15 Oct

Dagogisk Konsulent Med Fokus Ikt Ttet Ring Undervisning Til Learninglab Dtu Ledige Stillinger på Dtuuddannelse Studerende Kongens Lyngby

Dtuuddannelse Studerende Kongens Lyngby presserende behov efter position for Dagogisk Konsulent Med Fokus Ikt Ttet Ring Undervisning Til Learninglab Dtu. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Dagogisk Konsulent Med Fokus Ikt Ttet Ring Undervisning Til Learninglab Dtu Ledige Stillinger på Dtuuddannelse Studerende Kongens Lyngby Detaljer Job:

LearningLab DTU søger en pædagogisk konsulent, som skal være med til at drive den videre udvikling og udbredelse af IKT-støttet læring og undervisning på DTU.

Danmarks Tekniske Universitet har stort ledelsesmæssigt fokus på pædagogisk udvikling af undervisning og uddannelser, herunder anvendelsen af læringsteknologier til at understøtte og udvikle nye lærings- og undervisningsformer. Som vores nye pædagogiske konsulent får du en vigtig rolle i at bidrage til denne udvikling, hvor den studerende er i centrum for en bred vifte af lærings- og undervisningsaktiviteter, der ved hjælp af pædagogiske overvejelser og understøttet af teknologi, engagerer og aktiverer de studerende til at opnå akademiske kompetencer, som efterspørges af erhvervslivet og samfundet generelt.

Om jobbet
Du vil indgå som en central del af det team af konsulenter i LearningLab DTU, som arbejder med udrulning og pædagogisk implementering af DTU's nye læringsplatform, DTU Learn. Du vil desuden få mulighed for at deltage i LearningLab DTU's øvrige opgaver inden for det universitetspædagogiske felt, herunder undervisning af og sparring med universitetets undervisere.

Størstedelen af dine arbejdsopgaver vil falde inden for følgende overordnede områder:

 • Uddannelse af undervisere og studieadministratorer i brugen af DTU Learn bl.a. igennem planlægning og afholdelse af workshops, kurser og netværksaktiviteter
 • Pædagogisk sparring med undervisere om design af digitale undervisnings- og læringsaktiviter i DTU Learn
 • Deltagelse i arbejds- og netværksgrupper vedrørende DTU Learn
 • Fortløbende opgaver i relation til implementeringsprojektet i øvrigt

Øvrige opgaver vil bl.a. kunne omfatte:

 • Afholdelse af andre pædagogiske kurser for universitetets undervisergrupper sammen med dine øvrige kolleger i LearningLab DTU
 • Afholdelse af kurser og workshops for universitets undervisere i udvikling og afvikling af online og blended-learning-forløb
 • Pædagogisk sparring med DTUs undervisere i forbindelse med udvikling af online kurser, blended learning forløb og MOOCs.
 • Deltagelse i udviklingsprojekter i tæt samarbejde med DTU-undervisere
 • Løbende opsamling af viden og forskningsresultater inden for universitetspædagogik og ingeniørfagenes didaktik

Dit arbejdsområde vil på den måde spænde over både det pædagogiske og det teknologiske felt og have et særligt fokus på samspillet mellem de to. Du skal således være indstillet på at skulle håndtere og navigere i et bredt spektrum af opgaver, til tider nødvendigvis af en udtalt teknisk karakter, med afsæt i vores underliggende pædagogiske principper. Det forventes derfor, at du som en naturlig del af din opgaveløsning løbende holder dig orienteret om udviklingen inden for området gennem bl.a. deltagelse i faglige konferencer og eksterne netværk, med henblik på at bidrage til den fortsatte kvalificering af LearningLab DTU's arbejde.

Kvalifikationer og kompetencer
Vi søger en medarbejder, der har en bred viden om og nysgerrighed på læreprocesser, pædagogik og didaktik. Det vil være en fordel, hvis du også har fagdidaktisk viden inden for teknisk videnskab og/eller naturvidenskab. Hvis du har forskningsmæssig erfaring inden for det pædagogiske/didaktiske område, er det et ekstra plus.

Vi forventer specifikt, at du har:

 • indsigt i og erfaring med aktiv brug af digitale læringsressourcer og design af digitale læringsaktiviteter
 • indsigt i og erfaring med udvikling, gennemførelse og evaluering af online og blended learning-undervisning
 • erfaring med at undervise i brugen af læringsteknologier herunder Learning Management Systemer
 • erfaringer med at omsætte undervisningsbehov til konkrete meningsgivende IKT-baserede løsninger
 • indsigt i pædagogisk udviklingsarbejde
 • erfaring med eller flair for konsulentarbejde, herunder at anerkende andres ønsker, behov og ideer og samtidig give dem konstruktivt modspil
 • en akademisk - gerne teknisk/naturvidenskabelig – uddannelse
 • gode engelskkundskaber, såvel mundtligt som skriftligt

Vi forventer desuden, at du arbejder proaktivt, struktureret, selvstændigt og engageret. Du er god til at samarbejde, og befinder dig godt i en stor organisation under konstant udvikling. Du er god til at sætte i gang og følge op, og du kommunikerer klart både på skrift og i tale.

Hvad tilbyder vi dig

 • Et inspirerende fagligt miljø med en bred vifte af samarbejdsrelationer
 • Et uformelt arbejdsklima med plads til gode ideer og input.
 • Mulighed for at præge dit arbejdsområde ud fra dine kompetencer og interesser
 • Løbende kompetenceudvikling
 • Fleksible arbejdsvilkår

Du vil indgå i LearningLab DTU's faste kerne af medarbejdere, der fungerer i et tæt og dynamisk samarbejde med DTU-undervisere om udviklingsprojekter og undervisning inden for pædagogik og didaktik. Vores ambition er at hjælpe og inspirere underviserne der, hvor de har behov, og vi vil gerne møde dem ude i felten.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til AC-overenskomsten. Tiltrædelse pr. 1. januar 2019 eller tidligere.

Ansøgning og kontakt
Vi skal modtage din online ansøgning senest den 7. november 2018. Åbn linket "Ansøg online", hvor du udfylder ansøgningsformularen samt vedhæfter motiveret ansøgning, CV og eksamensbeviser.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til pædagogisk udviklingschef, Peter Munkebo Hussmann på pmhu@llab.dtu.dk, 4525 2580 / 4071 0060.

Se også www.llab.dtu.dk.

Alle interesserede uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge stillingen.

LearningLab DTU er en universitetspædagogisk udviklingsenhed og er en del af Afdeling for Uddannelse og Studerende ved Danmark Tekniske Universitet. LearningLab DTU’s formål er at inspirere og støtte DTU's undervisere, studerende og ledelse i den løbende kvalitetsudvikling af uddannelser, undervisning og læring på DTU. Gennem vores aktiviteter støtter vi udvikling, fornyelse og udforskning af undervisning, som sætter de studerendes læring i centrum. Vi medvirker til at videreudvikle de pædagogiske miljøer på DTU, herunder undervisernes professionelle undervisningskompetencer.

DTU er et teknisk eliteuniversitet med international rækkevidde og standard. Vores mission er at udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet. 11.200 studerende uddanner sig her til fremtiden, og 6.000 medarbejdere har hver dag fokus på uddannelse, forskning, innovation og forskningsbaseret rådgivning, som bidrager til øget vækst og velfærd. DTU stiller krav og giver muligheder uanset hvor i organisationen, man arbejder. Vi står for høj faglighed, kollegial respekt og ansvarlig handlefrihed.


Job Ledige Stillinger Relateret til Dagogisk Konsulent Med Fokus Ikt Ttet Ring Undervisning Til Learninglab Dtu: