12 Jan

Benhavns Politi Ger Sektionsleder Til Partnersektionen Ledige Stillinger på Politi København

Stilling
Benhavns Politi Ger Sektionsleder Til Partnersektionen
Selskab
Politi
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Politi København presserende behov efter position for Benhavns Politi Ger Sektionsleder Til Partnersektionen. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Benhavns Politi Ger Sektionsleder Til Partnersektionen Ledige Stillinger på Politi København Detaljer Job:

Københavns Politi søger en leder til HR-partnersektionen, der kan være med til at sikre en stabil og sikker drift af politikredsens arbejdsmiljø og trivselsområde og fungere som HR-juridisk rådgivningsenhed. Målet er, at landets største politikreds skal levere professionelle og forretningsorienterede HR-ydelser, som har fokus på kerneforretningen.

Om HR-partnersektionen

Sektionen er en del af HR-afdelingen i Københavns Politi. Du vil således i det daglige referere til HR-chefen og indgå i HR-leder gruppen samt varetage den daglige personaleledelse af sektionens medarbejdere, som pt. består af 7 medarbejdere med politifaglig og administrativ baggrund.

I alt arbejder der ca. 2800 medarbejdere i Københavns Politi, som er Danmarks største politikreds. HR-partnersektionen er en del af politikredsens administrationssøjle med i alt ca. 200 medarbejdere.
Derudover består politikredsen af en anklagemyndighed og en politisøjle, som udgør den største del af politikredsen.

Sektionen arbejder for at sikre godt arbejdsmiljø og trivsel i Københavns Politi i tæt samarbejde med arbejdsmiljøorganisationen. Vi har i sektionen til opgave at bistå kredsen med viden om juridiske spørgsmål på HR-området, herunder performance- og sygesager. Yderligere leverer vi analyser af HR-data til ledere i kredsen, og vi tilrettelægger den årlige trivselsmåling/APV.

Sektionen yder sekretariatsbistand til HR-chefen og er ansvarlig for videreformidling af information fra Koncern HR i Rigspolitiet til relevante aktører i kredsen.

Det aktuelle fokus for HR-partnersektionen er at understøtte kredsen ved den kommende reorganisering.

Vi forventer, at du:

- Har en relevant HR-mæssig erfaring og uddannelse.
- Har ledelseserfaring – gerne inden for det HR–juridiske område.
- Har erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation og har indsigt i politiet som organisation, da sekretariatsbistanden fordrer en god forståelse for politiets struktur og organisation samt evne til at navigere i organisationen.
- Kan samarbejde med ledere og medarbejdere, såvel politiuddannede, som akademikere, administrative og øvrige, på tværs af politikredsen.
- Besidder væsentlig viden og indsigt i arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær, disciplinærsager på juridisk niveau.
- Er i stand til at sikre helhedsforståelse i forhold til den samlede tværfaglige ressourceanvendelse og opgaveløsning, og kan fastholde en kultur i sektionen, der arbejder for at opnå gode resultater for kredsen som helhed.
- Har særdeles gode mundtlige og skriftlige kommunikationsevner.

Udover den daglige personaleledelse i sektionen, vil dine primære opgaver være at:

- Sikre dialog og godt samarbejde med Rigspolitiet, politikredsens lokale administrationsenheder og personaleorganisationerne.
- Være sparringspartner for stabschefen og afdelingslederne i administrationssøjlen ved juridiske spørgsmål.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du bliver lønmæssigt indplaceret i henhold til enhver tid gældende aftaler mellem Finansministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelse som tjenestemand kan ske, hvis du i forvejen har en tjenestemandsansættelse.

Det er en forudsætning for ansættelse i Københavns Politi, at du kan sikkerhedsgodkendes og opretholde den gennem hele din ansættelse.

Dit arbejdssted bliver Københavns Politi, Politigården, 1567 København V.

Kontakt og ansøgning
For yderligere oplysninger og spørgsmål til stillingen kan du kontakte konsulent Mads Norden Sønnersgaard på tlf. 7258 9368, alle hverdage mellem kl. 9.00 og 11.00.

Når du søger en stilling hos politiet opretter du samtidigt en profil i vores rekrutteringssystem. Hvis du søger flere stillinger, skal du lægge en ansøgning og et CV ind i systemet pr. ansøgt stilling. Vi anbefaler at du navngiver dine dokumenter, så det fremgår, hvilken stilling du søger.

Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere til at søge, uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund.

Du kan finde relevant information om Københavns Politi www.politi.dk.

Ansøgningsfrist: 29-01-2018


Job Ledige Stillinger Relateret til Benhavns Politi Ger Sektionsleder Til Partnersektionen: