21 Oct

Teamkoordinator Konomikonsulent Ledige Stillinger på Holb Kommune

Stilling
Teamkoordinator Konomikonsulent
Selskab
Holb Kommune
Beliggenhed
D85
Er åbningsdato
21 Oct, 2018 30+ days ago

Holb Kommune presserende behov efter position for Teamkoordinator Konomikonsulent. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Teamkoordinator Konomikonsulent Ledige Stillinger på Holb Kommune Detaljer Job:

Dygtig teamkoordinator med særligt fokus på drift, styring, økonomi, koordinering og effektivisering søges.

Som vores nye kollega skal du kunne effektivisere metoder til at måle og dokumentere vores resultater, koble dem til økonomien og formidle dem internt og eksternt.

Vores opgave er, at få de unge i uddannelse og fastholde dem i uddannelse. Derfor er Uddannelse til Alle Unge et område præget af en bred opgaveportefølje. Området varetager alle kommunens opgaver i forhold til unge, som endnu ikke har en kompetencegivende uddannelse. Vi løser blandt andet opgaver vedrørende offentlig
forsørgelse, social indsats, SSP, ungdomsskole og –klubber, dagundervisning og specialundervisning på tværs af lovområder og traditionelle faggrænser.

Som teamkoordinator får du ansvaret for at koordinere et økonomiteam, der løfter økonomiopgaver for den kommunale Ungeindsats. Der er tale om myndigheds- og udfører-opgaver i relation til social-, beskæftigelses- og børneområdet samt det administrative område i relation hertil. Stillingen er en kombination af koordinering på tværs og direkte driftsopgaver, primært på børneområdet, men også øvrige opgaver, der varetages i teamet. Opgaverne fordeles med halv tid til koordinering og halv tid til drift.

Du får en vigtig rolle i forhold til at være med til at udvikle, herunder have flair for at se muligheder for effektivisering, gerne i form af robotteknologi, og koordinere vores resultatstyring og økonomiopfølgning og koble styringen til faglighed.

Målet er at ruste lederne til at se, hvad der virker, og hvad der ikke virker – og hvad det hele koster -, så de kan handle på et oplyst grundlag og formidle både udfordringer og resultater til politikere og medarbejdere. Vi har brug for en dygtig kollega, der kan koble økonomi, resultater og effekt og på den baggrund skabe god ledelsesinformation og bidrage til den daglige styring.

Uddannelse til Alle Unge er en vigtig spiller på uddannelsesområdet i Holbæk Kommune, og i jobbet bliver du teamets og ledelsens sparringspartner. Du skal sikre, at vi har styr på fakta og dokumentation til brug for både ledelse, styring, opfølgning og formidling, og at relevante oplysninger hertil tilvejebringes på en effektiv måde. Styringsopgaverne løses i tæt samarbejde med analysekonsulenten på vores område, som er ansat i Uddannelse til Alle Unges stab.

Om dig
 • Du har drive, gennemslagskraft og stærke sociale kompetencer, som du anvender til at etablere gode samarbejdsrelationer i organisationen
 • Du er analytisk skarp, har styr på dit regneark og evner at anvende komplekse datamængder i en politisk kontekst ved at kunne uddrage essensen og kommunikere den på en forståelig måde
 • Du har politisk og kommunaløkonomisk forståelse og evner
 • Du kan arbejde strategisk med langsigtede mål uden at miste overblikket
 • Du formår at skabe sammenhæng mellem de langsigtede mål og resultater, økonomien og den daglige drift
 • Du trives i arbejdet med både drift, koordinering og udvikling
Den ideelle kandidat
 • har interesse for og gerne viden om uddannelsesområdet
 • har en relevant videregående uddannelse
 • har erfaring med koordinatoropgaven
 • har solid erfaring med offentlig økonomistyring, analyser og ledelsesinformation
 • har erfaring fra det specialiserede socialområde og arbejdsmarkedsområdet fra en kommune
 • er en haj til Excel, TARGIT og KMD Opus
 • er god til at skabe et overblik, men har også blik for de vigtige detaljer
 • er en dygtig kommunikator, som kan formidle kompliceret stof klart – både mundtligt og skriftligt
 • er god til at samarbejde og finde løsninger i tæt samarbejde med både ledere og kolleger
Vi tilbyder
Vi tilbyder dig et spændende job i en ny organisation med dygtige samarbejdspartnere og gode muligheder for at påvirke opgaveløsningen. Teamet består foruden dig af 3 dygtige økonomikonsulenter.

Du får arbejdsplads i en fredet bygning på det tidligere Holbæk Seminarium.

Løn- og ansættelsesvilkår
Lønnen fastsættes ud fra dine erfaringer og kvalifikationer efter gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation. Der er tale om en varig stilling som teamkoordinator på 37 timer ugentligt.

Yderligere information
Vil du høre mere om stillingen, så kontakt afdelingsleder Gitte Egeskov på tlf. 72 36 50 75

Ansøgningsfrist er tirsdag den 23. oktober 2018 - vi holder 1. samtale fredag den 26. oktober 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Teamkoordinator Konomikonsulent: