20 May

Fysioterapeut Ges Plejehjemmet Vidtskuevej Omr Marselisborg Ledige Stillinger på Aarhus Kommune

Stilling
Fysioterapeut Ges Plejehjemmet Vidtskuevej Omr Marselisborg
Selskab
Aarhus Kommune
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
20 May, 2018 30+ days ago

Aarhus Kommune presserende behov efter position for Fysioterapeut Ges Plejehjemmet Vidtskuevej Omr Marselisborg. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Fysioterapeut Ges Plejehjemmet Vidtskuevej Omr Marselisborg Ledige Stillinger på Aarhus Kommune Detaljer Job:

Plejehjemmet Vidtskuevej i Viby søger en fysioterapeut til en stilling på 30-37 timer om ugen, som er faglig stærk og som med positiv energi vil indgå i et fællesskab på plejehjemmet med kollegaer, familier, venner og frivillige. Kollegaer omfatter ergoterapeut, sygeplejerske, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere. Derudover er der et tæt samarbejde med de øvrige terapeuter i plejehjem i Område Marselisborg, som har faste møder til faglig sparring.

Vi vil sammen med beboerne skabe trivsel og et meningsfuldt hverdagsliv. Plejehjemmet

Vidtskuevej har 36 lejligheder fordelt på 3 etager.

Vi gør opmærksom på, at stillingen ligger inden for det døgndækkende område. P.t. forventes tjenesten at være i dag tiden, men senvagter vil forekomme.
Din profil
Din funktion vil være:

 • Udrede beboernes funktionsniveau i forhold til træningsbehov og potentiale
 • Arbejde ud fra det rehabiliterende sigte
 • Genoptræning jf. sundhedslovens §140
 • Genoptræning jf. servicelovens §86.1. og vedligeholdelsestræning jf. servicelovens § 86.1
 • Kommunal vederlagsfri fysioterapi
 • Vurdering og bestilling af hjælpemidler
 • Rådgivning og støtte af plejepersonalet ift. forflytningsteknik og hjælpemidler i samarbejde med forflytningsvejleder
 • Du kan være en del af pleje og omsorgsopgaver
 • Du er rutineret i brug af elektronisk journal og prioriterer dokumentation, således at kvalite-ten er høj i borgerforløbene
 • Deltagelse og forløbsansvarlig i forhold til forløbsmodellen
 • Du skal være i stand til at viden dele og oplære i nye opgaver i forhold til det øvrige perso-nale
 • Du har evne og vilje til udvikling også, når det kræver store forandringer
 • Du elsker udfordringer/succes
 • Du har personlige kompetencer, som er til gavn for fællesskabet
 • Du besidder samarbejdsevner med beboerne, familien, venner og kollegaer
Derfor skal du vælge os
• Læringskultur, hvor social- og sundhedspersonalet, terapeuter og sygeplejerske mødes og sparre fagligt med hinanden flere gange om ugen.
 • Engagement, gensidig respekt, fleksibilitet og anerkende kommunikation
 • Høj faglighed, borgerkonferencer og samarbejde med familie, venner og frivillige
 • At skabe sammenhængende borgerforløb
 • At beboerne er medbestemmende i eget hverdagsliv
 • Kollega relationer
 • At skabe livsglæde
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen ønskes tiltrådt 01.08.2018.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst som fysioterapeut.

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
Hvis du vil vide mere
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til forstander Margit Sørensen på 51576973 eller ms@aarhus.dk.
Ansøgning
Klik på ”søg jobbet” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 22. juni 2018

Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 27. juni 2018 om formiddagen.

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.
Om os
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen https://aak.plan2learn.dk/

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Vaerktoejer/Kursusportalen/Opret-dig-som-ny-bruger-paa-Kursusportalen-Borgeradgang.pdf Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.


Job Ledige Stillinger Relateret til Fysioterapeut Ges Plejehjemmet Vidtskuevej Omr Marselisborg: