18 Jun

Gesekret Vikar Kirurgisk Ledige Stillinger på Hospitalsenheden Vest Herning

Stilling
Gesekret Vikar Kirurgisk
Selskab
Hospitalsenheden Vest
Beliggenhed
Herning D82
Er åbningsdato
18 Jun, 2018 30+ days ago

Hospitalsenheden Vest Herning presserende behov efter position for Gesekret Vikar Kirurgisk. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Gesekret Vikar Kirurgisk Ledige Stillinger på Hospitalsenheden Vest Herning Detaljer Job:

Har DU lyst til at være en del af det dynamiske og engagerede sekretærteam i Kirurgisk Afdeling på vej mod DNV-Gødstrup? Så er det lige dig, vi søger!

Vi søger pr. 1. oktober 2018 til 31. september 2019 eller efter nærmere aftale en ny kollega, der brænder for faglig udvikling og gode patientforløb, og som tør udfordre vanetænkning og forstår at omsætte frugtbare ideer til ændret praksis.
 • 1 vikariat på fuld tid eller efter aftale til Endoskopiafsnittet/Kirurgisk Ambulatorium og sengeafsnittet
 • For stillingen gælder, at der må påregnes arbejdstid, der ligger i såvel dag- som aftentid på hverdage. Vi har p.t. aftenambulatorium i Endoskopiafsnittet hver mandag og tirsdag samt hver 2. onsdag, hvorfor du skal påregne at arbejde til 19.30 1 dag ca. hver 6. - 8. uge.

Faglig og organisatorisk profil
Kirurgisk Afdeling varetager den kirurgiske funktion for den vestlige del af Region Midtjylland. Optageområdet har ca. 300.000 borgere og dækker et stort areal.
Kirurgisk Afdeling omfatter aktiviteter på Regionshospitalet Herning.
Afdelingens kendetegn er:
 • Sammenhængende patientforløb, hvor tværfagligheden er vigtig
 • Evidensbaserede/forskningsbaserede patientforløb
 • Et højt fagligt niveau
Afdelingens hovedfunktion er:
 • Behandling af tarmkræft, inkl. rectum cancer
Der er et tæt og forpligtende tværfagligt samarbejde mellem Kirurgisk Afdeling og de øvrige afdelinger på hospitalet, hvor Endoskopiafsnittet forestår en del undersøgelser og behandlinger ved skopi på fortrinsvis medicinske og kirurgiske patienter.
Kirurgisk Afdeling har 2 sengeafsnit med i alt 38 senge (34 kirurgiske og 4 gynækologiske) Endoskopiafsnit samt Kirurgisk Ambulatorium.

Afdelingen indgår i screeningsprogrammet for tarmkræft.

Vi er 133 medarbejdere, heraf 21 lægesekretærer. Herudover har vi et tæt samarbejde med sekretæren for Kirurgisk Forskningsenhed.

Sekretærgruppen
Sekretærerne arbejder i 2 velfungerende teams:
 • Endoskopi/ambulatorie-sengeafsnitsteam. P.t. indgår 4 sekretærer i jobrotation mellem de 2 enheder.
 • Ambulant team. 4 sekretærer indgår i jobrotation mellem Kirurgisk Ambulatorium/kirurgisk sekretariat.

Jobrotation sker i begge teams med 4 ugers interval.

Vi har personalemøde for det samlede sekretariat efter behov.
Derudover ugentlige morgenmøder med info og faglig sparring.

Du vil få megen kontakt til såvel patienter/pårørende som personale fra både egne afsnit og andre afdelinger.

Som afdeling lægger vi vægt på, at vi
 • trives med at gå på arbejde og har et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk
 • har et godt tværfagligt miljø blandt engagerede og aktive kolleger
 • har en god omgangstone og behandler hinanden godt
 • har udfordringer og et selvstændig og afvekslende job
 • har medindflydelse og tager medansvar for de daglige opgaver og udviklingstiltag
 • har et højt serviceniveau for alle vore samarbejdspartnere
 • har fokus på faglig udvikling
 • giver god introduktion og tid til oplæring
 • har en åben og ligeværdig dialog med et højt informationsniveau

Arbejdsopgaver og ansvarsområde
Se stillings- og funktionsbeskrivelse
Der kan blive tale om opgaver i forhold til ajourføring af e-dok samt opgaver i relation til kvalitetsområdet. Opgaverne indebærer et tæt samarbejde med afdelingens kvalitetskoordinator. Ligeledes ad hoc opgaver i begrænset omfang i forhold til kirurgisk afdelingsledelse.

Personprofil
Se stillings- og funktionsbeskrivelse

Praktiske oplysninger
Du kan få yderligere information om stillingen og Hospitalsenheden Vest på www.vest.rm.dk eller ved at kontakte koordinator Lisbeth Kirkeby på telefon 78 43 52 00 eller mail lisbeth.kirkeby@vest.rm.dk

Ansættelse er betinget af en tilfredsstillende børneattest. Kun ansøgere med godkendt lægesekretæruddannelse vil komme i betragtning til stillingen. IT-kompetencer på brugerniveau forventes.

Du kan søge jobbet online ved at klikke på ”Send ansøgning”. Vedhæft din ansøgning og dit CV.

Ansøgningsfrist: den 5. juli 2018.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 28.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Job Ledige Stillinger Relateret til Gesekret Vikar Kirurgisk: