11 Jan

Besk Ftigelsesfaglig Medarbejder Ledige Stillinger på Viborg Kommune Viborg

Stilling
Besk Ftigelsesfaglig Medarbejder
Selskab
Viborg Kommune
Beliggenhed
Viborg D82
Er åbningsdato
11 Jan, 2018 30+ days ago

Viborg Kommune Viborg presserende behov efter position for Besk Ftigelsesfaglig Medarbejder. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Besk Ftigelsesfaglig Medarbejder Ledige Stillinger på Viborg Kommune Viborg Detaljer Job:

I Viborg kommune har vi taget bestik af den nyeste forskning, og vi er i fuld gang med at omlægge vores beskæftigelsesindsats.

Vi er bekræftet i, at de bedste resultater nås gennem ”en arbejdspladsbaseret indsats” med relevant støtte, og vi ved, at tætte relationer gør en positiv forskel.
Derfor samler vi flest mulig funktioner på én og samme medarbejder, der foruden myndighed også varetager lettere funktioner som job- eller fastholdelseskonsulent, coach og mentorlignende funktioner. Fremover benævnt ”beskæftigelsesfaglig medarbejder”, som - evt. sammen med en jobkonsulent - skal være det social- og beskæftigelsesfaglige set-up omkring en arbejdspladsbaseret indsats – primært i form af virksomhedspraktik – og kun undtagelsesvist inddrage andre typer af tilbud.

Formålet er hurtigere og bedre resultater og frem for alt, at borgeren oplever en overskuelig og sammenhængende indsats uden at skulle forholde sig til flere professionelle end højst nødvendigt.

Viborg Kommune har Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod som sine grundliggende værdier, og det er inden for denne ramme vi prøver at sætte nye normer for en succesfuld beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er i centrum, de lokale arbejdspladser redskabet og Arbejdsmarkedsområdets koordinering er det, der får indsatsen til at lykkes.

Team Job og Sundhed søger 4 beskæftigelsesfaglige medarbejdere

Viborg Kommune har valgt at prioritere indsatsen, og dette betyder lavere sagsantal samt ressourcer til indsatser. Job- og Helhedsindsats, Jobcenter Viborg søger derfor 4 beskæftigelsesfaglige medarbejdere snarest muligt. 3 faste stillinger og 1 midlertidig stilling.

Stillingerne er i Team Job og Sundhed, som er organiseret med tre indsatser, borgere med en arbejdsgiver - hvor fokusset er fastholdelse, borgere som er sygemeldte ledige og borgere som er i jobafklaringsforløb.

Hvem er vi:

I afdelingen Job- og Helhedsindsats, er der ca. 120 medarbejdere fordelt på 4 forskellige fagområder. Der er ansat 40 medarbejdere i teamet.
Vi har fokus på aktiv tidlig indsats for sygemeldte borgere. Dette fordre, at du har evner, viljen og lysten til at motivere sygemeldte borgere og sikre arbejdsfastholdelse på eller tilbagevendende til arbejdsmarkedet.

Vores kerneydelse er at bistå ledige og sygemeldte i at komme i varigt arbejde – hurtigt og effektivt samt at servicere virksomheder, der søger arbejdskraft eller som ønsker at fastholde ansatte i job.

Viborg Kommune er frikommune, hvilket giver bredere rammer og en mere individuel tilgang til borgeren.

Arbejdsområdet omfatter:

 • Tidlig indsats og arbejdsfastholdelse herunder tæt dialog med virksomhederne
 • Varetage de 4 roller som udgør basisindsatsen til borgerne og virksomhederne (myndighed, lettere funktioner som job- eller fastholdelseskonsulent, coach og mentorlignende funktioner
 • Ved fastholdelsesindsatsen varetages hele indsatsen
 • Lave opfølgning og afdækning af sygedagpengemodtagere og borgere i jobafklaringsforløb.
 • Varetage sagsbehandling for målgrupperne, herunder skriftlige vurderinger.
 • Fungere som koordinerende sagsbehandler, som deltager på rehabiliteringsmøde med borgeren i forhold til indstilling omkring ressourceforløb, flexjob eller førtidspension, samt udarbejde indstilling og plan for borgeren efter mødet.
 • Et bredt tværfagligt samarbejde med virksomheder, jobkonsulenter, læger og andre samarbejdspartnere.

Vi forventer, at du:
 • Har relevant uddannelse og/eller erfaring indenfor for området.
 • Er målrettet, udadvendt, positiv, har blik for helheden og fokus på progression.
 • Kan og vil arbejde med en coachende tilgang og tror på at samtalen kan flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet.
 • Har viden og interesse i det virksomhedsvendte arbejde.
 • Kan sætte fokus på udvikling, ressourcer og potentialer.
 • Kan arbejde selvstændigt, være omstillingsparat og struktureret.
 • Kan trives i en travl hverdag og har et godt humør.
 • Kan mestre at være serviceminded, fleksibel og resultatorienteret.
 • Kan bidrage til et godt arbejdsmiljø
 • Har gode kommunikationsevner; både mundtligt og skriftligt.

Vi tilbyder:
 • Et spændende job i en afdeling i stor udvikling, der arbejder målrettet og resultatorienteret.
 • Stor frihed til at tilrettelægge den mest relevante, meningsfulde og effektfulde indsats.
 • Højt fagligt niveau, hvor der er stor fokus på udvikling og faglige metoder.
 • Tværgående samarbejde ved bl.a. miniteams på tværs af arbejdsmarkedsområdet.
 • Gode muligheder for udvikling og sparring.
 • Introduktionsprogram, løbende støtte og oplæring i jobbet.
 • Gode og engagerede kollegaer.
 • Flekstid.
 • Et godt arbejdsmiljø.
 • 800 kollegaer i et af Danmarks mest moderne og smukkeste kontormiljøer.
 • En løn, der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 22. februar 2018.


Job Ledige Stillinger Relateret til Besk Ftigelsesfaglig Medarbejder: