17 Nov

Kommunikationsl Rer Til Vidtg Ende Specialundervisning Fast Stilling Storeb Ltskolen Ledige Stillinger på Slagelse Kommune

Stilling
Kommunikationsl Rer Til Vidtg Ende Specialundervisning Fast Stilling Storeb Ltskolen
Selskab
Slagelse Kommune
Beliggenhed
D85
Er åbningsdato
17 Nov, 2018 30+ days ago

Slagelse Kommune presserende behov efter position for Kommunikationsl Rer Til Vidtg Ende Specialundervisning Fast Stilling Storeb Ltskolen. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Kommunikationsl Rer Til Vidtg Ende Specialundervisning Fast Stilling Storeb Ltskolen Ledige Stillinger på Slagelse Kommune Detaljer Job:

Storebæltskolen søger pr. 1. januar en kommunikationslærer til vores ASK-tilbud som består af to ASK-klasser (Alternativ Supplerende Kommunikation), som er et specialtilbud for børn på et tidligt udviklingsniveau med massive sprog- og kommunikationsvanskeligheder. Eleverne i klassen har forskellige former for multiple funktionsnedsættelser. Hver ASK klasse har pt. fem elever og til dem er tilknyttet pædagogmedhjælpere, pædagoger og lærere. Derudover har skolens fys- og ergoterapeuter faste timer i klasserne.

Storebæltskolen er en specialskole, der tilbyder vidtgående specialundervisning efter folkeskolelovens § 20, stk. 2 for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Se flere oplysninger på Storebæltskolen hjemmeside ( http://www.storebaeltskolen.dk ).

I ASK-klasserne arbejders der ud fra en fælles målsætning om, at kommunikation - og specielt det sociale aspekt i kommunikation, skal have en fremtrædende plads i arbejdet med eleverne. Derudover har vi fokus på sansekommunikation samt flere daglige motoriske aktiviteter.

Som underviser i ASK-klassen vil du være i tæt samarbejde med: pædagoger, medhjælpere, talepædagog, fysioterapeut, ergoterapeut som alle indgår i arbejdet omkring børnene.

Vi kan tilbyde
 • en innovativ arbejdsplads hvor vi vil, kan og tør
 • et dokumenteret godt arbejdsmiljø der er præget af stor åbenhed og skulder ved skulder-samarbejde
 • stor frihed til i samarbejde med kolleger at tilrettelægge hverdagen
 • en høj grad af tværfagligt samarbejde
 • en skole med stor fleksibilitet, stor variation i hverdagen og en uhøjtidelig omgangstone, hvor der lægges vægt på trivsel, høj faglighed og et godt samarbejde
 • en skole med gode adgangsforhold tæt på Korsør station og motorvejen
 • en attraktiv løn
 • kurser samt supervision således, at der er stor mulighed for personlig og faglig udvikling
 • en rundvisning og en samtale før du søger stillingen, så du kan se og høre om vores fantastiske skole.

Vi forventer, at du
 • tænker og agerer anerkendende over for børn med specielle behov
 • er kreativ, fleksibel, åben for nye tiltag og er parat til at indgå i et konstruktivt teamsamarbejde
 • arbejder didaktisk med fokus på børnenes kompetencer, potentialer og behov
 • kan overskue og strukturere en til tider travl hverdag
 • har god fysik og kan skabe respekt omkring din person samtidig med, at du har let ved at få øje på de positive ting i hverdagen
 • er stærk i både skriftlig og mundtlig kommunikation med henblik på dokumentation, dialog og formidling
 • er en god holdspiller, der ser muligheder frem for begrænsninger
 • er uddannet lærer med erfaring inde for specialundervisnings- og IKT-området
 • kan indgå i en dagligdag med ADL og varmtvandsbassin
 • har mod på et udvidet forældresamarbejde, da vi har en daglig skriftlig kontakt
 • har mod på bleskift, sondeernæring, forflytning og elever med epilepsi
 • har erfaring med TTT eller har lyst til lære at anvende det i dagligdagen.

Det er en fordel, hvis du har erfaring med smartboard samt alternative undervisningsprogrammer på Ipad, som f.eks. GoTalk.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

For flere informationer
 • kontakt Skoleleder, Benjamin Ejlertsen, på tlf. 51 18 57 55 eller på beejl@slagelse.dk .

Frist
 • 21. november 2018 kl. 12:00.

Ansættelsessamtaler afholdes den 27. november 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Kommunikationsl Rer Til Vidtg Ende Specialundervisning Fast Stilling Storeb Ltskolen: