16 Aug

Operativ Mand Til Mandskorpset Seniorsergent Genopslag Ledige Stillinger på Forsvaret

Stilling
Operativ Mand Til Mandskorpset Seniorsergent Genopslag
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Er åbningsdato
16 Aug, 2018 30+ days ago

Forsvaret presserende behov efter position for Operativ Mand Til Mandskorpset Seniorsergent Genopslag. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Operativ Mand Til Mandskorpset Seniorsergent Genopslag Ledige Stillinger på Forsvaret Detaljer Job:

Operativ frømand til Frømandskorpset seniorsergent (genopslag)


Er du uddannet specialoperationssoldat og ønsker du et spændende job, så er en stilling som operativ frømand, i en af Frømandskorpsets patruljer, jobbet for dig.
Om os
Frømandskorpset er den ene af to specialoperationsstyrker i Danmark med såvel nationale som internationale opgaver. Frømandskorpset arbejder med opstilling og indsættelse af maritime specialoperationsstyrker. Specialoperationerne dækker over mange forskellige opgaver, der løses i det maritime-, kystnære- og landmilitære miljø.
Frømandskorpset står for opgaver, der spænder fra strategisk ledelse og sagsbehandling til direkte indsættelse på taktisk niveau.

Frømandskorpset er kendetegnet ved, at opgaverne spænder bredt, og at der ofte skal reageres hurtigt i forhold til at imødekomme krav om at bidrag til løsning af nationale og internationale operationer.

Vi lægger vægt på, at alle arbejder for at gøre en forskel og derigennem sikre, at der løbende leveres opgaveløsninger af høj kvalitet, som alle kan være stolte af. Vi lægger også vægt på et godt samarbejde og vi arbejder vedholdende for et godt arbejdsmiljø, blandt andet gennem en uformel og åben omgangstone.

Frømandskorpset er en selvstændig myndighed, som er underlagt Specialoperationskommandoen i Ålborg.
Om stillingen
Patruljerne er en del af Frømandskorpsets samlede operative kapacitet. Hverdagen er både travl og alsidig. Det spænder lige fra uddannelse og træning i Danmark, over øvelser i ind- og udland til indsættelse i operationer både nationalt og internationalt.

Opgaverne som operativ frømand er meget varierende, og en del af disse er - sammen med patruljeføreren, at planlægge og gennemføre træning, uddannelse og øvelser for patruljen - på både enkeltmands- og patruljeniveau.

Alle i Frømandskorpset skal være i besiddelse af et godt helbred, god fysik, selvdisciplin, selvtillid og viljen til at arbejde under til tider ekstreme forhold. Tjenesten kræver endvidere god moral, selvkritik og udholdenhed samt gode samarbejsevner.
Om dig
Du er specialoperationsuddannet og har i din tid som frømand gjort tjeneste i FKP patruljer. Du har et gennemgående kendskab til Frømandskorpsets virke, ligesom du - gennem nuværende eller tidligere tjeneste i Frømandskorpsets stabs- og støttestruktur, har oparbejdet generel viden og erfaring omkring maritime specialoperationer, herunder enhedens kernekompetencer, opgaver og udfordringer.

Du er karakteriseret som værende initiativrig og handlekraftig, der selvstændigt tager fat på erkendte opgaver og hurtigt tilegner sig den viden, færdigheder og kompetencer som Frømandskorpset har udviklet sig til de seneste år.

Du evner at rumme en stor mængde teknisk viden og er i stand til at levere korte og præcise meldinger. Du er i stand til at bevare kontrol, udvise overskud og en rolig fremtræden i pressede situationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Kongsøre.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Frømandskorpsets operative krav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Operativ Mand Til Mandskorpset Seniorsergent Genopslag: