16 May

Fuldm Gtige Til Den Landsd Kkende Akutl Gehelikopterordning Ledige Stillinger på Akutl Gehelikopter Administration Århus

Stilling
Fuldm Gtige Til Den Landsd Kkende Akutl Gehelikopterordning
Selskab
Akutl Gehelikopter Administration
Beliggenhed
Århus D82
Er åbningsdato
16 May, 2018 5 days ago

Akutl Gehelikopter Administration Århus presserende behov efter position for Fuldm Gtige Til Den Landsd Kkende Akutl Gehelikopterordning. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Fuldm Gtige Til Den Landsd Kkende Akutl Gehelikopterordning Ledige Stillinger på Akutl Gehelikopter Administration Århus Detaljer Job:

Region Midtjylland søger 1 -2 AC-fuldmægtige til det landsdækkende sekretariat med base i Præhospitalet.

Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning har været i drift siden 1. oktober 2014 og er forbundet med stor politisk og administrativ opmærksomhed. Med Finanslovsaftalen for 2018, er det netop aftalt, at ordningen skal udvides med en fjerde helikopter fra 2019.

Præhospitalet i Region Midtjylland varetager driften og videreudvikling af ordningen på vegne af landets fem regioner. Konkret er det helikoptersekretariatet, der administrerer den daglige drift samt sekretariatsbetjener ordningens tværregionale styregruppe. Som arbejdsplads er sekretariatet kendetegnet ved socialt sammenhold, stort ansvar til den enkelte, og at der er kort fra top til bund.

Vi søger 1 – 2 rutinerede og ansvarsbevidste AC'ere med lyst til og interesse for at arbejde med generelle sekretariatsfunktioner samt medvirke til at realisere den videre udvikling af ordningen.

Du vil skulle indgå i sekretariatets løbende arbejde og får ansvar for at sikre en række opgaver og arbejdsrelationer, herunder

 • Generelle sekretariatsfunktioner, herunder mødeforberedelse og udarbejdelse af indstillinger til ordningens styregruppe og centrale samarbejdsfora, bl.a. ordningens forskningsudvalg.
 • Løbende samarbejde med ordningens helikopteroperatør og de ansatte læger.
 • Udarbejdelse af oplæg til beslutninger på både administrativt og politisk niveau.
 • Dataanalyse og afrapportering af aktivitetstal til styregruppen m.v.
 • Opfølgning og sagsbehandling af henvendelser fra bl.a. borgere, myndigheder og pressen, etc.
 • Løbende opgaveløsning og udviklingsprojekter, som kræver styring af processen og inddragelse af interessenter.

Helikopterordningen står overfor en række spændende udviklingsopgaver i de kommende år med, bl.a. implementering af den fjerde helikopter og udbud af den samlede helikoptertjeneste i landet, og som medarbejder i sekretariatet vil du derfor også skulle indgå og være en aktiv part i disse projekter.

Vi forventer, at du har følgende profil:
 • En samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse med vægt på analyse, data og formidling.
 • Erfaring fra og lyst til sekretariatsarbejde i en politisk ledet organisation.
 • Gode formuleringsevner i skrift og tale, således du kan udtrykke dig præcist og hensigtsmæssigt i den konkrete situation.
 • Erfaring med selvstændig opgaveprioritering og planlægning i en kompleks sammenhæng.
 • Kendskab og meget gerne erfaring med det præhospitale område.
 • Erfaring med projektledelse og styring af projekter med flere interessenter
 • Energi, ansvarlighed og fleksibilitet.
 • Godt humør og en naturlig tilgang til at etablere et tillidsfuldt og troværdigt samarbejde.
Vi vil gerne tilbyde dig:
 • En arbejdsplads, der har stor betydning for alle landets borgere, og som derfor naturligt har en væsentlig politisk og pressemæssig bevågenhed.
 • En arbejdsplads med gode kollegaer og godt samarbejdsklima, hvor resultaterne tæller, og hvor der er et højt ambitionsniveau.
 • En arbejdsplads i udvikling, hvor du kan være med til at præge og konsolidere organisationen.

Løn- og ansættelsesvilkår
Stillingerne er på 37 timer ugentlig med løn efter overenskomst og principperne i Ny løn. Stillingerne ønskes besat hurtigst muligt.

Sekretariatet har kontor i Aarhus i Præhospitalets lokaler på Olof Palmes Allé 34, 8200 Aarhus N.

Yderligere oplysninger

Ønsker du yderligere oplysninger om akutlægehelikopterordningen, kan du finde disse på www.akutlægehelikopter.dk. Du kan ligeledes ringe til daglig leder af den landsdækkende akutlægehelikopterordning, Olaf Barfoed, tlf. 40 20 67 96.

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være os i hænde senest d. 31.maj.

Vi forventer at afholde første runde med samtaler d. 8. juni 2018, og anden runde d. 22. juni 2018. Bliver en ansøger inviteret til at deltage i 2. samtalerunde, vil der være et testforløb med en ekstern konsulent. Du må derfor påregne yderligere en samtale med den eksterne konsulent i uge 24 / 25.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale


Job Ledige Stillinger Relateret til Fuldm Gtige Til Den Landsd Kkende Akutl Gehelikopterordning: