25 Sep

Forretningsansvarlig For Systemet Atrium Ledige Stillinger på Bygningsstyrelsen Valby

Stilling
Forretningsansvarlig For Systemet Atrium
Selskab
Bygningsstyrelsen
Beliggenhed
Valby D84
Er åbningsdato
25 Sep, 2018 30+ days ago

Bygningsstyrelsen Valby presserende behov efter position for Forretningsansvarlig For Systemet Atrium. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Forretningsansvarlig For Systemet Atrium Ledige Stillinger på Bygningsstyrelsen Valby Detaljer Job:

Har du lyst til at være en del af en større digital transformation, og har du evnerne til at sikre IT-understøttelsen af vores forretningsmæssige behov? Så er du måske vores nye forretningssvarlige for IWMS- fagsystem Atrium.

Bygningsstyrelsen står midt i en større digital transformation, hvor vi skal i gang med at tage vores nye modulbaserede fagsystem Atrium i brug samt understøtte centrale dele af vores forretning, når vi skal overgå til drift og videreudvikle på løsningen.

Dine opgaver

Vi søger en forretningsansvarlig for Atrium, som skal stå i spidsen for den videre implementering af Atrium og efterfølgende drift. Heri ligger også at sikre fremdrift i implementeringsfasen via løbende behovsafdækning i organisationen samt dialog med leverandører. Som vores nye forretningsansvarlig, skal du således arbejde med:

 • behovsafdækning i organisationen
 • løbende planlægning, risikostyring og leverandørstyring
 • koordinering mellem organisationen og driftsteamet for Atrium
 • facilitering
 • systematisk dialog og vidensdeling.

Du bliver en del af IT og Digitalisering

Din nærmeste leder erteamchefen for IT og Digitalisering, og du får cirka 10 kollegaer, som tilsammen har ansvaret for både Atriumprojektet og Bygningsstyrelsens øvrige fagsystemer samt services og it-support. I teamet er det vigtigt, at vi støtter op om hinandens arbejde og tager ansvar for arbejdsopgaverne.

IT- og Digitalisering er en del af Bygningsstyrelsens ledelsessekretariat. Detbetyder, at vi i teamet har en stærk kobling til styrelsens strategi og opgaver på tværs af fagområder, hvor vi har en stærk ambition om at understøtte og optimere opgavevaretagelsen på tværs – blandt andet ved en mere udstrakt digitalisering og effektiv it-understøttelse.

Dine kvalifikationer

For at vi i IT og Digitalisering sikrer en succesfuld implementering af Atrium, er det er vigtigt, atdu har et højt fagligt niveau, og kan se dig selv som den forretningsansvarlige for Atrium. Vi forestiller os, at du som minimum har en relevant mellemlang uddannelse inden for IT, og at du har minimum 3 års dokumenteret erfaring med de beskrevne arbejdsopgaver.

Derudover forventer vi, at du har

 • stærk IT- og forretningsforståelse
 • kompetencer inden for IT-projektledelse herunder god procesforståelse
 • evner til at sætte dig ind i komplekse opgaver og sammenhænge
 • er fortrolig med mundtlig og skriftlig formidling af IT og digitalisering.

Som person forventer vi, at du:

 • tænker helhedsorienteret
 • har gode samarbejdsevner
 • har gennemslagskraft og er målrettet
 • bliver motiveret af at arbejde i et team
 • kan opstille og finde glæde ved at arbejde med tydelige succeskriterier
 • er god til at skabe medejerskab til IT og digitalisering i organisationen.

Derudover forventer vi, at du er ambitiøs og resultatorienteret, og at du trives i en hverdag, hvor der bliver stillet krav til din opgaveløsning og dine samarbejdsevner.

Ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til relevant organisationsaftale. Bygningsstyrelsen er en styrelse under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og dit ansættelsesområde vil derfor være ministeriet med tilhørende styrelser. Dit tjenestested vil være Carl Jacobsens Vej 39, 2500 Valby. Bygningsstyrelsen flytter omkring årsskiftet til et nyt moderne statsligt kontorknudepunkt på Kalvebod brygge i København.

Søg jobbet

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du passer til profilbeskrivelsen. Upload din ansøgning, CV og eksamensbeviser via vores hjemmeside www.bygst.dk/job senest den 7. oktober 2018. Vi indkalder til samtaler umiddelbart efter fristens udløb og samtaler afholdes den 10. oktober 2018. Vi forventer tiltrædelse pr. 1. december 2018. Har du spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte teamchef Ann Christine List tlf. 4170 1327 eller på mail ancli@bygst.dk.


Bygningsstyrelsen er statens ejendomsvirksomhed og bygherre. Vi skaber de rigtige fysiske rammer for ministerier, universiteter, politi og domstole, og varetager statens interesser indenfor fast ejendom. Vores strategiske indsatsområder er 'klare beslutningsgrundlag', 'stærk gennemførelse', og 'vidensbaseret optimering'. Mangfoldighed er et aktiv, som vi bruger i vores hverdag for at løse vores opgaver. Vi opfordrer alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge.


Job Ledige Stillinger Relateret til Forretningsansvarlig For Systemet Atrium: