17 Nov

Timers Stilling Som Organist Ved Hans Egedes Kirke Ledige Stillinger på Hans Egede Kirken København

Stilling
Timers Stilling Som Organist Ved Hans Egedes Kirke
Selskab
Hans Egede Kirken
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
17 Nov, 2018 30+ days ago

Hans Egede Kirken København presserende behov efter position for Timers Stilling Som Organist Ved Hans Egedes Kirke. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Timers Stilling Som Organist Ved Hans Egedes Kirke Ledige Stillinger på Hans Egede Kirken København Detaljer Job:

En stilling som organist ved Hans Egedes Kirke i Hans Egedes Sogn er ledig pr. 1. december 2018 med tiltrædelse snarest muligt. Stillingen er på 25 timer om ugen.

Kirkens beliggenhed er Vardegade 14, 2100 København Ø.

Sognet er et sogn i vækst med 9.200 indbyggere hvoraf 5.800 er medlem af folkekirken. For nogle år siden blev sognegrænserne udvidet til også at omfatte det nye Nordhavnsområde, hvorfor Hans Egedes Sogn har fået til opgave at varetage et nyt kirkebyggeri i fremtidens Nordhavn. Allerede nu er omkring 1.000 nye beboere flyttet ind i Nordhavnen, og der forventes yderligere 3.000 nye beboere i løbet af de næste år. Menighedsrådet forventer derfor, at den der ansættes som organist, vil være villig til at deltage i og bidrage ved kirkens fremtidige aktiviteter i Nordhavnen.

Organisten skal i første omgang varetage følgende opgaver:

 • Højmesser og kirkelige handlinger i hhv. den danske og færøske menighed
 • Ledelse af menighedernes kor
 • Arrangere ca. 7 koncerter om året
 • Kirkens babysalmesang
 • Deltagelse i konfirmandundervisningen i samarbejde med præsten
 • Deltagelse i sognearrangementer, herunder kirkens menighedspleje

Det forventes, at organisten sammen med kolleger og frivillige bidrager til kirkens liv og vækst ved bl.a at deltage i sognearrangementer (herunder menighedsplejens møder som pt. er 2 tirsdage om måneden) og samarbejde med kirkens teatergruppe, TEATER KOMPAS. Personale- og kalendermøder er også en fast del af stillingen ligesom stemning, vedligeholdelse og klargørelse af kirkens instrumenter. Organisten er nærmeste foresatte for kirkens to kor (et dansk og et færøsk) og derved også ansvarlig for korsangen i kirken.

Orglet er bygget af Gunnar Fabricius Husted orgelbyggeri i 1984 med 22 registre fordelt på 2 manualer og pedal (mere om orglet kan ses på kirkens hjemmeside). Andre instrumenter er pt. et elektrisk klaver og et almindeligt klaver. Derudover råder kirken over et sæt Schulmerich håndklokker med 4 oktaver.

Sognets præst, som de sidste 7 år har været sognets eneste, har haft orlov i 14 år. Det er dog menighedsrådets håb, at en fast sognepræst kan blive ansat snart. Indtil da kan organisten umiddelbart forvente et lidt lavere aktivitetsniveau end stillingen er beregnet til.

Hans Egedes Sogn har en aktiv færøsk menighed i kirken, som fejrer højmesse om eftermiddagen 1. og 3. søndag i måneden samt ved højtiderne jul, påske og pinse. Organisten er derfor – udover de danske højmesser og kirkelige handlinger – i samarbejde med den færøske præst tillige ansvarlig for den musikalske afvikling af de færøske højmesser og kirkelige handlinger, som også med jævne mellemrum kan finde sted på andre lokaliteter i Københavns Stiftet, herunder 1-2 andagter om måneden på det færøske patienthotel.

Én til to gange om året afholdes også fællesgudstjeneste med den færøske menighed.

Fremtidsudsigter i stillingen

Det er menighedsrådets ønske, at håndklokkerne, som kirken råder over, kommer i brug igen. I den forbindelse er det også menighedsrådets ønske at tilbyde sognets yngre beboere deltagelse i kirkens liv og vækst, herunder musikalske oplevelser med korsang og håndklokker. Derfor forventer menighedsrådet, at organisten

 • kan udvikle aktiviteter for børn og unge i form af børnekor, spirekor, ungdomskor o.l.
 • har erfaring med at arbejde med håndklokker, eller er villig til at tage uddannelseskursus i håndklokkespil
 • kan kombinere arbejdet med håndklokker og arbejdet med børn og unge
 • kan inddrage håndklokkerne i højmesser og gudstjenester

I forbindelse med aktiviteter for børn og unge og arbejdet med håndklokker kan en forøgelse af stillingens timetal ved lejlighed forhandles.

Vi forventer, at du:

 • har sans for liturgi
 • er i stand til at arbejde selvstændigt og kollegialt
 • er mødestabil og altid velforberedt
 • er løsningsorienteret
 • er imødekommende overfor sognets indbyggere, frivillige og øvrige brugere af kirken

Ansættelse sker ved Hans Egedes Sogns Menighedsråd, Vardegade 14, 2100 København Ø

Løn- og ansættelsesvilkår

Årslønnen for ansøgere med en kirkemusikalsk kandidateksamen (DOKS) aftales i henhold til ny løn-AC-skalaen. Det vil sige en bruttoløn mellem 306.625,01 kr. – 373.629,09 kr. årligt (nutidskroner).

Der er knyttet rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt mellem 39.451,47 kr. – 61.273,40 kr. (nutidskroner). Indplacering og rådighedstillæg ydes efter anciennitet. Derudover kan der efter lokal forhandling ydes kvalifikations- og funktionstillæg.

Ansøgere med eksamen i orgel og korledelse (tidligere PO-organister) vil være omfattet af Overenskomst mellem Kirkeministeriet, CO10 (Centralorganisationen af 2010) og Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) for organister. Overenskomsten kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Årslønnen for sådanne ansøgere aftales i henhold til det aftalte basisløntrinssystem. Basisløntrin 1 udgør kr. 295.874,22 årligt pr. 1. oktober 2018. Basisløntrin 2 udgør kr. 310.863,63 årligt pr. 1. oktober 2018. Lønindplacering sker efter anciennitet. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 23.004,40 årligt pr. 1. oktober 2018.

Ansøgere uden eksamen i orgel og korledelse vil være omfattet af Organisationsaftale for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker. Organisationsaftalen kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk. Årslønnen for sådanne ansøgere aftales inden for intervallet kr. 274.740,27 – 401.542,89 pr. 1. oktober 2018. Fikspunktet er kr. 281.784,56 pr. 1. oktober 2018. Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør kr. 21.176,95 årligt pr. 1. oktober 2018. Desuden ydes et tillæg stort kr. 913,73 årligt pr. 1. oktober 2018. Lønnen og tillæggene kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Dansk Kirkemusiker Forening inden ansættelsen.

Løn og rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nuværende tjenestemandsansatte organister har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Henvendelser og ansøgninger

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til kontaktperson Ólavur Eysturdal på telefonnummer 20356504 og/eller mail 7046@sogn.dk. Kontaktpersonen træffes bedst tirsdag og fredag, ellers mandag, onsdag og torsdag kl.15.00-18.00.

Ansøgninger med relevante bilag sendes til 7046fortrolig@sogn.dk. Ansøgninger modtages kun elektronisk. Der kvitteres for ansøgningens modtagelse i løbet af et døgn. Ansøgninger, der vælges ud til samtale og prøvespil kontaktes senest i uge 49.

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest 03.12.2018 kl.12.00.

Ansættelsessamtaler samt prøvespil forventes at finde sted i uge 50.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer og børneattest.Se den oprindelige annonce her

Kilde: Jobnet


Job Ledige Stillinger Relateret til Timers Stilling Som Organist Ved Hans Egedes Kirke: