20 Oct

Teamleder Til Statens Driftscenter Ledige Stillinger på Statens København

Stilling
Teamleder Til Statens Driftscenter
Selskab
Statens
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
20 Oct, 2018 30+ days ago

Statens København presserende behov efter position for Teamleder Til Statens Driftscenter. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Teamleder Til Statens Driftscenter Ledige Stillinger på Statens København Detaljer Job:

Statens It søger en erfaren og fagligt velfunderet teamleder til vores Driftscenter, som er Statens It’s centrale omdrejningspunkt for proaktiv drift- og sikkerhedsovervågning samt håndtering af flere centrale ITIL processer.

Statens It arbejder på at skabe fundamentet for den fortsatte digitalisering i staten. Vi driver it-omkostningerne ned ved at samle driften af mange ministeriers it og høste stordriftsfordelene ved at sammenlægge og standardisere systemer. Vi har således ansvaret for at drive en effektiv it-understøttelse og sikre høj tværgående standard for it-service i staten. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af it i staten.

Driftscenteret er en del af Serviceområdet, som består af ca. 100 medarbejdere fordelt på 6 teams. Udgangspunktet for Serviceområdet er at levere den gode brugeroplevelser for de ca. 19.000 ansatte i Staten, som vi supporterer, og udvikle området i takt med resten af organisationen. I vores Serviceområde modtager vi ca. 200.000 henvendelser årligt, dels på telefon, dels via vores Serviceportal.

Det overordnede formål med Driftscenteret er at:
 • sikre sikker, stabil og effektiv drift for 19.000 brugere
 • koordinere fejlmeldinger så brugerne oplever hurtig og effektiv fejlløsning
 • sikre god og proaktiv kundekommunikation under større hændelser
 • proaktivt hindre fejl i at opstå og følge målrettet op på fejl og alarmer
 • udføre datadrevet analyse på tværs af centrale ITIL processer

Dit team består af 8 medarbejdere, som har ansvaret for Incident, Problem og Event Management. Der arbejdes målrettet med videreudvikling og vedligeholdelse af processerne samt deres praktiske anvendelse.

Driftscenteret koordinerer og kommunikerer til Statens It’s kunder omkring alle kritiske incidents, og der er pt. 3 problem managers, som faciliterer problem management.
Driftscenteret er centralt omdrejningspunkt for proaktiv monitorering af infrastruktur, systemer og sikkerhed som udføres dels værktøjsunderstøttet og dels ved manuelle kontroller.

Om stillingen
Som teamleder for Driftscenteret har du det overordnede ansvar for aktivt at sikre en god, sikker og stabil daglig drift gennem nærværende ledelse og konstruktiv feedback.

Du skal proaktivt sikre drifts- og leverancesikkerheden samt en hurtig og god opfølgning på driftsforstyrrelser og produktionsstop i dagligdagen.

Som teamleder skal du være en positiv rollemodel, der er tilgængelig for medarbejderne og gennem daglige tavlemøder og regelmæssige 1:1 samtaler sikre, at medarbejderne tager ansvar for kvaliteten af arbejdet samt den service medarbejderne yder hinanden, kunden og slutbrugerne.

Du og dine medarbejdere vil aktivt indgå i en effektiv løsning af opgaver eller problemer, der går på tværs af teams, og også skulle lede indsatsgrupper ved kritiske hændelser og beredskabssituationer.

Om dig
Vi forventer, at du:
 • har erfaring med ledelse af en enhed hvor incident management, problem management eller
overvågning har været centrale opgaver
 • har gennemslagskraft og kommunikerer klart og overbevisende
 • udviser handlingsledelse, uddelegerer beslutningskompetence til medarbejderne og hylder proaktive
initiativer
 • behersker coachingbaseret ledelse og den fornødne faglighed til kunne kvalitetssikre teamets
leverancer og yde faglig sparring med medarbejderne
 • har procesfokus og er vant til at arbejde procesorienteret i henhold til ITIL rammeværket
 • har erfaring med et ITIL understøttet sagssystem – det er en fordel, hvis du er vant til at bruge
Service Now
 • fokuserer på at der udarbejdes brugbar dokumentation og at der sker vidensdeling i teamet
 • er serviceorienteret og tager udgangspunkt i kundens behov
 • er udviklingsorienteret, men ser også en tilfredsstillelse i at få den daglige drift til at køre optimalt og
at levere til tiden.

Det er desuden karakteristisk for dig, at du:
 • er en forandringsleder, som gennem anerkendende ledelse løbende kan optimere og forbedre
teamets leverancer
 • er klar til at gribe mulighederne i de forandringer der sker
 • er bevidst om din lederrolle
 • er en holdspiller med gode samarbejdsevner på tværs af organisationen
 • er serviceminded, udadvendt, ansvarlig og kommunikerende
 • er struktureret og har analytisk sans
 • har sans for at gennemskue overordnede sammenhænge og kan se helheder
 • er initiativrig og nysgerrig, da opgaven omfatter løbende forbedringer og udvikling

Om os
Vi er en åben og dynamisk arbejdsplads med masser af muligheder for både faglig og personlig udvikling. I dagligdagen vil du opleve en uformel omgangstone og et arbejdsmiljø præget af høj aktivitet og faglig sparring.

Ansættelsesforhold
Du ansættes som chefkonsulent med funktion som teamleder efter overenskomst for akademikere i staten eller anden relevant overenskomst.
Det er en forudsætning for din ansættelse, at du kan opnå og opretholde en sikkerhedsgodkendelse via PET, graden HEMMELIGT.

Ansøgning
Send din ansøgning via www.statens-it.dk senest den 1. november 2018. Stillingen forventes besat hurtigst muligt.

Vi forventer at holde jobsamtaler løbende.

Statens It opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Teamleder Til Statens Driftscenter: