16 May

Medarbejder Til Konomi Plan Administrationen Regionshospitalet Viborg Ledige Stillinger på Administrationen Hospitalsenhed Midt Viborg

Stilling
Medarbejder Til Konomi Plan Administrationen Regionshospitalet Viborg
Selskab
Administrationen Hospitalsenhed Midt
Beliggenhed
Viborg D82
Er åbningsdato
16 May, 2018 30+ days ago

Administrationen Hospitalsenhed Midt Viborg presserende behov efter position for Medarbejder Til Konomi Plan Administrationen Regionshospitalet Viborg. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Medarbejder Til Konomi Plan Administrationen Regionshospitalet Viborg Ledige Stillinger på Administrationen Hospitalsenhed Midt Viborg Detaljer Job:

En stilling som AC-medarbejder ved Hospitalsenhed Midt, Økonomi & Plan, Administrationen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. august 2018 eller snarest derefter.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Der er tale om en stilling med opgaver inden for såvel økonomistyring som planlægning på hospitalsenheden.

Om stillingen
Du bliver økonomi- og planlægningskonsulent for flere afdelinger i Hospitalsenhed Midt, og du vil bliver sagsbehandler på tværgående opgaver.

Som økonomi- og planlægningskonsulent vil du få en central rolle i at servicere hospitals-ledelsen og afdelingsledelserne i forhold til budgetarbejde og økonomistyring. Dette vil foregå i tæt samarbejde med de øvrige økonomi- og planlægningskonsulenter i afdelingen og afdelingsledelserne.

Du vil også varetage planlægningsmæssige opgaver i forhold til afdelingerne – herunder følge op på aktivitetsopgørelser samt opfølgning i forhold til udredningsretten og behandlingsgarantien.

Det er vigtigt, at du kan varetage konsulentfunktionen i forhold til afdelingerne/centrene og samtidigt forholde dig kritisk og fastholde det overordnede blik for det samlede hospital og den samlede organisation. Du skal kunne trives og agere i dette krydsfelt.

De tværgående opgaver omhandler på nuværende tidspunkt varetagelse af tovholder opgaven på hospitalet i forhold til udredningsretten og behandlingsgarantien. Du skal sekretariats-betjene administrationens opfølgning på området, udarbejde ledelsesinformation til hospitalsledelsen og til afdelings-/centerledelser, samt deltage i det regionale arbejde omkring udredningsretten og behandlingsgarantien.

Stillingen indebærer flere udadvendte aktiviteter og kontakter såvel internt i organisationen som eksternt. Du skal derfor kunne arbejde selvstændigt og samtidig være en holdspiller.
Du skal igangsætte og fuldføre diverse sagsbehandling. Du skal derfor kunne overskue og omsætte komplekst stof, så det bliver let tilgængeligt og overskueligt.

Kvalifikationer
Vi ønsker ansøgere med samfundsvidenskabelig kandidateksamen (cand. scient. pol., cand. scient. adm., cand. oecon. eller lignende).

Vi forventer, at du:

  • kan arbejde struktureret, selvstændigt og i teams
  • er løsnings- og udviklingsorienteret og har gode samarbejdsevner
  • har gode formuleringsevner og er analytisk stærk
  • har kendskab til offentlig økonomi og budget,
  • kan håndtere store mængder data, og har kendskab til f.eks. Excel, regionens BI-værktøj Tableau
  • er fleksibel og parat til at yde en ekstra indsats, når det ind i mellem er nødvendigt
  • har gode resultater og erfaringer og kan dokumentere dette, fra tidligere ansættelser eller fra studiet
  • kan planlægge, koordinere og overholde tidsfrister
  • er proaktiv og initiativrig
  • har et godt humør, er positiv og udadvendt – og trives med en humoristisk omgangstone
Du får til gengæld stor selvstændighed i arbejdet, fleksibilitet og udviklingsmuligheder. Du kommer til at arbejde i en kultur, hvor vi hjælper hinanden og har en uhøjtidelig og humoristisk omgangstone.

Der kan rekvireres en stillings- og funktionsbeskrivelse her.

Om Økonomi & Plan
Økonomi & Plan er en stabsfunktion, som servicerer hospitalsledelsen og afdelings-/centerledelserne i forhold til økonomi, aktivitet, budgetlægning, regnskab og planlægning. Afdelingen består af 22 medarbejdere.

Økonomi & Plan er en del af Administrationen og er placeret på Regionshospitalet Viborg.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.400 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området..

Ansættelsen sker i Region Midtjylland med tjeneste i Hospitalsenhed Midts Økonomi & Plan på Regionshospitalet Viborg.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos Økonomi & Planchef Leif P. Christensen på tlf. 7844 1415 og/eller hos fuldmægtig Claus Møller Laustsen på tlf. 7844 1408.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest tirsdag den 29. maj 2018.

Der forventes afholdt ansættelsessamtaler onsdag den 13. juni.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Job Ledige Stillinger Relateret til Medarbejder Til Konomi Plan Administrationen Regionshospitalet Viborg: