14 Jan

Oversergent Signalmand For Bataljonchefen Ved Jdr Ledige Stillinger på Forsvaret Holstebro

Stilling
Oversergent Signalmand For Bataljonchefen Ved Jdr
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Holstebro D82
Er åbningsdato
14 Jan, 2018 30+ days ago

Forsvaret Holstebro presserende behov efter position for Oversergent Signalmand For Bataljonchefen Ved Jdr. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Oversergent Signalmand For Bataljonchefen Ved Jdr Ledige Stillinger på Forsvaret Holstebro Detaljer Job:

Oversergent og signalmand for bataljonchefen ved II JDR

Er du klar på operativ tjeneste med øvelser i både ind og udland. Vil du kombinere dine førings-kompetencer med operative opgaver? Kan du motivere stående styrke til dagligt at yde deres bedste? Så er stillingen som sektionsfører i stabsdelingen måske noget for dig.

Om os
Stabskompagniet hører organisatorisk til i II Panserinfanteribataljon ved Jydske Dragonregiment (JDR), der indgår i Hærens Stående Reaktionsstyrker som består af en kommandodeling, stabsdeling, finskyttesektion og bjærgningssektion. Stabskompagniet har i nyere tid, været udsendt til ISAF 14, KFOR 34B samt uddannet og opstillet i rammen af reaktionskampgruppen 2015-II.

I øjeblikket er kompagniet i beredskab, i rammen af II/JDR, til Joint Expeditionary Force (JEF) under 12BDE(UK).

Kompagniet er kendetegnet ved en respektfuld og fri omgangstone i hverdagen og et godt samarbejde på tværs af delinger og sektioner. Alle enheder i Stabskompagniet er specialister, hvilket fordrer en stor grad af selvstændighed hos alle.

Vi lægger vægt på altid at optræde professionelt og kompetent, hvorfor udviklingen af den enkelte MA har stort fokus i kompagniet. Det betyder, at du vil have gode muligheder for at videreudvikle dine kompetencer i denne stilling.

Om stillingen
Stillingen er placeret i førersektion 1, som er en del af stabskompagniets stabsdeling. Du kommer primært til at stå for planlægning og gennemførelse af stabsdelingens uddannelser i samarbejde med de andre befalingsmænd i stabsdelingen. Du vil i den forbindelse komme til at arbejde tæt sammen, med de andre enheder i Stabskompagniet og være en aktiv medspiller i, at aktiviteterne komplimenterer hinanden og der derved opnås størst mulig synergi.

Under øvelse eller en evt. udsendelse, vil du have ansvaret for føring af Forward Command Post (FCP), som normalt består af bataljonschefens og batterichefens pansrede mandskabsvogne (PMV). Herudover, vil du virke som bataljonschefen signalmand under afsiddet taktiske aktiviteter.

Om dig
Du er uddannet oversergent eller en meget erfaren sergent, som er vurderet egnet til videreuddannelse. Er du sergent, skal du være indstillet på at indgå en uddannelsesaftale.

Du har gennemført mekaniseret infanterikursus HKS 01 eller HKIC 121. Du har erhvervet kørekort til kategori B og C. Du er uddannet på infanterigruppens våben og det er en fordel hvis du er omskolet til PMV, har erfaring med radio 152 og HF-radio samt gode IT kundskaber.

Du skal udvise initiativ og kunne virke selvstændigt, da stillingen giver en del frihed under ansvar.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og
organisationsaftale for Centralforeningen for Stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personligt tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Fast tjenestested er Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurdering, erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge
stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.


Job Ledige Stillinger Relateret til Oversergent Signalmand For Bataljonchefen Ved Jdr: