19 Oct

Plejehjemsleder Ger Leder Til Kirseb Rhaven Der Nder For Det Hele Menneske Arbejde Med Relationer Forskel Ledige Stillinger på Kolding Kommune

Kolding Kommune presserende behov efter position for Plejehjemsleder Ger Leder Til Kirseb Rhaven Der Nder For Det Hele Menneske Arbejde Med Relationer Forskel. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Plejehjemsleder Ger Leder Til Kirseb Rhaven Der Nder For Det Hele Menneske Arbejde Med Relationer Forskel Ledige Stillinger på Kolding Kommune Detaljer Job:

Vi har det fedeste job og leder efter dig, hvor er du ?

Hvorfor? Fordi vores nuværende fantastiske plejehjemsleder går på pension.

Er du lederen, der kan sige ja til at stå i spidsen for at skabe selvværd og sammenhæng for borgere og deres pårørende på Plejehjemmet Kirsebærhaven, og samtidig brænder for at udvikle medarbejdernes kompetencer og sikre et godt miljø, at leve, bo og arbejde i?
Hvis JA, så står vi klar med verdens bedste lederjob, hvor frihed under ansvar og sund fornuft med afsæt i borgerens centrum, sætter rammen for dig som leder.

Kirsebærhaven er et plejehjem beliggende i den nordlige del af Kolding by, med plads til 66 borgere fordelt på 9 leve-bo miljøer/huse og et stort fælleshus, hvor administrationen er fysisk placeret. Du skal sammen med de to gruppeledere danne ledelsesteamet for 70 medarbejdere (SSH/SSA) i forskellige vagtlag, 2 sygeplejersker en aktivitetsmedarbejder og en vagttilrettelægger. Desuden et tekniskservice team på 7 medarbejdere, som løser opgaver på tværs af hele Seniorområdet.
Der er en stor gruppe engagerede frivillige på plejehjemmet, som hjælper til med aktiviteter og arrangementer. Det er ledelsens opgave, at understøtte de frivillige i at blive en naturlig del af plejehjemmet, til gavn og glæde for borgerne på stedet.

I dit lederkollegateam, som består af 7 andre plejehjemsledere og en Cheføkonoma, har vi brug for en visionær lederkollega, hvor forbundethed og samskabelse er en selvfølgelighed. Vi forventer du kan bidrage med nytænkning, udvikling og lederskab. Det fælles mål er løbende at trimme, tilpasse og udvikle organisationen, så der skabes mest mulig selvværd og sammenhæng for borgere på plejehjem og deres pårørende, langt ud i fremtiden.

Fra din nærmeste leder kan du forvente feedback, tæt opfølgning på dig i dine ledelsesopgaver, støtte og hjælp til de svære opgaver, og frihed under ansvar til at skabe de bedste rammer for trivsel for både borgere og medarbejdere på plejehjemmet. Der forventes til gengæld en høj grad af økonomisk ansvarlighed, mod til at turde udfordre vaner og rutiner samt risikovillighed til at forandre og tilpasse til de kerneopgaver, der skal løses.


Kerneopgaven og rammerne for opgaveløsningen vil for dig, som leder betyde at:
Du er garant for, at borgerens behov og drømme er i centrum i det daglige arbejde, at der kommunikeres med dem og deres pårørende, hvor pårørende ses som en stor ressource vi understøtter i livet på plejehjemmet.

Du er en synlig og nærværende leder, der brænder for at understøtte og skabe trivsel blandt medarbejderne i det daglige arbejde med den personcentrerede omsorg, ved løbende at sikre kompetenceudvikling, så medarbejdende kan føle sig kompetente til at løse kerneopgaven.

Du går foran med energi, entusiasme og organisatorisk tæft. Du skal kunne sætte holdet og fastholde dygtige medarbejderne, og sikre at borgerens centrum er det de brænder for, og det som skaber værdi i organisationen.

Du medvirker til at sætte mål for organisationen, vise retning og være værdiskabende i nærværet med medarbejderne, samt være tilgængelig for borgere og interessenter.

Du er vedholdende og sikrer faglig kvalitet i opgaverne, udfører systematisk kontrol, og evner at iværksætte tiltag og idegenerere, når ting skal forandres. Her tør du bruge dig selv som spydspids.

Du har en stærk udviklingsprofil med analytisk sans og er banebryder for nye metoder og tilgange, altid med formålet at skabe merværdi for borgerne.

Du er god til struktur og planlægning, kan tage ansvar for økonomistyring og drift af plejehjemmet, således at ressourcerne bruges bedst muligt til gavn for borgerne. Du vil opleve tæt opfølgning på budgettet understøttet af dygtige økonomikonsulenter.

Du er positiv, nysgerrig og iderig, tør udfordre andre til fordel for borgerens centrum. Du skal altid være nysgerrig og parat til at ændre på noget, der ikke giver mening.

Du har gode samarbejdsevner, selvindsigt og den leder alle medarbejdere vil arbejde for. Du ved, hvad glade medarbejdere betyder for resultatet.

Du vil komme til at samarbejde på tværs af mange faggrupper, hvor alle har fokus på borgerens centrum.

Du er ansat i en politisk ledet organisation, og ved hvad det betyder at skulle følge politiske målsætninger og strategier.

Med dig ved roret forventer vi
 • At du er en erfaren leder, som har en sundhedsfaglig uddannelse, ex.vis sygeplejerske koblet med en lederuddannelse, gerne på diplomniveau.
 • En rummelig og autentisk leder, der udfylder ledelsesrollen ved at træde i karakter, være troværdig og rammesættende.
 • At du har et positivt livssyn, hvor andre får lyst til at følge dig.
 • At du har let til latter, smil og et smittende humør.
 • At du kan praktisere anerkendende ledelse.
 • At du kan styrke et fagligt og engageret arbejdsmiljø, hvor høj trivsel er en selvfølge.
 • At du ser det hele menneske, med de forskelligheder det levede liv nu har givet, og ser det som en spændende opgave at tilpasse miljøet til dette.
 • At du kan lykkes som leder med at leve op til visionen om selvværd og sammenhæng i alt hvad du siger og gør, ved at forstå, skabe mening og gøre det muligt for borgerne.
 • At du kan være relationsskabende med en anerkendende, lyttende og inkluderende tilgang i forhold til borgere, pårørende og medarbejdere.
 • At du prioriterer samarbejdet med borgere, pårørenderåd og frivillige.
 • At du sikrer samarbejdet med øvrige fagpersoner omkring de gode borgerforløb.
 • At du af natur altid er nysgerrig og opsøgende i forhold til ny viden og muligheder inden for eget arbejdsområde.
 • At du kan delegere ansvar samt opgaver samt involvere medarbejdergruppen.
 • At du er disciplineret i udvikling af organisatoriske systemer, procedurer, regler og normer.
 • At du udviser autoritet og kan overholde deadlines og tidsplaner for at løse opgaver og problemer
 • At du viser handlekraft, så der ikke er langt fra ord til handling
 • At du kan træffe beslutninger og arbejder fokuseret mod at opnå aftalte mål, budgetter og resultater.
 • At du har et gyldigt kørekort B.


Job Ledige Stillinger Relateret til Plejehjemsleder Ger Leder Til Kirseb Rhaven Der Nder For Det Hele Menneske Arbejde Med Relationer Forskel: