15 May

Dagoger Medhj Lpere Til Bof Llesskabet Valbyholm Samt Nattevagter Llesskaberne Holmen Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København

Stilling
Dagoger Medhj Lpere Til Bof Llesskabet Valbyholm Samt Nattevagter Llesskaberne Holmen
Selskab
Benhavns Kommune
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
15 May, 2018 30+ days ago

Benhavns Kommune København presserende behov efter position for Dagoger Medhj Lpere Til Bof Llesskabet Valbyholm Samt Nattevagter Llesskaberne Holmen. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Dagoger Medhj Lpere Til Bof Llesskabet Valbyholm Samt Nattevagter Llesskaberne Holmen Ledige Stillinger på Benhavns Kommune København Detaljer Job:

For at du kan komplementere os bedst muligt, er det vigtigt, at du kan arbejde målrettet, er handlekraftig, iderig, fleksibel og har en god energi, samt en positiv tilgang til tingene. Til gengæld tilbyder vi en arbejdsplads, hvor der altid er fokus på at skabe et højt fagligt niveau.

Bofællesskaberne er en del af Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse (CSBB), som hører under Socialforvaltningen i Københavns Kommune.
Bofællesskaberne i CSBB er placeret på 10 forskellige adresser og er beliggende i københavnsområdet (med yderpunkterne Utterslev/Tingbjerg, Vesterbro og starten af Amager).

Bofællesskabet Valbyholm
Bofællesskabet Valbyholm er rammen for i alt 10 borgere i alderen 22-27 år, hvoraf otte har Downs Syndrom.
I Bofællesskabet støttes og vejledes den enkelte borger i at få et så selvstændigt liv som muligt – med beskæftigelse, netværk og aktiviteter samt udvikling af sociale og personlige kompetencer. Borgerne bor i egne lejligheder og klarer de fleste af hverdagens gøremål selv.

Borgerne har i individuel grad behov for støtte til mestring af eget liv.
Det er vigtigt for os, at der altid bliver taget udgangspunkt i den enkelte beboers behov, styrker og udfordringer

Vi forventer, at du har en respektfuld og empatisk tilgang til de beboere, du skal støtte. Det er en fordel, at du har erfaring med området, og har erfaring med dokumentation i CSC Social.

Stillingerne er på 37 timer, og arbejdstiden ligger i tidsrummet 7.00-23.00, opdelt i et antal dag-, mellem - og aftenvagter. Arbejdet vil indeholde weekendvagter i en weekend hver tredje uge.

Bofællesskabet Holmen
Bofællesskabet Holmen, som deler nattevagt med Valbyholm, er rammen for otte borgere med psykisk funktionsnedsættelse.
Nattevagtsarbejdet foregår primært fra fælleslejligheden/kontoret i Valbyholm.

Stillingerne er på 34 timer om ugen fra kl. 22.30/23.00 til 7.30/8.00/8.30. Der er to nattevagter, der arbejder på ugentlig basis. Dvs. at man arbejder dage syv dage, holder syv dage fri.

Det er en fordel at have erfaring med jobbet som vågen nattevagt og arbejdet med beboere med psykisk funktionsnedsættelse.
Som nattevagt kommer du til at arbejde alene det meste af tiden.

Man vil som nattevagt have en smule beboerkontakt og udføre få pædagogiske opgaver. Bl.a. at udlevere medicin, hjælpe med tandbørstning og vække beboere. Desuden skal man kunne handle selvstændigt og ansvarligt ved uforudsete situationer.
Det er vigtigt, at man holder sig informeret om, hvad der sker i huset ved at orientere sig via vores IT-system CSC Social, samt andet skriftlige materiale omkring beboerne.

Nattevagtens arbejde består endvidere i at rengøre fælleslejlighederne. Her har man bl.a. fastlagt rengøringsopgaver i løbet af ugen.

Om jobbet
Medarbejderne indgår i et team, der arbejder i en medstyrende organisering, hvilket betyder, at vi har meget medindflydelse på team-, organisations- og centerniveau. Det medstyrende team har mange ansvarsområder, som det er teamets fælles opgave at varetage. Det er vigtigt for os, at du kan se dig selv i ovenstående organisering og kan tage ansvar.


Du får
  • en arbejdsplads, hvor der altid er fokus på at skabe et højt fagligt niveau
  • en borgergruppe, der stiller forskellige krav til medarbejderne
  • en arbejdsplads, som hele tiden udvikler sig

Vi forventer, at du
  • er fleksibel, da det kan forekomme at du skal blive lidt længere enkelte dage – eller bytte dage med den anden nattevagt eller din kollega i dagtimerne
  • kan arbejde selvstændigt og er stabil
  • har en etisk og respektfuld tilgang til de mennesker, du arbejder med
  • er interesseret samt engageret i dit arbejde
  • naturligt giver og modtager feedback
  • er velbevandret i brugen af IT som et arbejdsredskab
Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesforhold følger gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.
Stillingerne er til besættelse fra 1. juni 2018 eller efter aftale.

Yderligere information
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte faglig leder Dorthe Buch kontaktes på 2616 6252.
Se også vores hjemmeside: http://CSBB.kk.dk

Søg stillingen via nedenstående link senest tirsdag den 29. maj 2018
Ansættelsessamtaler afholdes umiddelbart efter ansøgnngsfristen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Dagoger Medhj Lpere Til Bof Llesskabet Valbyholm Samt Nattevagter Llesskaberne Holmen: