11 Oct

Dagogisk Personale Til Klynge Nsh Vanl Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Stilling
Dagogisk Personale Til Klynge Nsh Vanl
Selskab
Benhavns Kommune
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
11 Oct, 2018 30+ days ago

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Dagogisk Personale Til Klynge Nsh Vanl. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Dagogisk Personale Til Klynge Nsh Vanl Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

På grund af et akut behov for medarbejdere søger vi medarbejdere til midlertidige stillinger. Stillingerne er ledige i perioden 1. november 2018 - 30 april 2019.

Vil du være med til at give børn de bedste opvækstmuligheder og øge deres chancelighed gennem en stærk pædagogisk indsats?

En høj faglig kvalitet i dagtilbud gør en forskel i børns liv. En god start i et dagtilbud, med en stærk pædagogisk faglighed, styrker børns trivsel, nysgerrighed og motivation for at lære og vil derfor påvirke børnenes muligheder senere i livet.

Klynge BV (Brønshøj/Vanløse) A består af syv 0-6 års enheder Arken, ByToften, De Syv Have, Midtfløjene/Grostedet, Månestrålen, Børnehuset Stjernen og Væksthuset i Husum og Tingbjerg.

I klyngen arbejder vi ud fra et fælles pædagogisk grundlag, hvor vi lægger vægt på at skabe et læringsmiljø, der tilgodeser alle børn.

Vi arbejder med udgangspunkt i en overordnet struktur med funktionsopdelte rum, og hvor børnene henover en uge, både er i aldersopdelte og aldersintegrerede grupper.
I praksis arbejder vi med børnene i mindre grupper og med planlagte aktiviteter, både inde og ude, på tværs af alder og udviklingsbehov.

Vi er særligt optagede af at få skabt spændende lege/læringsmiljøer, hvor børn, voksne og de fysiske rammer understøtter hinanden – både ude og inde.

Vi tilbyder en arbejdsplads, hvor det pædagogiske arbejde er i centrum, hvor det gode børneliv går hånd i hånd med det gode arbejdsliv.

Vi forventer, at du gennem et personligt og fagligt engagement,møder barnet på dets intention, og du ser og forstår, at alle børn har noget værdifuldt at byde ind med.

Du ser forældrene som vigtige samarbejdspartnere og formår at samarbejde i praksis.

Du har en viden om børns læring og udvikling, er i stand til at omsætte din viden til pædagogiske aktiviteter og med dine kolleger samarbejder du omkring udviklingen af stimulerende læringsmiljøer.

Derudover forventer vi, at du
  • har erfaring fra arbejdet i arbejdet med børn i alderen 0-6 år
  • mod på faglig udvikling og refleksion over eget arbejde
  • er indstillet på at arbejde målrettet med børnenes udvikling både socialt, personligt og sprogligt
  • kan favne forskellighed – både kulturelt og sprogligt
  • er handlekraftig og kan samarbejde både i store og små teams
  • har kommunikative kompetencer herunder dansk både i skrift og tale
For yderligere oplysninger se vores hjemmeside: www.broenshoej-vanloese-a-kk.dk

Ansættelsesforhold
Løn– og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Vi indhenter straffe- og børneattest.

Du ansættes i klyngen med tilhørsforhold i en af enhederne.

Yderligere information
Har du spørgsmål, kan du kontakte Pia Jordan på 5163 7160.

Søg stillingen via nedenstående link senest fredag den 26. oktober 2018


Job Ledige Stillinger Relateret til Dagogisk Personale Til Klynge Nsh Vanl: