05 Nov

Projektkonsulent Til Aalborg Forsyning Ledige Stillinger på Aalborg Kommune

Stilling
Projektkonsulent Til Aalborg Forsyning
Selskab
Aalborg Kommune
Beliggenhed
D81
Er åbningsdato
05 Nov, 2018 30+ days ago

Aalborg Kommune presserende behov efter position for Projektkonsulent Til Aalborg Forsyning. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Projektkonsulent Til Aalborg Forsyning Ledige Stillinger på Aalborg Kommune Detaljer Job:

Brænder du for projektledelse og forretningsprocesser?

Ser du dig selv som udvikler og formidler af et projektmiljø i topklasse på tværs af de organisatoriske enheder i Aalborg Forsyning? Vil du være med til at videreudvikle fundamentet for billig og bæredygtig forsyning? Så har vi en stilling parat til dig i Aalborg Forsyning.

Som projektkonsulent fører du an i udvikling og implementering af den fælles projektmodel for Aalborg Forsyning. På baggrund af organisationens behov koblet med teoretisk viden og koncernens strategiske retning, skaber du arkitekturen for fælles sprog og redskaber omkring projekter og porteføljestyring på direktionsniveau.

Du sikrer gennem kompetenceudviklingsprogrammer, at alle relevante medarbejdere er klædt på til arbejdet med projekter og at der anvendes fælles begreber og rutiner på tværs af organisationen. Alt sammen for at sikre synergi, samarbejde og innovation på tværs af divisionerne i Miljø- og Energiforvaltningen og Aalborg Forsyning.

På sigt breder du din erfaring og indsigt i forretningen ud til arbejdet med optimering af forretningsprocesser på tværs af divisionerne. Du skaber overblik gennem et fælles procesbibliotek og du sikrer kompetenceudviklingsprogrammer så alle medarbejdere er klædt på til at arbejde effektivt og sikkert med kerneopgaverne.

På kort sigt har du succes i jobbet ved at få godkendt den fælles projektmodel, porteføljestyring og plan for kompetenceudvikling. Du arbejder blandt andet på dette mål gennem tæt kontakt til eksperterne i divisionerne, chefgrupperne og dine kolleger i strategiteamet.

På mellemlang sigt er du sparringspartner og konsulent for divisionerne i implementeringen af modellen og problemknuser ved fastkørte projekter. Du bidrager med trykprøvning af projektplaner og er på sigt ansvarlig for egne projekter. Endvidere tager du hul på opgaven med design af fælles model for forretningsprocesser og skaber redskaber og rum for overblik og tværgående analyser.

Multiforsyning, ekspansion, grøn omstilling
Aalborg forsyning er en multiforsyningskoncern, og du kan læse mere om vores aktiviteter på aalborgforsyning.dk Grøn omstilling er et centralt omdrejningspunkt for koncernens aktiviteter, både i forhold til Energi, Vand og Renovation. Vi brænder for at forsyne vores kunder med grøn og billig varme, gas, køling, vand, kloak og renovation på en bæredygtig måde, også på den lange bane.

Som projektkonsulent ansættes du i Aalborg Service A/S, som udfører stabsopgaver for divisionerne i Aalborg Forsyning.

Stillingen er nyoprettet og indgår i det strategiske team, der med dig består af 4 medarbejdere. Teamet refererer til HR Chefen.

Strukturere, kreativ og lyttende
Du har fokus på den grundlæggende arkitektur og skaber resultater gennem andre. Du er aktiv og igangsætter, og tilpasser dit tempo til opgavernes karakter. Sammen med andre er du lyttende og bidrager til udviklingen på baggrund af din erfaring, viden og teoretiske ballast. Du tager nødvendige konflikter på en konstruktiv måde, og udfordrer retningslinjer når det er vigtigt for vejen og målet.

Din stil er helhedsorienteret, rationel og du inddrager øvrige interessenter i opgaveløsningen. Du er vedholdende når målet og vejen er på plads, og går i detaljer når det er nødvendigt for opgaven.

Du er har en relevant længerende uddannelse, formentligt inden for naturvidenskab, proces eller produktion. Vi betragter det som en fordel, hvis du har erfaring inden for forsyningsområdet. Vi forventer, at du kan gennemføre analyser og design med fokus på processer og mennesker, og vi forventer, at du brænder for at få dit arbejde ud over rampen til alle kollegerne i projektmiljøet.

Du arbejder systematisk med opsamling af information og forstår at formidle din viden på alle niveauer. Endvidere har du organisatorisk kompetence i forhold til inddragelse, høring og konsultation på rette niveau til rette tid.

Du taler og skriver flydende dansk og du er avanceret bruger af Excel, Word, PowerPoint, Visio eller tilsvarende.

Engagement, godt humør og ambitioner

Du bliver en del af en arbejdsplads præget af engagement og godt humør og vil indgå i et travlt og velfungerende team med et godt arbejdsklima og gode kollegaer. Du får stor indflydelse på udvikling af rammer og retning og opbakning til at påvirke og udvikle arbejdsopgaverne i teamet.

Vi tilbyder rig mulighed for faglig og personlig udvikling og en særdeles varieret hverdag i en kompleks organisation med masser af teknisk og faglig ekspertise og potentiale. Løn- og ansættelsesforhold efter gældende aftaler.

Service har særligt fokus på at skabe synergi og stordriftsfordele på tværs af organisationen. Vi udtrykker vores værdier med nøgleordene: tillid, respekt, faglighed, samarbejde og udvikling.

Vi arbejder med en høj grad af social kapital. Trivsel og arbejdsglæde er fundamentale arbejdsvilkår, ligesom vi lægger vægt på, at vores ydelser leveres med høj kvalitet og med fokus på produktivitet og medarbejder- og kundetilfredshed. Vi tilbyder fleksible arbejdstider, mulighed for efteruddannelse, fri telefon, fitnessfaciliteter og kantineordning.

Ansøgning og spørgsmål
Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til kontakte HR Chef Annemette J. Mouritsen på tlf. 27 87 52 99 eller strategikonsulent Søren Andreasen på tlf. 22 63 15 36. Ansøgningsfrist er 25. november og du søger jobbet ved at klikke på ”send ansøgning” og udfylde den formular som kommer frem. Det er desuden muligt at vedhæfte bilag i begrænset omfang. Det forventes at du vedhæfter motiveret ansøgning, CV og relevante uddannelsesbeviser.

Indkaldelse til samtale den 26. november, ansættelsessamtaler gennemføres den 28. november. Jobstart snarest muligt. Stillingen er fuld tid og aflønning sker efter gældende overenskomst.


Job Ledige Stillinger Relateret til Projektkonsulent Til Aalborg Forsyning: