15 May

Videnskabelig Assistent Til Faos Sociologisk Institut Benhavns Universitet Ledige Stillinger på Center For Sundhed Samfund København

Center For Sundhed Samfund København presserende behov efter position for Videnskabelig Assistent Til Faos Sociologisk Institut Benhavns Universitet. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Videnskabelig Assistent Til Faos Sociologisk Institut Benhavns Universitet Ledige Stillinger på Center For Sundhed Samfund København Detaljer Job:

Interesserer du dig for fremtidens arbejdsmarked? Og vil du gerne arbejde i forskningsverdenen?

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Sociologisk Institut, Københavns Universitet, søger en videnskabelig assistent til tre forskningsprojekter inden for FAOS’ forskningstema ’Fremtidens arbejdsmarked’. Projekterne fokuserer på forskellige aspekter inden for temaet, herunder løse ansættelser, digitalisering og faglig organisering og er finansieret af henholdsvis Vellivforeningen, Nordisk Ministerråd og EU-Kommissionen.

Stillingen er ledig til besættelse 1. august 2019 eller snarest derefter. Der er som udgangspunkt tale om en fuldtidsstilling af to års varighed.

Kvalifikationer
Du har en samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse (eller afslutter én sommeren 2019) og har interesse for arbejdsmarkedsforhold. Du har ikke nødvendigvis forskningserfaring, omend dette er en fordel, men er stærk i kvalitative metoder. Erfaring med kvantitativ metode er en fordel. Du kan godt lide at tage ansvar og kan håndtere mangeartede opgaver. Du kan formulere dig flydende både skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk. Eksempler på skriftligt arbejde på dansk og engelsk kan vedhæftes ansøgningen, men er ikke et krav.

Om FAOS
FAOS er et engageret forskningsmiljø og et af landets førende arbejdsmarkedsforskningscentre, der har stor bevågenhed blandt politikere, arbejdsmarkedets parter og i medierne. For information om FAOS, se her.

Har du spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte lektor Anna Ilsøe, ai@faos.dk eller lektor Trine P. Larsen, tpl@faos.dk.

Yderligere oplysninger om ansøgningsproceduren kan fås hos Rusan Elmazi (HR), e-mail: hrsc@hrsc.ku.dk angiv venligst ID NR 211-0026/19-2O ved henvendelse.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC. Herudover anvises der et samlet pensionsbidrag på 17,1 % af løn og pensionsgivende stillingstillæg på 40.358,64 kr. årligt (1. april 2019 -niveau). Der vil være mulighed for forhandling af yderligere tillæg på baggrund af kvalifikationer.

Ansøgningen og yderligere oplysninger
Ansøgningen skal indeholde CV samt dokumenterede oplysninger om videnskabelige kvalifikationer. Kun oplysninger, der dokumenterer formelle uddannelsesmæssige kvalifikationer, forskningsmæssige erfaringer, kendskab til emneområdet eller til relevante metoder samt sproglige kompetencer vil blive inddraget i vurderingen.

Ansøgningsprocedure
Efter ansøgningsfristens udløb udvælger den ansættelsesbemyndigede leder, med rådgivning fra ansættelsesudvalget, hvilke ansøgere der skal bedømmes. Alle ansøgere får umiddelbart herefter besked om, hvorvidt deres ansøgning er gået videre til bedømmelse af et fagkyndigt bedømmelsesudvalg. De udvalgte ansøgere orienteres om udvalgets sammensætning, og hver ansøger får lejlighed til at kommentere den del af bedømmelsen, som angår ansøgeren selv. Du kan læse om rekrutteringsprocessen på her

I forbindelse med beslutning om ansættelse vil der blive afholdt ansættelsessamtaler. Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt ultimo juni 2019.

Københavns Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer derfor alle uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Ansøgningsfristen er mandag den 16. juni 2019 (midnat).

Stillingen skal søges online (tryk på linket "SEND ANSØGNING" nederst i opslaget). Bemærk venligst, at der kun kan uploades én fil til hver kategori. Hvis du har flere dokumenter til samme kategori (f.eks. eksamensbevis og eksamensudskrifter), bedes du samle dokumenterne i én fil (pdf eller word).

Ansøgninger som modtages efter ansøgningsfristens udløb vil ikke blive accepteret.


Job Ledige Stillinger Relateret til Videnskabelig Assistent Til Faos Sociologisk Institut Benhavns Universitet: