19 Oct

Stabschef Til Borgercenter Unge Socialforvaltningen Benhavns Kommune Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Stilling
Stabschef Til Borgercenter Unge Socialforvaltningen Benhavns Kommune
Selskab
Benhavns Kommune
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
19 Oct, 2018 30+ days ago

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Stabschef Til Borgercenter Unge Socialforvaltningen Benhavns Kommune. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Stabschef Til Borgercenter Unge Socialforvaltningen Benhavns Kommune Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

Landets største socialforvaltning går foran på det specialiserede børne- og ungeområde. Vi arbejder målrettet på at udvikle nye løsninger og metoder for at understøtte arbejdet med udsatte børn, unge og familier i København – løsninger, der er præget af et meget højt socialfagligt videns- og ambitionsniveau.

Vi søger en ambitiøs stabschef, som både har sans for strategisk udvikling og erfaring med ledelse i forbindelse med komplekse socialfaglige problemstillinger, der kræver stor beslutningskraft, politisk tæft og skarpe prioriteringer i en hektisk hverdag.

Borgercenter Børn og Unge – hvem er vi?
Borgercenter Børn og Unge har ansvaret for Københavns Kommunes indsats overfor udsatte børn, unge og familier. Borgercentret har både myndighedsansvaret og ansvaret for drift og udvikling af en lang række forebyggende og opsøgende tilbud samt døgntilbud.

Det er ambitionen med borgercentret, at udsatte børn, unge og familier i København oplever at møde en sammenhængende indsats, hvor afgørelser, tilbud og service er af høj kvalitet og hænger godt sammen.

Borgercenter Børn og Unge består af seks udførercentre med specialiserede institutioner og tilbud, seks borgerrettede børnefamilieenheder og en central stab. Borgercentret beskæftiger ca. 2.000 medarbejdere, og den overordnede ledelse af borgercentret varetages af tre borgercenterchefer, som arbejder tæt sammen i et team. Du vil referere til den ene af borgercentercheferne.

Du kommer til at sidde i Borgercenter Børn og Unges centrale stab. Staben understøtter de lokale enheder og centre inden for områderne økonomi, HR, organisationsudvikling, kvalitetsudvikling samt strategisk og faglig udvikling. Staben varetager desuden opgaver målrettet borgercentrets øverste ledelse, de centrale centre i forvaltningen, direktionen, det politiske niveau og eksterne samarbejdspartnere. Der er ca. 60 medarbejdere i staben og fire stabschefer.

Du bliver chef for en gruppe på 14 engagerede og dygtige medarbejdere i afdelingen Kvalitet & Læring. Derudover vil du indgå i borgercentrets samlede chefgruppe, som udgør det strategiske ledelsesforum på udsatte børne- og ungeområdet i Københavns Kommune.

Om opgaverne
Som stabschef i Kvalitet & Læring bliver du ansvarlig for den overordnede drift og udvikling af den samlede juridiske understøttelse af borgercentret og den overordnede kvalitetsudvikling i forbindelse med ledelsestilsyn, socialtilsynsrapporter og klagesager.

Derudover vil du få ansvaret for håndtering af akutte og komplekse borger- og pressesager samt den overordnede udvikling af kriminalitetsområdet, sundhedsområdet, antiradikalisering og psykiatriområdet. Hertil kommer drift og udvikling af forvaltningens sekretariatsbetjening af Københavns Kommunes Børne- og Ungeudvalg.

Din opgave er at sætte en tydelig retning for borgercentrets kvalitetsudviklingsarbejde, og derudover skal du sikre fremdrift i udviklingen af de strategiske og faglige udviklingsprojekter i tæt samarbejde med de øvrige stabschefer, borgercentercheferne og andre strategiske nøglespillere i socialforvaltningen.

Om dig som leder
Du er som leder en tydelig rollemodel, der både kan gå foran og ved siden af i arbejdet med at drive det strategiske kvalitets- og udviklingsarbejde i borgercentret og samtidig sikre et vedholdende fokus på de organisatoriske læringsprocesser i borgercentrets børnefamilieenheder og udførende centre, fx i forbindelse med opfølgning på socialtilsynsrapporter og ledelsestilsyn på myndighedsområdet.

Du kan lide at lede medarbejdere i komplekse opgaver med mange interessenter og både interne og eksterne samarbejdsflader. Du er en holdspiller og får energi af at arbejde teambaseret med afdelingens medarbejdere. Du vil blive en del af et stabschefteam, som på daglig basis arbejder tæt sammen om løsningen af opgaver og fælles prioritering af ressourcer.

Du har solid indsigt i det socialfaglige og juridiske område og vil kunne bidrage til udviklingen af kvaliteten i effektfulde indsatser for børn og unge indenfor de politiske og lovgivningsmæssige rammer. Du kan navigere sikkert i en politisk organisation med mange interessenter, og du kan oversætte strategi til konkrete udviklingsaktiviteter, der kan omsættes i praksis.

Som person har du et godt professionelt netværk, og du er i stand til at skabe gode samarbejdsrelationer internt i borgercentret og forvaltningen, på tværs af kommunen og med relevante samarbejdspartnere og andre aktører. Du er tydelig i din kommunikation, du er inddragende og besidder en høj personlig og faglig integritet, du har gode analytiske evner samt overskud og overblik i forhold til at håndtere de kompleksiteter, dilemmaer og muligheder, som præger det specialiserede børne- og ungeområde.

Stillingen er til besættelse den 1. januar 2019. Læs evt. mere på www.genitor.dk eller www.kk.dk.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger kan fås hos borgercenterchef Poul Ertner på 4062 6226 eller partner i Genitor Jens Marcussen på 3141 0587.

Søg stillingen via nedenstående link senest mandag den 5. november 2018
Vi forventer at afholde første samtalerunde i uge 46, hvorefter der vil ske testning af de kandidater, der går videre til anden runde.


Job Ledige Stillinger Relateret til Stabschef Til Borgercenter Unge Socialforvaltningen Benhavns Kommune: