12 Jan

Stofstyrelsen Ger Fuldm Gtig Til Sagsbehandling Ledige Stillinger på Naalakkersuisut Nuuk

Stilling
Stofstyrelsen Ger Fuldm Gtig Til Sagsbehandling
Selskab
Naalakkersuisut
Beliggenhed
Nuuk GL
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Naalakkersuisut Nuuk presserende behov efter position for Stofstyrelsen Ger Fuldm Gtig Til Sagsbehandling. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Stofstyrelsen Ger Fuldm Gtig Til Sagsbehandling Ledige Stillinger på Naalakkersuisut Nuuk Detaljer Job:

AC-fuldmægtig til Licensafdelingen i Råstofstyrelsen Vi søger en kollega til en fuldtidsstilling i Licensafdelingen, og som skal være med til at administrere tilladelsesforhold for de selskaber og enkeltpersoner, som efterforsker og udnytter mineralske råstoffer i Grønland.

Stillingen er ledig til besættelse snarest muligt.

Råstofstyrelsen

Råstofstyrelsen spiller en nøglerolle i råstofudviklingen. Vi er den primære kontakt for selskaber og enkeltpersoner, der ønsker at efterforske og udnytte mineraler, olie og gas i Grønland. Opgaverne varetages i samarbejde med andre grønlandske myndigheder og institutioner og kræver samarbejde og projektstyring på tværs af traditionelle faggrænser inden for jura, forvaltning, økonomi, geologi, teknik, natur og miljø.

Vi er en spændende arbejdsplads i vedvarende udvikling. Vores hverdag er præget af en god omgangstone og korte kommandoveje, hvor der er plads til at sætte sit personlige præg på resultaterne. Vi sætter høje krav til os selv og forventer en høj kvalitet i udførelsen og ved resultaterne af vores arbejdsopgaver.

Råstofstyrelsen har kontor i Nuuk med ca. 20 medarbejdere i 3 afdelinger: Licensafdelingen, Teknik og Tilsyn, og Afdelingen for Analyser og Kontrolfunktioner. Råstofstyrelsen er en underliggende myndighed af Råstofdepartementet.

Stillingen

Du vil blive placeret i Licensafdelingen.

Dine primære opgaver vil være

 • Sagsbehandling knyttet til udstedelse af tilladelser og efterfølgende godkendelser af efterforskningsaktiviteter af mineralske råstoffer i Grønland.
 • Tilladelser udstedes både til selskaber og borgere, og du skal derfor forvente en del borgerkontakt.
 • Du vil få en portefølje af tilladelser, som du er ansvarlig for. Råstofloven og standardvilkår er daglige værktøjer i vores opgaveløsning og danner ramme for at sikre en ensartet sagsbehandling.
 • Du vil endvidere deltage i Råstofstyrelsens udviklingsarbejde med opdatering af bestemmelser og vilkår, it-systemopbygning og vedligehold samt bidrage til styrelsens informationsvirksomhed.

Du kan forvente en varieret arbejdsdag, hvor du kan arbejde med råstofforvaltning på mange forskellige niveauer. Der kan derfor være mulighed for både at arbejde med opstartsfasen af mindre efterforskningsansøgninger til borgere, til at være tilknyttet store fremskredne mineprojekter. Samtidig kan du være med til at præge interne arbejdsgange og politikudvikling af råstofsektoren i Grønland.

Licensafdelingen består af en afdelingschef og 6 AC-fuldmægtige.

Jobbet giver gode muligheder for personlig og faglig udvikling. Du vil indgå i et team af engagerede kolleger, og du vil opleve at skulle lære meget nyt på kort tid.

Profil

Vi lægger vægt på at du har:
 • en relevant uddannelse på bachelorniveau som minimum
 • lyst og evne til at arbejde med driftsopgaver
 • erfaring med sagsbehandling og eventuelt arealtildeling
 • godt overblik og gode analytiske evner
 • juridisk forståelse
 • evne til at arbejde systematisk indenfor givne rammer og procedurer
 • relevant erfaring, gerne fra arbejde i en politisk/administrativ organisation
 • interesse og flair for at arbejde med it-systemer og databaser
 • gode evner til at arbejde på engelsk i skrift og tale
 • en god portion humor og let til en uformel omgangstone

Det er en stor fordel, hvis du har kendskab til grønlandsk sprog og kultur. For ansøgere uden for Grønland vil der blive lagt vægt på evne, vilje og lyst til at arbejde og leve under andre kulturelle forhold end de vante.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer om ugen. Du må forvente merarbejde i perioder og rejseaktivitet i og uden for Grønland.

Bolig

Der kan til stillingen anvises umøbleret personalebolig efter de til enhver tid gældende regler. Husleje og depositum betales efter de til enhver tid gældende regler for den anviste bolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Husleje og boligstandard kan variere afhængigt af boligens alder, ejerforhold mv. Der kan være ventetid på anvisning af permanent personalebolig, hvorfor der kan ske indkvartering vakant, herunder også i mindre bofællesskaber eller hotellejligheder, for hvilket der sker beskatning.

Yderligere oplysninger

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Nadja Vedsted Rasmussen, (+299) 346823, navr@nanoq.g l.

Ønsker du yderligere information om Grønland og Selvstyret, kan du læse mere på www.naalakkersuisut.gl, under Job. Du kan finde information om råstofområdet i Grønland på vores hjemmeside www.govmin.gl

Ansøgning

Ansøgningsfristen er den 2. februar 2018

Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 7


Job Ledige Stillinger Relateret til Stofstyrelsen Ger Fuldm Gtig Til Sagsbehandling: