13 Nov

Institut For Naturvidenskab Milj Roskilde Universitet Ger Viceinstitutleder Ledige Stillinger på Roskilde Universitet Roskilde

Stilling
Institut For Naturvidenskab Milj Roskilde Universitet Ger Viceinstitutleder
Selskab
Roskilde Universitet
Beliggenhed
Roskilde D85
Er åbningsdato
13 Nov, 2018 30+ days ago

Roskilde Universitet Roskilde presserende behov efter position for Institut For Naturvidenskab Milj Roskilde Universitet Ger Viceinstitutleder. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Institut For Naturvidenskab Milj Roskilde Universitet Ger Viceinstitutleder Ledige Stillinger på Roskilde Universitet Roskilde Detaljer Job:

Institut for Naturvidenskab og Miljø søger en visionær, kompetent og samarbejdsorienteret viceinstitutleder til at stå i spidsen for en fortsat udvikling af instituttets uddannelser med fokus på kvalitet, et stærkt studiemiljø og fortsat fodfæste på arbejdsmarkedet. Dit arbejde bliver desuden at varetage funktioner på tværs af RUC gennem strategisk ledelse af instituttets undervisningsmæssige opgaver i tæt samarbejde med instituttets studieledere, den centrale og decentrale studieadministration samt institutledelsen. Du vil ud over arbejdet med udviklingen af instituttets uddannelser også have det daglige ledelsesansvar for instituttets D-VIP gruppe.

Arbejdsopgaver
Som viceinstitutleder vil du få det faglige ansvar for uddannelse og undervisning. Du indgår som en del af institutledelsen og har strategisk ansvar for kvalitet og udvikling af uddannelses- og undervisningsområdet. Hertil kommer, at du får ansvar for den daglige ledelse af vores D-VIP gruppe, herunder afholdelse af medarbejderudviklings- og omsorgssamtaler samt det overordnede ledelsesansvar i forbindelse med rekruttering, arbejdsmiljø og trivsel for denne gruppe. Du vil derudover fungere som stedfortræder for institutlederen efter konkret delegation.

Du vil således komme til at varetage en lang række opgaver såsom;
 • At understøtte instituttets overordnede ledelsesmæssige mål på uddannelsesområdet, herunder rekruttering af studerende og videnskabeligt personale
 • At implementere strategiske beslutninger vedrørende uddannelseskvalitet
 • At bidrage til at udvikle og implementere fælles praksisser og indsatser på af universitetets uddannelser på tværs af RUC
 • At sikre forskningsbaseringen af undervisningen i samarbejde med resten af institutledelsen
 • At bistå institutlederen med udarbejdelse af årlig uddannelsesrapport
 • At være ansvarlig for at instituttets uddannelser følger RUC’s kvalitetspolitik og evalueres i forhold til denne
 • At sikre løbende og systematisk dialog med instituttets aftagerpanel
 • At være formand for instituttets uddannelsesudvalg samt ansvarlig for samspillet mellem uddannelsesudvalg og studienævn
 • At indgå i instituttets ledelsesteam sammen med sekretariatsleder og institutleder
 • At varetage det overordnede ansvar for studiemiljø og god dialog med studerende på instituttet

Kvalifikationer
Vi forventer, at du er anerkendt forsker på mindst lektorniveau inden for et af instituttets fagområder, og har stor indsigt i - og erfaring med forskellige undervisningsformer og udvikling af uddannelser på bachelor-, kandidat- eller masterniveau. Det er en forudsætning, at du som leder er samlende og inkluderende i forhold til såvel instituttets som RUC´s aktiviteter på tværs af institutter og administration.

Derudover lægger vi vægt på, at du;
 • Har erfaring med ledelsesopgaver og lyst og evne til ledelse og ledelsesansvar
 • Kan formulere målsætninger og omsætte dem til handlinger
 • Har veludviklede kommunikative evner
 • Er initiativrig med evne til at prioritere, planlægge og styre
 • Er relationsskabende og har stærke samarbejdsevner
 • Har omfattende undervisningserfaring inden for instituttets fagområder


Mere information
For yderligere oplysninger om stillingen venligst kontakt institutleder Susanne Sørensen på (+45) 4674 2111 eller på (+45) 6195 1197. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 50.

Ansættelsesvilkår
Der er tale om en ansættelse på fuldtid, med reference til institutleder Susanne Sørensen. Ansættelse sker i henhold til overenskomst for Akademikere i staten indgået mellem Finansministeriet og AC. Indplacering sker i lønramme 36 med åremålstillæg. Der vil herudover være mulighed for forhandling af tillæg.
Ansættelsen er tidsbegrænset i henhold til principperne i cirkulære om åremålsansættelse i staten. Åremålsperioden er for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i op til 3 år.

Tilbagegangsstilling
Der kan i forbindelse med ansættelsen eventuelt forhandles ret til tilbagegang til en videnskabelig stilling. Den videnskabelige tilbagegangsstilling vil være med forsknings- og undervisningsforpligtelse, og skal være inden for et af instituttets fagområder.

For eksterne ansøgere til viceinstitutlederstillingen, der ønsker at søge den videnskabelige tilbagegangsstilling, vil der blive stillet krav om en faglig bedømmelse i henhold til stillingsstrukturen for videnskabeligt personale ved universiteterne samt ansættelsesbekendtgørelsens regler herom som en forudsætning for eventuel indgåelse af aftale om tilbagegangsstilling.


Ansøgning
Søg stillingen på https://ruc.dk/ledige-stillinger-pa-roskilde-universitet/

Ansøgningen skal indeholde:
1. Motiveret ansøgning, du bedes venligst angive i ansøgningen, hvorvidt du samtidig søger en videnskabelig tilbagegangsstilling
2. CV
3. Dokumentation for uddannelse
4. Publikationsliste
5. Vision for udvikling af instituttets uddannelsesområdet (max 2 sider)


I tilfælde af ønske om videnskabelig tilbagegangsstilling skal ansøgningen desuden indeholde
6. UndervisningsportfolioAnsøgningsfristen er 27. november 2018.
Materiale modtaget efter fristens udløb vil ikke blive taget i betragtning.

Roskilde Universitet ønsker at afspejle det omgivende samfund og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge hos os.


Job Ledige Stillinger Relateret til Institut For Naturvidenskab Milj Roskilde Universitet Ger Viceinstitutleder: