11 Jan

Tidsbegr Nset Reservel Gestilling Ledige Stillinger på Aalborg Universitetshospital Hobro

Stilling
Tidsbegr Nset Reservel Gestilling
Selskab
Aalborg Universitetshospital
Beliggenhed
Hobro D81
Er åbningsdato
11 Jan, 2018 30+ days ago

Aalborg Universitetshospital Hobro presserende behov efter position for Tidsbegr Nset Reservel Gestilling. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Tidsbegr Nset Reservel Gestilling Ledige Stillinger på Aalborg Universitetshospital Hobro Detaljer Job:

Aalborg Universitetshospital, Klinik Medicin, Hobro

Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. marts 2018 eller snarest muligt derefter. Stillingen er på 12 måneder.

Vi forventer, at du er speciallæge i intern medicin, og er klar til at gøre en forskel for vores patienter.

Medicinsk afdeling i Hobro er en bred intern medicinsk afdeling med speciallæger ansat inden for kardiologi, lungemedicin, endokrinologi, nefrologi, geriatri, gastroenterologi og akut medicin. Vi ønsker en bredt sammensat speciallægegruppe, gerne med speciallæger indenfor alle de medicinske grenspecialer. Dette for at skabe et spændende tværfagligt miljø.

Afdelingen er i gang med at udbygge den ambulante aktivitet, og der er gode muligheder for den kommende speciallæge at medvirke til denne proces. Vi har startet et sub-akut ambulatorium med henblik på at konvertere akutte indlæggelser til ambulante forløb. Der ud over er der opstartet et polyfarmaci ambulatorium.

Speciallægen vil have tæt samarbejde med relevant specialeafdeling på Aalborg Universitetshospital med mulighed for en dag om ugen at deltage i arbejdet her.

Desuden vil der bliver lagt vægt på forskningsinteresse med mulighed for to til tre forskningsdage pr. måned.

Organisering
Medicinsk afdeling i Hobro er en del af Aalborg Universitetshospital. Ledelsesmæssigt hører afdelingen under Klinik Medicin.

Generelt om afdelingen
Afdelingen modtager akutte intern medicinske patienter efter henvisning fra egen læge eller vagtlæge. De akutte patienter visiteres via AMK vagtcentral. Derudover modtages patienter fra specialafdelingerne i Aalborg til videre medicinsk behandling.
Afdelingen modtager ikke 112-opkald.

Vores optageområde er fælles med Aalborg Universitetshospital; vi tilstræber dog, at de visiterede patienter fortrinsvis er fra lokalområdet.

De kardiologiske patienter fra lokalområdet indlægges efter henvisning fra almen praksis eller efter telemedicinsk visitation via Kardiologisk afdeling i Aalborg direkte på Medicinsk afdeling i Hobro (STEMI-patienter indlægges dog direkte på Kardiologisk afdeling, Aalborg Universitetshospital).

Alle akutte indlæggelser foregår via Akut Modtage Afsnit (AMA) i Hobro, der rummer 16 enestuer. AMA drives efter samme principper som de øvrige Fælles Akut Modtagelser i Region Nordjylland, og er udstyret med det mest moderne overvågningsudstyr og elektroniske tavler til planlægning af logistikken i afsnittet.
Medicinsk afdeling i Hobro består af i alt 56 sengepladser fordelt på 1 akutafsnit med 16 sengepladser og 2 sengeafsnit med hver 20 senge. M1 modtager kardiologiske og intern medicinske patienter, M3 modtager kun visiterede patienter til rehabilitering.

Lægestaben
Lægestaben ved de medicinske funktioner i Hobro består udover den ledende overlæge af 9 overlæger samt læger i HU uddannelsesforløb (16 forløb i blokstillinger i almen medicin).

Der er 2 vagtlagt ved det medicinske område i Hobro med forvagt i 2 holds skift og døgndækkende bagvagt. I weekenden er der i øjeblikket 2 reservelæger i dagvagt.

Stillingen
Det, at vi nu er del af Aalborg Universitetshospital, betyder at den kommende speciallæge kan tilbydes et godt tværfagligt miljø her i Hobro samtidig med, at man har et samarbejde med de øvrige medicinske specialeafsnit på universitetshospitalet i Aalborg.

Den kommende speciallæge forventes at deltage i bagvagten. Bagvagten er i øjeblikket 8 skiftet tilstedeværelsesvagt.
Speciallægen forventes sammen med de øvrige speciallæger at deltage i undervisningen af yngre læger ansat ved afdelingen.

Kvalifikationer

  • Speciallæge i intern medicin
  • Fleksibilitet og engagement
  • Udviklingsorienteret
  • Samarbejdsevner og respekt for andre
  • God kommunikation mono- og tværfagligt samt professionalisme
  • Interesse for uddannelse af yngre læger
  • Forskningsinteresse
Løn og ansættelse
Ansøgningen bedes formuleret under hensyntagen til ”de 7 lægeroller”, idet ansøger vil blive bedømt af et lægefagligt bedømmelsesudvalg i henhold til anbefalinger fra Danske Regioner. En del af bedømmelsen sker ved hjælp af et skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer udarbejdet af Aalborg Universitetshospital. Da ansøger selv skal udfylde en del af skemaet, bedes dette rekvireret på www.kompetenceskema.rn.dk

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til klinikchef Lene Birket-Smith llbs@rn.dk , tlf. 97 66 35 80 eller til ledende overlæge Dorthe Mørck Mortensen dmm@rn.dk, tlf.: 97652585.

Region Nordjylland er ansættelsesmyndighed.

Ansøgning med kopi af autorisationer sendes elektronisk via opslaget.

Samtaler forventes umiddelbart efter ansøgningsfristen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Tidsbegr Nset Reservel Gestilling: