12 Jan

Adjunkt Lektor Med Konsulentfunktioner Ledige Stillinger på Via Evu Social Sundhedsomr Det

Stilling
Adjunkt Lektor Med Konsulentfunktioner
Selskab
Via Evu Social Sundhedsomr Det
Beliggenhed
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Via Evu Social Sundhedsomr Det presserende behov efter position for Adjunkt Lektor Med Konsulentfunktioner. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Adjunkt Lektor Med Konsulentfunktioner Ledige Stillinger på Via Evu Social Sundhedsomr Det Detaljer Job:

Social- og Sundhedsområdet i VIA Efter- og Videreuddannelse søger adjunkt/lektor med konsulenterfaring. Vi ønsker at styrke det sundhedsfaglige område i hele Region Midtjylland. Ønsker du en udfordrende og udviklende hverdag i samspil med dygtige kunder og kolleger, er du måske personen vi søger. Faglig baggrund skal være sundhedsfaglig med brede kompetencer og indgående kendskab til kommuner.Du får tjenestested i Aarhus, alternativt Holstebro, og med aktiviteter i hele Region Midtjylland.Dine opgaver er: at skabe resultater og fungere som konsulent og procesdesigne, tilrettelægge og facilitere opgaver sammen med kunderne; herunder udvikle strategiske kompetenceudviklingsforløb i samarbejde med kommuner, brugerorganisationer mm.er at arbejde bredt inden for det sundhedsfaglige område, men med særligt fokus på det nære sammenhængende sundhedsvæsen.som konsulent at have fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde i udarbejdelse af særligt tilrettelagte kompetenceudviklingsinitiativerudarbejdelse af projektansøgninger og projektledelseat fungere som underviser både på grund- og efter- og videreuddannelseDine kompetencerVi forventer, at du har vilje til at skabe resultater, at du som person er ambitiøs, engageret og samarbejdsorienteret, og at du har særdeles gode kommunikative evner.

Du trives med frihed og ansvar for egne indsatser og resultater. Du er udadvendt og har et højt energi niveau og stort fagligt netværk i kommunerne. Ligeledes besidder du personligt mod til at udfordre dig selv - og os andre.Succeskriterierne er, at du: besidder en solid sundhedsfaglig baggrund, og at du har en relevant uddannelse på kandidat-, master- eller Ph.d. niveau inden for det sundhedsfaglige områdehar konsulent og undervisningserfaring, gerne i forhold til undervisning af voksne og besidder didaktiske og formidlingsmæssige kompetencerevner at tænke og udvikle aktiviteter sammen med kundener god til at skabe kontakt og netværk med henblik på salghar gode organisatoriske kompetencer og kan facilitere forandringsprocesser i organisationerhar stærke kompetencer og erfaring inden for projektansøgning og projektledelseVi tilbyder: En fuldtidsstilling på gennemsnitlig 37 timer med spændende og udfordrende opgaver inden for især det sundhedsfaglige områdeHerunder: varierede opgaver som placerer dig i et spændingsfelt mellem teori og praksiset stærkt fagligt miljø inden for de sundhedsfaglige uddannelser og videreuddannelserstor indflydelse på den interne koordination af aktiviteter, der sker i tæt samarbejde med de øvrige medarbejdere og ledelsen i social- og sundhedsområdetet højt drive og udvikling af en mere salgsorienteret enheden uhøjtidelig omgangsform og en høj grad af ansvarlighed og selvstændighedLØN- OG ANSÆTTELSESFORHOLDLøn- og ansættelsesforhold fastsættes efter gældende aftaler og overenskomst inklusiv pensionsbidrag.Det forventes, at du har kørekort og bil til rådighed.Stillingen er til besættelse pr 01.04.2018.Stillingen er på gennemsnitlig 37 timer ugentligt.Der henvises særligt til bekendtgørelse nr.

990 af 28. august 2015 om lektorkvalificering samt til bekendtgørelse nr. 1065 af 4. juli 2016 om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.Se venligst link til bekendtgørelse om stillingsstrukturhttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183358og link til lektorkvalificeringsbekendtgørelsenhttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=174119ER DU INTERESSERET?

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefkonsulent Claus Kjærboe Lundholm på tlf. 8755 2997 eller Områdechef Kirsten Roelsgaard på tlf. 8755 1867.Ansøg stillingen via vores online rekrutteringssystem.Vi skal have din ansøgning senest den 05.02.2018.Der afholdes ansættelsessamtaler og 1. runde afholdes den 19.02.2018 kl.

9:30 - 15:002. runde samtaler afholdes den 21.02.2018 kl. 12:00 - 15:30Læs mere information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link http://www.via.dk/da/om-via/job/personoplysninger VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.Læs mere om VIA University College på www.via.dk.


Job Ledige Stillinger Relateret til Adjunkt Lektor Med Konsulentfunktioner: