16 May

Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder Ledige Stillinger på Jobcenter Odder

Stilling
Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder
Selskab
Jobcenter
Beliggenhed
Odder D82
Er åbningsdato
16 May, 2018 9 days ago

Jobcenter Odder presserende behov efter position for Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder Ledige Stillinger på Jobcenter Odder Detaljer Job:

Faglig Koordinator til Jobcenter Odder


Jobcenter Odder søger en handlekraftig faglig koordinator, som kan være med til at udvikle indsatserne på områderne sygedagpenge/ jobafklarings samt på områderne kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløb. Der er tale om en fast stilling på 37 timer.

Byrådet i Odder har besluttet at styrke beskæftigelsesindsatsen i Odder Kommune gennem flere parallelle initiativer.
En af indsatserne er at styrke ledelseskraften gennem ansættelse af 2 faglige koordinatorer til myndighedsområdet.
Den første er ansat fra januar 2018 og den anden skal nu ansættes fra medio 2018.

Sygedagpenge- / jobafklaringsområdet vil altid være et stort fokusområde, da en tidlig målrettet indsats kan forebygge langvarige sygemeldinger og risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Området er velfungerende med en god normering. Der er og har løbende været gang i mange initiativer og projekter til at udvikle området og medarbejdernes kompetencer og tilgang.
I 2018 er vi med i ”Sammen om fastholdelse”, hvor sygedagpenge-socialrådgiverne også varetager funktionen som jobkonsulent i fastholdelses-sager.
Der er 9 socialrådgivere i sygedagpenge-teamet.

Det andet team ”Job og Udvikling” dækker områderne med kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløb o. 30 år.
Med omdrejningspunkt i BIP projektets erfaringer herunder ”Beskæftigelsesfaglighedens 10 bud” arbejder vi med fokus på beskæftigelse og småjob.
Vi er med i de 2 projekter ”STV” (Særligt tilrettelagte virksomhedsforløb”) samt ”Flere skal med”, samt et EU projekt på ledighedsydelsesområdet ”Flere i fleksjob” via ”Rummelige Midt”.
Der er 5 engagerede og erfarne socialrådgivere i teamet.

Om stillingen


Du får primært opgaver ift. de to teams:
Du vil skulle give faglig sparring til primært myndighedsrådgiverne.
Derudover vil du indgå i et tæt samarbejde med lederen af afdelingen, hvor du skal understøtte den strategi, der er lagt i forbindelse med områderne og sikre løbende udvikling af opgaveløsningen.
Du vil være bindeled mellem leder og de ansatte i afdelingen.
Du skal derfor være god til at kunne motivere samt understøtte den enkelte rådgivers arbejde.

Primære arbejdsopgaver
 • Fagligt overblik over samt kendskab til sygedagpenge- og beskæftigelseslovgivningen
 • Formidling og implementering af nyt lovstof og overblik over kommende lovændringer
 • Intern revision af sager
 • Understøtte den daglige leders strategi på området.
 • Understøtte og udvikle nuværende og nye arbejdsgange
 • Ansvarlig for af sidemandsoplæring af nye medarbejdere
 • Medvirke til at sikre sammenhænge på tværs af afdelinger
 • Sagssparring
 • Mødeledelse af rehabiliteringsteamet sammen med den anden faglige koordinator
  Vi forventer, at du:
 • Er uddannet socialrådgiver eller har relevant erfaring fra arbejdsmarkedsområdet
 • Udfylder rollen som myndighedsperson med stor ansvarlighed og mod til at stille relevante krav
 • Er udviklingsorienteret og åben for afprøvning af nye arbejdsmetoder
 • Kan tage ansvar, arbejde selvstændigt og bevare overblikket i pressede situationer
 • Kan give tydelig og motiverende sparring
 • Kan arbejde systematisk og er klædt på til at håndtere en vis mængde administration
 • Kan formidle på skrift og i tale
 • Er beslutsom og handlekraftig – og klar til at påtage dig nye arbejdsopgaver, når situationen kræver det
 • Kan anvende både motivation og konfrontation som aktive kommunikationsredskaber
 • Er nysgerrig og har et godt humør
 • Er fortrolig med anvendelse af IT
  Vi tilbyder
 • En fremsynet og målrettet organisation, hvor der er højt til loftet
 • Et sammenhængende fokus på effektive handlinger og ordentlighed ift. borgeren
 • Reference til en leder og ledergruppe, du vil elske at samarbejde med
 • Engagerede medarbejdere med en positiv og lærende tilgang til arbejdet
 • Åben dialog og uformel omgangsform
 • Flextid
 • 1 stk. ikke økologisk frugt dagligt samt fri kaffe og the (det er det offentlige !! )
 • Gratis svømning
  Ansøgningsfrist: 11. juni 2018 kl. 8.00

  Vi ser frem til at modtage din motiverede ansøgning og forventer at afholde samtaler 25. juni 2018 om eftermiddagen på Odder rådhus

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst / ny løn.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Susanne Lund Jensen på tlf. 24 86 55 11 (susanne.jensen@odder.dk).
Alternativt kan du kontakte Jobcenterchef Ole Stounbjerg på tlf. 20 90 34 17 (ole.stounbjerg@odder.dk)


Job Ledige Stillinger Relateret til Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder:

14May

Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder Ledige Stillinger på Odder Kommune . Odder Kommune åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 14 May, 2018. Faglig Koordinator til Jobcenter Odder. Jobcenter Odder søger en handlekraftig faglig koordinator, som kan være med til at udvikle indsatserne på områderne... ... Fortsæt læsning -->


16May

Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder Ledige Stillinger på Jobcenter Odder. Jobcenter Odder åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Faglig Koordinator Til Jobcenter Odder position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 16 May, 2018. Faglig Koordinator til Jobcenter Odder. Jobcenter Odder søger en handlekraftig faglig koordinator, som kan være med til at udvikle indsatserne på områderne... ... Fortsæt læsning -->