08 Feb

Overl Med Funktion Indenfor Neurop Diatri Ges Til Rne Ungeafdelingen Ledige Stillinger på Region Hovedstaden Hillerød

Stilling
Overl Med Funktion Indenfor Neurop Diatri Ges Til Rne Ungeafdelingen
Selskab
Region Hovedstaden
Beliggenhed
Hillerød D84
Er åbningsdato
08 Feb, 2018 30+ days ago

Region Hovedstaden Hillerød presserende behov efter position for Overl Med Funktion Indenfor Neurop Diatri Ges Til Rne Ungeafdelingen. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Overl Med Funktion Indenfor Neurop Diatri Ges Til Rne Ungeafdelingen Ledige Stillinger på Region Hovedstaden Hillerød Detaljer Job:

Overenskomstansat overlæge med funktion indenfor neuropædiatri – Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød
Ved Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital (NOH), Hillerød er en stilling som overenskomstansat overlæge indenfor neuropædiatri ledig. Det forventes at stillingen skal besættes med start 1.5.2018 eller snarest derefter.
Stillingen ønskes besat af en ansøger som:
  • er speciallæge i pædiatri
  • har særlige kompetencer indenfor neuropædiatri, gerne med expertuddannelse indenfor dette fagområde
  • kompetencer indenfor den brede almene pædiatri
  • har erfaring med akutte pædiatriske patientforløb samt neonatologi
  • har gode organisatoriske evner
  • har gode samarbejdsevner og er fleksibel
  • er innovativ og har lyst til at udvikle afdelingens tilbud indenfor fagområdet
Overlægen vil skulle indgå i det tværfaglige neuropædiatriske fagteam og sammen med teamets øvrige medlemmer medvirke til at sikre høj sundhedsfaglig standard for de patientforløb som ligger indenfor området. Desuden skal overlægen sammen med teamet være ansvarlig for udviklingen af området lokalt og samarbejdet på tværs omkring dette med primærsektor og højt specialiseret funktion på RH. Overlægen skal være med til at tegne afdelingens faglige profil såvel indadtil som udadtil indenfor området. Der skal ligeledes påregnes et tæt tværfagligt samarbejde i teamet og i afdelingen generelt med andre faggrupper,tværgående specialer og subspecialer. Særligt er der en lægelig repræsentant fra det neuropædiatriske team repræsenteret i afdelingens socialpædiatriske team. Desuden skal påregnes deltagelse i afdelingens øvrige pædiatriske opgaver, herunder den øvrige almene pædiatri. Stillingen vil indgå i afdelingens formaliserede bagvagtslag som p.t er en 19-20 - skiftet døgnvagt med tilstedeværelse efterfulgt af rådighedsvagt fra bolig.
Da afdelingen også varetager akuthjælpen for børn < 12 år skal der desuden indenfor gældende overenskomst påregnes tjeneste med tilstedeværelse om aftenen i tidsrummet 16-23 og weekends/helligdage , dog varierende i forhold til sæsonen.
Ansøgeren bedes i sin ansøgning forholde sig til egne kompetencer i forhold til de 7 lægeroller.
Yderligere oplysninger kan fås hos ledende overlæge Jesper Andersen, Børne- og Ungeafdelingen, Nordsjællands Hospital, Hillerød , Tlf: 48294307, eller e-mail: dorthe.vestergaard@regionh.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst
Ansøgningsfrist d.12.3.18 kl. 09.00.
Ansættelsessamtaler vil så vidt muligt blive afholdt i ugerne 12-14.
Motiveret ansøgning vedlagt kopi af eksamensbevis, autorisation til selvstændigt virke og speciallægeautorisation og CV uploades - stilet til
Børne- og ungeafdelingen
Att: Sekretær Dorthe Vestergaard
Afsnit B 1521
Nordsjællands Hospital
Dyrehavevej 15
3400 Hillerød
Stillinger i Børne- og ungeafdelingen, NOH er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er en forudsætning for ansættelse at man har en blank børneattest. Attesten indhentes hos Rigspolitiet efter samtykke fra ansøger.
Interesserede uanset alder, køn, religion og etniske tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.
NOH er en røgfri arbejdsplads.
Lidt om NOH og Børne- og ungeafdelingen
NOH er en virksomhed i Region Hovedstaden, som p.t omfatter Hillerød, Frederikssund hospitaler samt Sundhedhuset i Helsingør. Børne- og ungeafdelingen dækker bredt det pædiatriske speciale, har 54 børnesengepladser (heraf 18 neonatale) og har ca. 190 ansatte - 145 fuldtidsstillinger, hvoraf ca. 50 er læger. NOH, Hillerød er akut områdehospital for Planlægningsområde Nord i Region Hovedstaden med et optageområde: 505.000 for pædiatri, gynækologi og obstetrik. Et nyt samlet NOH – Nyt Hospital Nordsjælland forventes færdigt i 2022 med beliggenhed lige syd for Hillerød og byggeprogrammet er under udfærdigelse efter endt brugerproces i 2014. Afdelingen har ca 10000 indlæggelser og 18000 ambulante kontakter i 2017 og varetager funktion for børn og unge i alderen 0-17 år. Desuden har afdelingen pr 1.1.2014 overtaget børnevagtlægefunktionen for børn under 12 år, hvor ca 12.000 årligt visiteres direkte til afdelingen fra Akuthjælpen.
Afdelingen har pædiatrisk hovedfunktion jvf specialeplan samt speciel regionsfunktion indenfor gastroenterologi, neonatologi, reumatologi og diabetes.
Afdelingen har årligt ca 20-25 yngre læger som er i forløb og under uddannelse indenfor pædiatri eller almen medicin. Ligeledes er afdelingen en del af Københavns Universitet og deltager i studenterundervisning med afsluttende lægeeksamen i pædiatri på 12 semester. Desuden har afdelingen et stort flow af sygepleje- og jordemoderstuderende. Afdelingen har internationale medicinske studenter på et hold hvert semester som en udløber af projektet. Afdelingen har indenfor de seneste år satset markant på forskning indenfor både det læge- og sygeplejefaglige felt og har udover 2 forskningsansvarlige speciallæger I 2017 udgik der 2 ph.d- afhandlinger fra afdelingensamt p.t 3ph.d studerende in spe, samt flere prægraduate forskningsaktive.


Job Ledige Stillinger Relateret til Overl Med Funktion Indenfor Neurop Diatri Ges Til Rne Ungeafdelingen: