15 May

Chef For Ejendomsservice Nderborg Kommune Ledige Stillinger på Konomi Teknik Milj Sønderborg

Stilling
Chef For Ejendomsservice Nderborg Kommune
Selskab
Konomi Teknik Milj
Beliggenhed
Sønderborg D83
Er åbningsdato
15 May, 2018 10 days ago

Konomi Teknik Milj Sønderborg presserende behov efter position for Chef For Ejendomsservice Nderborg Kommune. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Chef For Ejendomsservice Nderborg Kommune Ledige Stillinger på Konomi Teknik Milj Sønderborg Detaljer Job:

Sønderborg Kommune er en visionær kommune med en ambitiøs plan for byudvikling, hvor bæredygtighed, borgerinddragelse og et professionelt serviceniveau står højt på den politiske dagsorden. Vi lægger stor vægt på en positiv modtagelse af nye borgere og servicering af erhvervsvirksomheder.
Kommunen har desuden et særligt fokus på bæredygtighed og i centrum står FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. I visionen for Sønderborg Kommune fremhæves tre fyrtårne – 1) ProjectZero, som arbejder for kommunens CO2-neutralitet, 2) Byens Havn som en moderne bydel med bl.a. 19 etagers hotel, Multikulturhus og kollegium samt 3) Destination Sønderborg, som løfter turismen.

Som del af bæredygtighedsstrategien indgår Sønderborg Kommune i et internationalt projekt, SmartEnCity (Smart Energy City), som blandt andet sætter fokus på at reducere energiforbruget. Projektet er en vigtig brik i at nå Sønderborgs mål om CO2 neutralitet i 2029. Specifikt stiller det krav til Ejendomsservice, da chefområdet løfter opgaven med energirenovering af en stor del af kommunens bygningsmasse.

Ejendomsservice skal sikre, at kommunens bygningsmasse fremstår effektiv og professionel. Målet er at levere service af høj, faglig kvalitet. Den kommende chef for Ejendomsservice får ansvaret for to afdelinger med hver deres afdelingsleder: Rådhusservice og Service og Ejendomme.
Rådhusservice med ca. 200 medarbejdere håndterer en stor del af den interne servicefunktion i Sønderborg Kommune med bl.a. rengøring på 120 lokationer, posthåndtering, pedelfunktion og kantinedrift.
Service og Ejendomme er en Facility Management-enhed med ca. 65 medarbejdere, som har ansvar og budget for kommunens ejendomme. Afdelingen arbejder med både udvikling og drift af kommunens ca. 350.000 m2 fordelt på 250 ejendomme og styrer bl.a. en række strategiske udviklingsprojekter som nybyggeri og energioptimering af eksisterende bygninger. Afdelingen arbejder også med styring af tekniske installationer.

Chefen får ansvar for at sætte en strategisk retning for en udvikling på området samt at kvalificere et tværgående fagligt samarbejde både i forvaltningen og på tværs af kommunens forvaltninger. Ejendomsservicechefen får samtidig det overordnede ansvar for at sikre effektivitet i opgaveløsningen

Da Ejendomsservice er både et udviklings- og driftsorienteret chefområde forventes det, at ansøgeren kan rumme et visionært, strategisk arbejde koblet med en praktisk/pragmatisk tilgang til, at driften varetages sikkert og effektivt til både kunde- og brugertilfredshed.
Chefområdet arbejder med både eksterne og interne samarbejdspartnere, og det er derfor vigtigt, at den kommende chef er udadvendt og evner at etablere positive kontakter til samarbejdspartnere.
En central opgave er desuden at lede og supervisere afdelingsledernes samarbejde med medarbejderne, således at chefen støtter dem i deres ansvar for at yde en troværdig service over for borgere, virksomheder og kommunens ansatte. Derudover skal chefen levere en loyal og faglig kompetent rådgivning til direktøren for Økonomi, Teknik og Miljø.

Blandt Ejendomsservicechefens konkrete opgaver er

  • Ansvar for Ejendomsservices samlede økonomi
  • Udarbejdelse af masterplaner i sammenhæng med kommunens planstrategi
  • Længerevarende udviklingsprojekter i forbindelse med byggeentrepriser
  • udvikling af afdelingernes ansvarsområder samtidig med at fastholde sikker drift
  • styring og prioritering af kontakter internt og eksternt i netværksregi
  • Overblik over nøgletal og datagrundlag i afdelingerne
Vil du vide mere?

Du kan læse mere om Ejendomsservice, om stillingen og ansættelsesforløbet i den udvidede job- og personprofil. Den finder du på www.sonderborgkommune.dk/job eller klik på linket her: Personprofil

Sønderborg Kommunes ledelsesgrundlag:
http://ipaper.ipapercms.dk/SnderborgKommune/byraadet/ledelsesgrundlag/?page=1

Ønskes yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte direktør for Økonomi, Teknik og Miljø, Bjarke Eriksen på bjer@sonderborg.dk eller på telefon 2790 5005.

Ansøgning og CV skal være os i hænde senest d. 30. maj 2018


Job Ledige Stillinger Relateret til Chef For Ejendomsservice Nderborg Kommune: