05 Nov

Fagligt Rke Fagkonsulenter Til Forberedende Voksenundervisning Almen Voksenuddannelse Ledige Stillinger på Ministeriet For Undervisning Ligestilling København

Ministeriet For Undervisning Ligestilling København presserende behov efter position for Fagligt Rke Fagkonsulenter Til Forberedende Voksenundervisning Almen Voksenuddannelse. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Fagligt Rke Fagkonsulenter Til Forberedende Voksenundervisning Almen Voksenuddannelse Ledige Stillinger på Ministeriet For Undervisning Ligestilling København Detaljer Job:

Har du fagligt og pædagogisk overblik og overskud og lyst til at stå i spidsen for udviklingen af dit fag og bidrage til udviklingen af forberedende voksenundervisning (FVU) og/eller almen voksenuddannelse (avu)? Styrelsen for Undervisning og Kvalitet søger fagkonsulenter til FVU og avu.

Fagkonsulenterne vil blive tilknyttet Kontor for Voksenuddannelser og Overgange og skal primært have ansvar for avu-fagene samfundsfag og naturvidenskab. Derudover også gerne for fagene: tysk, historie, psykologi og livsanskuelse. Inden for FVU gælder det de nye fag FVU-digital og FVU-engelsk samt eventuelt FVU-start.

Beskikkelsesgraden forventes at have et omfang på 40 - 60 % og afhænger af, hvor mange af de opslåede fag der kan dækkes.

Tiltrædelsesdato er 1. januar 2019.

Dine opgaver
Som fagkonsulent er du embedsmand og bliver stillet over for mange forskellige arbejdsopgaver. Hovedopgaven er at stå i spidsen for drift og udvikling af det eller de fag, du er fagkonsulent i. Derudover skal du bidrage til tværgående opgaver samt til den generelle drift og udvikling af almen voksenuddannelse og forberedende voksenundervisning i store såvel som i små sager.

Som fagkonsulent skal du blandt andet bidrage til:
 • Den faglige udvikling af fagene og uddannelsen
 • Den faglige og pædagogiske kvalitetssikring
 • Tilsyn med undervisning og prøver
 • Modernisering af prøverne
 • Udarbejdelse af materiale til brug for betjening af minister og Folketinget
 • Implementering af ministeriets retningslinjer og lovændringer.
Du skal være indstillet på, at der i beskikkelsesperioden kan ske ændringer i arbejdsopgaverne.

Din baggrund
En fagkonsulent skal:
 • have ansættelse som avu-underviser eller FVU-underviser på et VUC og have et meget solidt fagligt og didaktisk fundament i sine fag
 • have lyst til og gerne erfaring med at stå i spidsen for fagligt og/eller pædagogisk udviklingsarbejde
 • være resultatorienteret og have overblik, gennemslagskraft og gode samarbejdsevner
 • have let ved at kommunikere og være klar og præcis i mundtlig og skriftlig kommunikation
 • gerne have bred erfaring som censor
 • kunne arbejde med korte tidsfrister og med krav om både enkelhed og præcision, omhu og handlekraft.
I din ansøgning bedes du oplyse, inden for hvilke fag dine faglige og pædagogiske kompetencer ligger, hvilke fag du i øvrigt vil være indstillet på at være kontaktperson for, samt hvor du er ansat. Det er en betingelse for din ansættelse, at din arbejdsgiver accepterer din beskikkelse som fagkonsulent.

Løn og ansættelsesforhold
Som fagkonsulent skal du stille en del af din arbejdstid til rådighed for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Eksempelvis skal en fagkonsulent, der er ansat med en beskikkelsesgrad på 50 procent, stille 962 timer af sin fulde årlige arbejdstid på 1.924 timer til rådighed for styrelsen. Resten af arbejdstiden bevares ved den institution, hvor du er ansat.

Beskikkelsen sker frem til den 1. august 2019 med mulighed for forlængelse i to perioder af tre år.

Under beskikkelsen bliver du i din overenskomststilling med et udligningstillæg, der svarer til forskellen mellem din overenskomstløn inklusive skoletillæg og garantilønnen i lønramme 34 (for tiden 444.847 kroner årligt). Hertil kommer et arbejdstimetillæg pr. beskikkelsestime (for tiden 78,25 kroner).

Du får en hjemmearbejdsplads og mobiltelefon stillet til rådighed.

Hvis du vil vide mere
Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte kontorchef Lisbeth Bang Thorsen på tlf. nr. 3392 5764 eller chefkonsulent Susanne Anthony på tlf. 3392 5790.

Sådan søger du
Send din ansøgning, cv og eksamensbevis elektronisk via stillingsopslaget på vores hjemmeside uvm.dk/job senest tirsdag den 27. november 2018.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 49.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er en styrelse i Undervisningsministeriets koncern. Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets, og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Fagligt Rke Fagkonsulenter Til Forberedende Voksenundervisning Almen Voksenuddannelse: