11 Jan

Kontorchef Til Fiskerikontrolkontoret Fiskeristyrelsen Ledige Stillinger på Udenrigsministeriet København

Stilling
Kontorchef Til Fiskerikontrolkontoret Fiskeristyrelsen
Selskab
Udenrigsministeriet
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
11 Jan, 2018 30+ days ago

Udenrigsministeriet København presserende behov efter position for Kontorchef Til Fiskerikontrolkontoret Fiskeristyrelsen. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Kontorchef Til Fiskerikontrolkontoret Fiskeristyrelsen Ledige Stillinger på Udenrigsministeriet København Detaljer Job:

Vil du have en central rolle i opbygning af en moderne fiskerikontrol? Har du blik for udvikling? Har du øje for aktiv brug af data indenfor fiskeriområdet? Og er du klar til at sætte retning og stå for opbygning og strukturering af Fiskerikontrolkontoret med mange fagligt kompetente og erfarne medarbejdere?

Så er du måske Fiskeristyrelsens nye Fiskerikontrolchef. Hvem er vi Fiskeristyrelsen er en ny styrelse under Udenrigsministeriet. Styrelsen beskæftiger ca. 235 medarbejdere og omfatter en central del med afdelinger i både København og Sønderjylland samt den regionale fiskerikontrol, der består af to inspektorater, et fiskerimonitoreringscenter og tre fiskerikontrolskibe.

Fiskerikontrolkontoret Fiskerikontrolkontoret, der ligger i styrelsens afdeling i København og refererer til direktøren, har en opgaveportefølje, der bidrager til at sikre balancen mellem udvikling og vækst i fiskerierhvervet og ansvarlig forvaltning af naturressourcerne. Rammen for kontrol af erhvervsfiskeriet udgøres af EU’s fælles fiskeripolitik. Gennem enhedens aktive deltagelse i EU’s beslutningsproces søges maksimal indflydelse på tilrettelæggelsen af den fremtidige fiskerikontrol. Mere konkret omfatter opgaverne bl.a.

udvikling, prioritering og koordinering af den danske fiskerikontrol, administration og sagsbehandling i relation til fiskefartøjsregisteret, tilladelse til fiskeri, registrering af køb og salg af fisk, kvoteafskrivning mv. Fiskerikontrolkontoret består af 20 dedikerede medarbejdere. Dine ansvarsområder Du vil få et stort ansvarsområde, der bl.a. omfatter ansvar for planlægning, prioritering og koordinering af den danske fiskerikontrol.

Du vil skulle stå for implementering og opfølgning på anbefalingerne fra Rigsrevisionens beretning om kvotekoncentration og Deloittes anbefalinger til en moderne og digital administration. Om dig Vi lægger vægt på, at du: har en samfundsvidenskabelig uddannelse, cand.jur, cand.scient.pol eller lignende har erfaring med strukturering af arbejdsgange og processer kan tænke digitalt er resultatorienteret besidder gode samarbejds- og netværkskompetencer forstår værdien af at bringe forskellige fagligheder i spil har politisk tæft, gerne opnået fra din erfaring fra en politisk ledet organisation, og mestrer samspillet mellem departement og styrelse Herudover forventer vi, at du er en engageret og motiverende leder med en åben og inddragende ledelsesstil, der evner at tage hånd om medarbejdernes udvikling. Endvidere lægger vi vægt på, at du har erfaring med forandringsledelse. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker på åremålsvilkår og i henhold til ”Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten” med aflønning i løngruppe 1.

Der kan forhandles individuelle tillæg efter kvalifikationer. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse ske på tjenestemandsvilkår i lønramme 37. Ansættelsesområde Ansættelsesområdet for kontraktansatte er Fiskeristyrelsen. Tjenestestedet er Nyropsgade 30, 1780 København V.

Hvis du vil vide mere Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret vicedirektør Joan Reimann på tlf. 72185820. Ansøgning Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV, eksamensbevis og eventuelle referencer online i vores rekrutteringssystem senest tirsdag den 30. januar 2018.

Den første samtalerunde forventes afholdt fredag den 2. februar 2018, og anden samtalerunde er planlagt til at finde sted fredag den 9. februar 2018. Der vil blive gennemført test i forbindelse med rekrutteringsprocessen.

Stillingen ønskes besat senest pr. 1. april 2018. *** Fiskeristyrelsen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed.

Derfor opfordres alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Kontorchef Til Fiskerikontrolkontoret Fiskeristyrelsen: