17 Nov

Arkitekt Med Agilt Mindset Til Devops Ledige Stillinger på Udviklings Forenklingsstyrelsen København

Stilling
Arkitekt Med Agilt Mindset Til Devops
Selskab
Udviklings Forenklingsstyrelsen
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
17 Nov, 2018 30+ days ago

Udviklings Forenklingsstyrelsen København presserende behov efter position for Arkitekt Med Agilt Mindset Til Devops. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Arkitekt Med Agilt Mindset Til Devops Ledige Stillinger på Udviklings Forenklingsstyrelsen København Detaljer Job:

Er du interesseret i at udforske nye teknologier og it-værktøjer? Vil du være med til at præge it-udviklingen i Skatteforvaltningen? Og har du lyst til at være en del af et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø, hvor vi sammen udforsker nye teknologier, metoder og frameworks - ligesom vi investerer tid i at deltage i relevante faglige netværk og møder for faglig inspiration?

Så er det her måske jobbet for dig.

Vi står over for en spændende og ambitiøs opgave, hvor vi nytænker den måde, vi udvikler offentlig it på. Med vores DevOps-kontor er vi i fuld gang med at skabe en fleksibel og effektiv intern leveranceorganisation, der sikrer built-in-quality og får leverancer i produktion så hyppigt og hurtigt, som vores kunder har behov for.

Vi anvender de nyeste teknologier, som f.eks. container-platforme baseret på Openshift og Azure AKS, arbejder agilt og udvikler en komplet DevOps-platform til Continous Development/Continous Integration/Continous Delivery, som nu og fremadrettet skal danne grundlaget for udvikling, vedligehold og drift af løsninger i Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (UFST).

Hovedkomponenterne i platformen er p.t GitHub Enterprise, Jenkins, Ansible, Maven, JFrog Artifactory, JFrog Xray samt OpenShift og Azure. Disse komponenter vil blive suppleret med værktøjer til servicevirtualisering, automatiseret test, performanceoptimering og kodeanalyse. Nøgleordene for platformen er automatisering, genanvendelighed, samt server/platform/infrastruktur as code for at sikre høj effektivitet og kvalitet. Dokumentation og planlægning foregår i Atlassian Jira og Confluence.

Kontoret rummer, udover arkitekter, flere roller: Sikkerheds-, og infrastrukturspecialister, test managers, proceskonsulenter, QA og dokumentationsfolk, toolspecialister og scrum masters.

Vi fokuserer på at løse opgaven sammen og lære af hinanden, og du skal derfor være åben for at lære nye ting og naturligt dele din viden og erfaringer med dine kollegaer. Du får stor indflydelse på dine opgaver, egen hverdag og den retning Udviklings- og Forenklingsstyrelsens (UFST) agile rejse skal tage.

Dine arbejdsopgaver

Du får en vigtig rolle som nøglespiller og drivkraft i den fortsatte implementering og forankring af DevOps-platformen i UFST. Dit fokus vil blive at være med til at videreudvikle DevOps-platformen samt yde rådgivning i forbindelse med onboarding af projekter på platformen i tæt samarbejde med et centralt platforms- og udviklingsteam.

Dine opgaver bliver primært at:

 • medvirke til den videre udvikling af DevOps-platformen og den underliggende infrastruktur
 • sikre sammenhæng mellem UFST-standarder og arkitektur i forbindelse med udvikling af DevOps-platformen
 • være bindeled mellem enterprise- og løsningsarkitekter i UFST og de enkelte projekt-teams i forbindelse med onboarding af projekter på DevOps-platfomen
 • opsøge og afprøve nye teknologier og udviklingsværktøjer, gerne open source
 • dokumentere samt videndele erfaringer, bla. i fælles arkitekturfora i UFST
 • være DevOps-arkitekt på forskellige udviklingsprojekter, der implementerer nye løsninger til Skatteforvaltningen.

Kompetencer og erfaringer

For at lykkes i jobbet skal du være fagligt stærk og dygtig til at kommunikere og samarbejde med både teknikere og ledere. Din kontaktflade i organisationen vil være stor, og der mange tilgange til opgaveløsningen. Derfor er det vigtigt, at du vil gå ydmygt til en opgave og kan se tingene fra modpartens synspunkt, men samtidig fastholde et DevOps-mindset, så der kan etableres en god dialog med fælles forståelse og de rigtige løsninger. Den teknologiske verden forandrer sig hurtigt, så det er vigtigt, at du nyder at tilegne dig ny viden, drive forandringer, forbedre kundeoplevelser og at du har gennemslagskraft.

Som DevOps-arkitekt skal du medvirke til at kommende løsninger i UFST tænkes i en helhed. Du bliver motiveret af at få lov til at arbejde operationelt og sikre sammenhæng mellem udvikling og drift. Du er nysgerrig af natur på de nyeste teknologier, rammeværk og metoder indenfor udvikling, DevOps og infrastruktur.

Vi lægger vægt på praktisk og konkret erfaring som fx løsningsarkitekt, CI/CD-toolspecialist eller udvikler, herunder

 • kendskab til generelle DevOps-metoder, herunder erfaring med CI/CD
 • konkret erfaring med værktøjer til CI/CD
 • erfaring med udarbejdelse af arkitektur for løsninger
 • kendskab cloudteknologier
 • erfaring med sizing af miljøer og performancemåling
 • viden om best practice inden for sikkerhedsarkitektur
 • microservicearkitektur.

Ansøgning og kontakt

Send ansøgning, cv og relevante dokumenter via linket ”Søg jobbet her” senest den 7. dec. 2018. Spørgsmål besvares gerne af Eddy May på tlf. 7238 9691 eller Karsten Jahn Neerlin på tlf. 7238 8955. Vi holder samtaler løbende.

Der kan indgå en logisk analyse og en personanalyse i ansættelsesforløbet.

Ansættelsesområdet er skatteministeriet med tilhørende institutioner.

Dit arbejdssted er indtil videre Sluseholmen 8B, 2450 København SV, men vil med udgangen af 2020 blive Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

’I samarbejde med Skatteministeriets øvrige styrelser udvikler vi en fremtidsparat og sikker digital forvaltning’

Som led i regeringens plan ’Fra én til syv styrelser – skatteforvaltningen 2021’ er SKAT den 1. juli 2018 blevet erstattet af syv nye styrelser. De nye styrelser oprettes med ansvaret for hver sin kerneopgave inden for én juridisk myndighed under Skatteministeriet, så der sikres smidigt samarbejde på tværs af alle skatteforvaltningens opgaver.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har – i samarbejde med de øvrige styrelser i skatteforvaltningen – til opgave at forenkle og udvikle it-løsninger og forretningsprocesser. Samtidig har styrelsen ansvar for at sikre stabil drift og vedligeholdelse af skatteforvaltningens eksisterende it-systemer.

I Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er medarbejderne fagligt kompetente og specialiserede og samtidig i stand til at arbejde tæt sammen med andre fagligheder på tværs af Skatteministeriet. Det høje faglige niveau er udgangspunktet for, at vi kan tænke nyt, se løsninger og levere resultater af høj kvalitet. Kun gennem et stærkt fagligt fællesskab på tværs af fagområderne kan vi lykkes med den omfangsrige og komplekse opgave, vi har.

Vi søger løbende nye kolleger, som deler vores ambition om at sikre fundamentet for finansieringen af den offentlige sektor. Er det dig?

Skatteministeriets koncern opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Arkitekt Med Agilt Mindset Til Devops: