19 Jun

Planchef Aarhus Kommune Teknik Milj Ledige Stillinger på Aarhus Kommune

Stilling
Planchef Aarhus Kommune Teknik Milj
Selskab
Aarhus Kommune
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
19 Jun, 2018 30+ days ago

Aarhus Kommune presserende behov efter position for Planchef Aarhus Kommune Teknik Milj. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Planchef Aarhus Kommune Teknik Milj Ledige Stillinger på Aarhus Kommune Detaljer Job:

Jobnummer

751.0000032510683

Ansættelse

Fastansættelse

Arbejdstid

Fuldtid

Ansøgningsfrist

15.08.2018

Vær med til at sætte rammerne for udviklingen af Aarhus

Aarhus Kommune er vækstdriver for hele regionen og tilbyder Danmarks måske mest udfordrende stilling som Planchef med en mulighed for at påvirke byens udvikling. Planchefen vil sammen med sine medarbejdere skabe rammerne for den hastige vækst i borgere og arbejdspladser i byen. Planafdelingen er et væsentligt element i hele værdikæden i Teknik og Miljø og Planchefen spiller dermed en vigtig rolle i udviklingen af Aarhus.

Teknik og Miljø består af tre forvaltninger: Plan og Miljø, Drift og Anlæg samt AffaldVarme Aarhus. Dertil kommer en Fællesadministration, et Ledelsessekretariat Arealudvikling og Almene Boliger samt Stadsarkitekten. Forvaltningen Plan og Miljø er ved seneste organisationsændring oprettet ved at samle fem myndighedsområder.

Sikre helhed, effektivitet, kvalitet og trivsel

Med reference til forvaltningschefen for Center for Byudvikling, står du i spidsen for en afdeling med 32 højt kvalificerede medarbejdere. Planchefen har den overordnede ledelse af planområdet i Aarhus Kommune og sætter den faglige strategiske retning for byudviklingen i Aarhus. Du arbejder med mange interne og eksterne interessenter som fx bygherrer, rådgivere, politikere, borgere samt mange afdelinger i Aarhus Kommune. Af ansvarsområder kan nævnes:

  • Udarbejdelse af helhedsplaner, lokalplaner og kommuneplantillæg, temaplaner, kulturmiljø og VVM, mv.
  • Sikre sammenhængskraft ved at evne og erkende nødvendigheden af tværfagligt samarbejde
  • Prioritering af en stadig stigende mængde opgaver og sikre ressourceprioritering og medarbejdertrivsel i en travl hverdag
  • Udvikling af koncept for helhedsplanlægning og implementering af kvalitetsledelsessystem samt højne effektivitet og kvalitet
  • Sikre effektive og gennemskuelige planprocesser der giver kvalitet og helhed
  • Tæt dialog med developere og sikre tidlig borgerinddragelse
  • Implementering af politisk retning – kommuneplanen og de politiske prioriteringer. Være bindeled mellem medarbejderne og den politiske dagsorden

For at få succes i jobbet er det vigtigt også at bevare et ”helikopterperspektiv,” så drift og operationelle hastesager ikke tager fokus.

Erfaring med byudvikling og ledelse af højtuddannede

Du har erfaring med byudvikling og planprocesser enten fra kommunalt/offentligt regi, alternativt fra samarbejdspartner med det offentlige som fx arkitekt eller rådgivende ingeniør. Det er et krav, at du har erfaring med ledelse af højtuddannede medarbejdere og har arbejdet tværfagligt inden for det tekniske område. Du er sikkert uddannet arkitekt eller urban designer, alternativt har du en anden videregående uddannelse som fx ingeniør, landinspektør eller en samfundsfaglig uddannelse.

Som person har du et stort drive, er vedholdende, robust og besidder en naturlig autoritet. Du er en dygtig kommunikator med humor, politisk tæft og er åben og imødekommende samt god til at danne relationer. Du formår at tænkte strategisk og holistisk og koble dette til den operationelle virkelighed. Det er ligeledes vigtigt at have en struktureret tilgang for at kunne skabe gode processer og arbejdsgange, som sikrer kvalitet, effektivitet og trivsel.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte os på 7025 0407.

OBS!
Stillingen søges på Hansen og Tofts hjemmeside https://www.hansentoft.dk/job/3233 pga. fortrolighed.

Bemærk, at vi blot har behov for dit CV, når du søger stillingen. Din henvendelse behandles fortroligt og videregives ikke uden din accept.

Annoncen genindrykkes løbende på diverse jobportaler. Dette er udelukkende udtryk for, at rekrutteringsprocessen ikke er afsluttet, og ikke at den er startet forfra.

Aarhus Kommune tilbyder et udfordrende job med mulighed for at præge udviklingen i ”verdens mindste storby”. Aarhus forventes at vokse med 40.000 indbyggere de kommende 10 år, hvilket følger en klar trend, og i 2050 forventes 9 ud af 10 danskere at bo i byerne. Aarhus kommer til at forandre sig i de kommende år med fokus på bæredygtighed, nytænkning af mobilitetsløsninger samt udvikling af levende og attraktive bymiljøer, der vil sætte sit præg på byen, som vil blive både mere bæredygtig og mere spændende. Frem mod 2050 forventes en fordobling i antallet af nye østjyske virksomheder, og der skal der være plads til 450.000 aarhusianere og 250.000 arbejdspladser, uden at byen vokser væsentligt i areal. Alle disse udfordringer giver tilsammen måske Danmarks mest attraktive stilling som Planchef.


Job Ledige Stillinger Relateret til Planchef Aarhus Kommune Teknik Milj: