16 Oct

Afdelingsleder For Vej Park Nderborg Kommune Ledige Stillinger på Konomi Teknik Milj

Stilling
Afdelingsleder For Vej Park Nderborg Kommune
Selskab
Konomi Teknik Milj
Beliggenhed
D83
Er åbningsdato
16 Oct, 2018 30+ days ago

Konomi Teknik Milj presserende behov efter position for Afdelingsleder For Vej Park Nderborg Kommune. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Afdelingsleder For Vej Park Nderborg Kommune Ledige Stillinger på Konomi Teknik Milj Detaljer Job:

Her er en spændende lederstilling til dig, som har lyst til at arbejde engageret for vedligeholdelse af kommunens vejnet, stier og ikke mindst mange grønne områder og parker. Du vil få en central rolle i at bidrage til kommunens mange visioner på Teknik- og Miljøområdet i de kommende år. Læs mere om visionerne i Byrådets Vision- og Planstrategi 2018-2021, hvis primære mål er at gøre Sønderborg til en attraktiv, dynamisk vækstkommune.

Centrale opgaver
Som afdelingsleder skal du bidrage til at realisere visionen om at blive en grøn og bæredygtig bosætningskommune. Du skal sætte mål og retning for området og skabe ejerskab gennem dialog og motiverende lederskab. Og du skal have lyst til at involvere dine omgivelser i udviklingsprocessen og i at skabe et fælles værdisæt.

Du skal som en af dine centrale opgaver arbejde for et givtigt og udbytterigt samarbejde med centrale partnere i den kommunale organisation. Dette involverer især afdelingen for Projekt og Anlæg, der er bestiller og dertil myndighed på mange af Vej og Parks opgaver.

Afdelingen berøres ofte af politiske beslutninger, som du skal formidle til medarbejderne, sådan at de får ejerskab og udfører kerneopgaven bedst muligt ud fra de givne vilkår. Samtidig er der store snitflader til kommunens borgere. Derfor er det nødvendigt, at du kan agere i et krydspres mellem borgerinteresser og medarbejdertryghed.

Blandt dine konkrete opgaver er desuden:

 • At varetage den overordnede styring af området
 • At sikre professionel og stabil drift
 • At have blik for personale- og økonomistyring
 • At være leder af fem formænd fordelt på faglige enheder
 • At opfylde politiske målsætninger for området
 • At implementere og fastholde Direktionens indsatsområder
 • At servicere Drift- og Anlægschefen i forbindelse med sagsfremstilling og rådgivning.

Er du vores nye afdelingsleder for Vej og Park?
Du har en relevant faglig uddannelse. Du må desuden gerne kunne dokumentere ledelsesmæssig erfaring. Vi ser gerne, at du har en lederuddannelse på diplom- eller masterniveau eller vil være villig til at tage den. Dertil vi det være ønskeligt, at du har erfaring fra lignende driftsenhed og faglig indsigt i området.

Vi forventer, at du blandt andet

 • har et godt overblik med det nødvendige blik for detaljerne, en stor analysekraft og er strategisk tænkende
 • evner at navigere løsningsorienteret i et krydspres mellem borgere og medarbejdere
 • har forståelse for at arbejde i en politisk styret organisation
 • arbejder med en proaktiv og visionær tilgang – og samtidig har fokus på sikker drift
 • kan samle afdelingen og udvikle en konstruktiv teamkultur
 • har stærke sociale kompetencer, er god til at opbygge og vedligeholde relationer og er empatisk i din kontakt til medarbejderne
 • har gode kommunikative kompetencer der skaber følgeskab
 • bringer engagement, dynamik og vilje til stillingen.

Vej og Park
Vej & Park er Sønderborg Kommunes entreprenørvirksomhed med egen håndværkerafdeling og værksted. Arbejdsopgaverne er primært drift og vedligehold af kommunens vejnet og grønne områder. Endvidere udføres opgaver inden for blandt andet anlæg, vedligeholdelse af vandløb, skadedyrsbekæmpelse og legepladsinspektion. Derudover udfører afdelingen en række forskellige opgaver for andre kommunale forvaltninger og institutioner.

Afdelingen har stor bevågenhed fra kommunens borgere og har arbejdet fokuseret med aktiv og imødekommende borgerinddragelse. I den forbindelse har afdelingens ansatte gennemgået et kursusforløb i "Det Gode Værtskab", der har fokus på dialog og vejledning i forbindelse med borgerkontakt.
Afdelingen lægger vægt på at sikre et sundt og sikkert arbejdsklima med høj medarbejdertrivsel. Der er tradition for dialog og samarbejde gennem centrale MED organer.

Vej og Park beskæftiger ca. 120 medarbejdere fordelt på forskellige driftsenheder. Afdelingen har også beskæftigelses-indsatser såsom nyttejob og servicecenter. Dette giver en stor mangfoldighed i medarbejdergruppen. På den centrale materialegård placeret i Sønderborg holder administration, formænd og afdelingsleder til.

Vil du vide mere ?
Du kan læse mere om Vej og Park, om stillingen og ansættelsesforløbet i den udvidede job- og personprofil

Job- og personprofil

Ledelsesgrundlag
Byrådets Vision 2018 - 2021

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte Drift og Anlægschef Henrik Littau-Jensen på hnli@sonderborg.dk eller på mobil 23 98 95 00.

Ansøgning, CV og andre relevante dokumenter skal være os i hænde senest den 8. november 2018.

Første samtalerunde holdes den 19. november 2018 og eventuel anden samtalerunde holdes den 23. november 2018.

Tiltrædelse 1. januar 2019 eller snarest derefter.

Denne jobannonce blev oprindeligt opslået på https://www.ofir.dk/
(Den originale annonce kan ses på: https://www.ofir.dk/showojob.aspx?ofirid=7771c9e4)


Job Ledige Stillinger Relateret til Afdelingsleder For Vej Park Nderborg Kommune: