22 May

Kommandobefalingsmand Lopesk Genopslag Ledige Stillinger på Forsvaret

Stilling
Kommandobefalingsmand Lopesk Genopslag
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Er åbningsdato
22 May, 2018 30+ days ago

Forsvaret presserende behov efter position for Kommandobefalingsmand Lopesk Genopslag. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Kommandobefalingsmand Lopesk Genopslag Ledige Stillinger på Forsvaret Detaljer Job:

Delingsfører og Kommandobefalingsmand i 2. Lette Opklaringseskadron


Har du faglighed, ledelsesevner og professionalisme nok til at bestride en krævende stilling som delingsfører for vores topprofessionelle kommandodeling og samtidigt gøre fyldest som Kommandobefalingsmand? Så kan det være dig, vi søger til en spændende stilling i 2. Lette Opklaringseskadron.
Om os
2. Lette Opklaringseskadron er en professionel opklaringsenhed. Eskadronen løser opklarings- og sikringsopgaver samt begrænsede, men højt prioriterede kampopgaver. Opgaveløsningen varierer mellem indsættelse med køretøjer, til indsættelse til fods med fuld udrustning. Ofte vil det dreje sig om operationer af flere døgns varighed og med ringe eller ingen mulighed for genforsyning eller anden form for støtte udefra.

Eskadronen har en travl hverdag, men har fokus på kompetenceudvikling af såvel den enkelte som holdet, for således at stille det stærkeste team til INTOPS. Eskadronen fokuserer pt. på såvel opstillingen af opklaringsenheder til Danmarks forskellige beredskaber, samt opstillingen af sikringsbidrag til NATO’s Resolute Support Mission i Afghanistan.
Om stillingen
Som kommandobefalingsmand i en SRS underafdeling stilles der store forventninger til dine kompetencer og din evne til at være et forbillede for såvel yngre som ældre befalingsmænd.

Eskadronen søger en mellemleder med en stærk motivation for at føre og ikke mindst lede vores Kommandodeling.
Delingen består af kommandosektion, en føringssektion, en forsyningssektion og vedligeholdelsessektion. Delingen består hovedsageligt af meget erfarent og fagligt kompetent personel og alle funktioner i delingen er besat. Stillingen vil indeholde en blanding af operativt førervirke, instruktør- og faglærervirke samt administration.

Som en del af Hærens Befalingsmandsstrategi, opretter eskadronen et Command Team. Eskadronens Command Team formål er at skabe et ledelsesmæssigt ansigt, såvel eksternt som internt i eskadronen. Eskadronens Command Team består Eskadronchefen og Kommandobefalingsmanden. Teamet skal skabe de relevante forudsætninger for uddannelse, udvikle eskadronens befalingsmandskorps og sætte rammerne for eskadronens daglige virke. Du vil blive en del af eskadronens Command Team.
Du skal kunne fungere som sparringspartner for såvel eskadronsledelsen, som for sektionsførerne i kommandodelingens respektive sektioner.

Som delingsfører i Kommandodelingen får du gode muligheder for at udbygge dine kompetencer og din faglighed inden for ledelse, føring og administration. Du får kommandoen over såvel yngre som ældre befalingsmænd og konstabler, som stiller store krav til sig selv og dermed også til dig.
Eskadronen ligger stor vægt på at kompetenceudvikle sine befalingsmænd. Kursusaktivitet vil væren en naturlig del af dit arbejde, både som elev og til dels som instruktør. Dette sker både for at tilgodese dig som medarbejder, men også for at skabe forudsætningerne for en længere karriere i opklaringsbataljonen og forsvaret som helhed. Efterfølgende stillinger kunne fx være som Administrationsbefalingsmand, Efterretnings- og Uddannelsesbefalingsmand, enten i en eskadron, i staben eller i det lokale Uddannelsesstøtteelement. Endelig er der også muligheder for den rette profil gå officersvejen.
Der vil være mulighed for at forhandle individuelle tillæg, afhængigt af den rette kandidats tjenestelige profil og geografiske udgangspunkt.
Om dig
Du er seniorsergent eller som minimum en erfaren oversergent, med en professionel indstilling til soldaterhåndværket. Det er et krav at du har forrettet relevant tilfredsstillende tjeneste som sergent og oversergent og er bevidst omkring dine styrker og dine udviklingsområder.

Du kan med fordel have erfaring som infanteri- eller opklaringsgruppefører, gerne fra INTOPS. Det er et krav at du har gennemført, eller kan gennemføre, HKIC 121 Mekaniseret infanterigruppeførerkursus med et tilfredsstillende resultat. Endvidere skal du have gennemført eller kunne gennemføre Opklaringsgruppeførerkursus HKIC 233 og Opklaringsdelingsførerkursus HKIC 234, ligeledes med et tilfredsstillende resultat. Disse kurser vil give dig et grundlæggende fundament for din viden og kompetencer inden for opklaring.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring inden for administration, IT og/eller ledelse, da dit hovedfokus i eskadronen vil være inden for administration og ledelse, sekundært uddannelse og føring.
Du skal være indstillet på at være en aktiv, tillidsvækkende og positiv del af eskadronen, ligesom du vil indgå i Opklaringsbataljonens samlede befalingsmandskorps.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Bornholm.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Kommandobefalingsmand Lopesk Genopslag: