På bofællesskabet vil vi gerne gøre en forskel og bidrage til, at beboerne har en god og indholdsrig hverdag med aktiviteter, der fremmer deres livskvalitet. Her er beboerne i centrum. Vi møder beboerne med respekt og anerkendelse, og den enkelte beboer som et unikt menneske med ressourcer og udfordringer. De vigtigste værdier for os er trivsel, tryghed, tillid og selv/medbestemmelse. Vi arbejder ud fra KRAP-metoden, hvorfor kendskab til denne vil være en fordel

Dine opgaver:
Du vil blive leder for ca. 30 tværfagligt sammensatte medarbejdere og en souschef. Som leder af Søskrænten er det din opgave at sætte klare mål og visioner for tilbuddet og gå forrest i at skabe gode forandringsprocesser frem mod mål og visioner. Du sætter rammerne for udvikling af den pædagogiske praksis og implementering af strategiske tiltag, der sikrer, at I sammen fastholder og optimerer den daglige drift.

Du er synlig som leder i dagligdagen og kan rumme problemstillinger og dialoger med beboerne, når de har brug for afklaring af deres problemstillinger.

Du skal kunne arbejde med en ressourcefokuseret tilgang og skabe sammenhæng mellem økonomi og ressourcer, hvorfor det er en fordel at du har kendskab til vagtplanlægning.

Derudover bliver dine opgaver:
 • At lede personalet i samarbejde med vores souschef udfra en anerkendende tilgang og frihed under ansvar
 • At koordinere komplekse opgaver i samarbejde med eksterne og interne samarbejdspartnere
 • Samarbejde med myndighed og visitation/matchning, status, opfølgning og kvalitetssikring af indsatser for vores beboere
 • Økonomisk styring og ressourcetilpasning
 • Sikre kvalitetsudvikling og varetage opgaver vedr. tilsyn af diverse myndigheder
 • I ledelsesteamet og i samarbejde med MED-udvalget sikre den fortsatte pædagogiske og faglige udvikling.

Vores ønsker til dig:
Allermest forventer vi af dig, at du har lyst og mod på at stå i spidsen for det stærke og anerkendende hold, vi er på Søskrænten, hvor humor også er en del af det kit, der binder os sammen.
Du kan få det bedste frem i vores personalegruppe, som på grund af vores komplekse opgaver er meget tværfagligt sammensat. Desuden tænker vi, at du:
 • Har en relevant sundheds- eller socialfaglig uddannelse eller anden relevant uddannelse/erfaring. Du har meget gerne erfaring med ledelse i det specialiserede socialområde og har skabt tydelige resultater af arbejdet i komplekse organisationer. Desuden har du en lederuddannelse eller lyst til at gå i gang.
 • Har overblik og interesse for strategiske beslutninger og indsigt i politisk ledede organisationer.
 • Har visioner for handicapområdet og er udviklingsorienteret. Du kan omsætte mål og strategier til proces og implementering gennem følgeskab og sammenhæng mellem politiske beslutninger og vores praksis.
 • Giver frihed under ansvar til vores meget selvkørende medarbejdere og har et positivt menneskesyn.
 • Medvirker til et godt samarbejde med beboere, pårørende, forvaltning og eksterne aktører.
 • Er anerkendende, tydelig og troværdig.
 • Er god til at håndtere konflikter og sætte tydelige rammer.
 • Er en god formidler – både mundtligt og skriftligt.
 • Har drive, initiativ og evne til at stille åbne spørgsmål og skabe kreative løsninger.
 • Har personlig indsigt og kan lide at arbejde med udvikling af egne kompetencer.

Thisted Kommunes forventninger til ledelse er beskrevet i ledelsesgrundlaget ’Sammenhængskraft’. Dette vil bliver grundlaget for din ledelse, som leder af ledere og medarbejdere. Du kan se ledelsesgrundlaget her http://www.thisted.dk/OmKommunen/Organisation%20og%20forvaltninger/Ledelsesgrundlag.aspx .

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig en spændende og specialiseret arbejdsplads, der er i stor udvikling, og som hele tiden tænker kreativt i forhold til opgaverne. Vi har et positivt menneskesyn og en ressourceorienteret og respektfuld tilgang til beboerne og hinanden og vi vægter relationer højt i vores arbejde. Vi har en uformel og dog respektfuld omgangstone.

Desuden:
 • Er både Søskrænten og Thisted kommune som helhed en organisation med fokus på sammenhængskraft og bæredygtige løsninger på tværs.
 • Er Søskrænten præget af medarbejdere, som er optaget af faglighed og forandring, og som arbejder engageret med opgaverne.
 • Kommer du til at indgå i et netværk af ledere, der spiller på samme bane som dig. Så der er mulighed for sparring og erfaringsudveksling i rollen som leder.
 • Mulighed for efter- og videreuddannelse.

Yderligere oplysninger: fås ved henvendelse til sektionsleder Susanne Boutrup på 9917 1952.

Tiltrædelse: 1. januar 2019 eller efter aftale.

Processen:
Ansøgningsfrist: 3. december 2018 kl. 8.00.
Første samtale: 5. december 2018
Anden samtale: 18. december 2018

Hvis du udvælges til anden samtale, skal du forvente at skulle afsætte tid til at gennemføre og få feedback på en personprofil.


Job Ledige Stillinger Relateret til Genopslag Leder Til Bof Llesskabet Skr Nten: