16 Nov

Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret Ledige Stillinger på Roskilde Universitet Roskilde

Stilling
Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret
Selskab
Roskilde Universitet
Beliggenhed
Roskilde D85
Er åbningsdato
16 Nov, 2018 30+ days ago

Roskilde Universitet Roskilde presserende behov efter position for Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret Ledige Stillinger på Roskilde Universitet Roskilde Detaljer Job:

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet søger ekstern lektor i International Business Law/erhvervsret fra 15. januar eller snarest muligt derefter. Stillingen er tidsbegrænset til 3 år.

Ansvar og opgaver
Den eksterne lektor forventes selvstændigt at kunne tilrettelægge og gennemføre undervisningsforløb i henhold til RUC’s regler, herunder også give forelæsninger og gennemføre eksaminer og andre evalueringer inden for emnet. Konkret vil den eksterne lektor i samarbejde med en intern fagansvarlig udvikle og gennemføre dansk og engelsksproget undervisning i international business law og i erhvervsret på bachelorniveau. Kurserne udbydes i rotation hvert forårssemester.

Arbejdsopgaverne vil bl.a. bestå af at;

 • Forberede og gennemføre kursusundervisning
 • Udarbejde casemateriale
 • Klargøre fagets virtuelle undervisningsrum forud for semesterstart
 • Bruge digitale læringsværktøjer
 • Give feedback til studerende i undervisningen
 • Evaluere og kvalitetssikre undervisningen
 • Deltage i møder og gennemgå pædagogisk efteruddannelse (herunder obligatoriske introduktionskurser)
 • Rette øvelsesopgaver
 • Indgå i udarbejdelse af eksamensopgaver
 • Eksaminere
 • Evt. vejlede studerende med projektarbejde, der falder inden for dine faglige kompetencer

Efter aftale kan der blive tale om andre typer af opgaver.

Kvalifikationer
Ansøgere skal have en relevant kandidatuddannelse (cand. jur, cand.merc. jur.) eller tilsvarende, samt yderligere kvalifikationer på højt niveau. Det kunne fx være en ph.d.-grad eller flere års relevant praksiserfaring, fx opnået gennem ansættelse indenfor eller i sammenhæng til (international) erhvervsret. Vi lægger også vægt på, at du er initiativrig og har gode samarbejdsevner.

Bedømmelse
I bedømmelsen af ansøgerne vil der blive lagt vægt på;
 • Ansøgers faglige kvalifikationer, herunder evt. videnskabelig produktion
 • Erfaring med undervisning på universitetsniveau og/eller undervisning af voksne på et højt fagligt niveau
 • Positive undervisningsevalueringer
 • Erfaring med digitale undervisningsværktøjer, sparring og feedback i undervisningssituationen og/eller pædagogisk/didaktisk (efter)uddannelse

Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt professor Lisbet Christoffersen på lic@ruc.dk eller tlf. (+45) 4674-2755 eller studieleder på de erhvervsøkonomiske uddannelser Margit Neisig på neisig@ruc.dk eller tlf. (+45) 4674-3909.

Ansættelsesvilkår
Du vil i stillingen referere til institutleder Peter Kragelund.

Ansættelsen er omfattet af Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Udvælgelse til faglig bedømmelse
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger formanden for ansættelsesudvalget – efter rådgivning fra ansættelsesudvalgets medlemmer inklusiv formanden for bedømmelsesudvalget – et antal ansøgere til faglig bedømmelse. Hver enkelt ansøger meddeles herefter, om vedkommende er blandt de ansøgere, som er sendt videre til faglig bedømmelse. De udvalgte kandidater vil blive informeret om sammensætningen af bedømmelsesudvalget, og hver ansøger vil blive givet mulighed for at fremsætte eventuelle bemærkninger til bedømmelsesudvalgets sammensætning og – senere – sin bedømmelse.

Ansøgere, der ikke er sendt videre til faglig bedømmelse, kan ikke forvente at høre mere, før der er truffet beslutning om ansættelse, med mindre der på et senere tidspunkt i rekrutteringsprocessen udvælges yderligere til faglig bedømmelse.

Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:
 • Motiveret ansøgning
 • CV
 • Dokumentation for uddannelse
 • Undervisningsportfolio (læs mere om undervisningsportfolio på Roskilde Universitet her)
 • Hvis relevant: Dokumentation for yderligere forsknings- eller undervisningskvalifikationer

Ansøgningsfristen er 30. november 2018.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget I betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.

Se den oprindelige annonce her

Kilde: Jobnet


Job Ledige Stillinger Relateret til Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret:

04Dec

Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret Ledige Stillinger på Roskilde Universitet Roskilde. Roskilde Universitet Roskilde åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 04 Dec, 2018. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet søger ekstern lektor i International Business Law/erhvervsret fra 15.... ... Fortsæt læsning -->


06Dec

Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret Ledige Stillinger på Roskilde Universitet . Roskilde Universitet åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Ekstern Lektor International Business Law Erhvervsret position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 06 Dec, 2018. Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet søger ekstern lektor i International Business Law/erhvervsret fra 15.... ... Fortsæt læsning -->