12 Jan

Sekret For Centerdirekt Ren Steno Diabetes Center Aarhus Ledige Stillinger på Region Midtjylland Århus

Stilling
Sekret For Centerdirekt Ren Steno Diabetes Center Aarhus
Selskab
Region Midtjylland
Beliggenhed
Århus D82
Er åbningsdato
12 Jan, 2018 30+ days ago

Region Midtjylland Århus presserende behov efter position for Sekret For Centerdirekt Ren Steno Diabetes Center Aarhus. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Sekret For Centerdirekt Ren Steno Diabetes Center Aarhus Ledige Stillinger på Region Midtjylland Århus Detaljer Job:

Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er pr. 1. januar 2018 etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Novo Nordisk Fonden.

Med SDCA er ambitionen at etablere et internationalt førende diabetescenter, der spiller en central rolle i at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland og nationalt. Centret skal være et specialiseret videns- og kompetencecenter, der skal udvikle og udføre behandling og forebyggelse på et højt internationalt niveau med den enkelte person med diabetes i centrum.

Centret er fysisk placeret ved Aarhus Universitetshospital, og har organisatoriske referencer til såvel en bestyrelse for SDCA som til Aarhus Universitetshospital.

Opbygningen af centret er i fuld gang. Der er ansat en centerdirektør, og snart følger ansættelsen af de øvrige ledere og medarbejdere i SDCA.

Vi søger en kollega, som skal understøtte centerdirektøren i arbejdet med etablering af SDCA i et dynamisk miljø med mange forskellige opgaver.

Som sekretær for centerdirektøren får du ansvaret for

 • daglig intern og ekstern korrespondance på direktørens vegne
 • klargøring af mødemateriale
 • kalenderstyring/mødebooking
 • sagsbehandling
 • arrangere møder med samarbejdspartnere og gæster
 • rejseplanlægning
 • udarbejdelse af præsentationsmateriale
Opgaveporteføljen må forventes at udvikle sig over tid i takt med at centret opbygges, og det vil være muligt selv at være med til at præge den.

Da alt er nyt, vil du i høj grad medvirke til at skabe og implementere gode og hensigtsmæssige arbejdsrutiner – både for egne opgaver, internt i centret og i relationen til øvrige samarbejdspartnere.

Kompetencer
Vi søger en sekretær, der har en ambition om at medvirke til at opbygge, udvikle og drive SDCA til gavn for patienter og personale. Du skal medvirke til at få en travl hverdag til at hænge sammen. Og kan se værdien i, at centerdirektøren altid er forberedt til dagens opgaver.

Jobbet kræver en person, der
 • har en HK-uddannelse – gerne med supplerende relevant overbygning, eller anden relevant uddannelse
 • er systematisk i sin opgaveudførelse
 • har gode skriftlige og mundtlige fremstillingsevner
 • gerne har erfaring med chefsekretæropgaver i en større organisation
 • er rutineret bruger af MS-office og gerne med erfaring i brug af ESDH og ØS
Du er som person positiv og ordentlig. Du har en god energi og vilje til proaktivt at finde løsninger på de udfordringer, som hverdagen byder på. Dine sociale kompetencer er veludviklede, og du sætter pris på interaktion med dine kolleger.

Tiltrædelse senest pr 1. april 2018. Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Aarhus Universitetshospital.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til centerdirektør Troels Krarup Hansen, SDCA, på 6167 9616.
 • Drejebogen for SDCA kan læses på: http://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5Cregionsraadet%202017%5C23-08-2017%5CAaben_dagsorden&appendixId=174343
 • Information om Region Midtjylland findes på www.regionmidtjylland.dk
 • Læs mere om Aarhus Universitetshospital på www.auh.dk
 • Læs stillings- og funktionsbeskrivelse her

Ansøgningsfristen er d. 31. januar 2018. Stillingen søges ved at klikke på ”Send ansøgning” nederst i stillingsopslaget og stiles til SDCA's centerdirektør Troels Krarup Hansen. Vedhæft CV og relevante bilag.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 5. februar 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale .


Job Ledige Stillinger Relateret til Sekret For Centerdirekt Ren Steno Diabetes Center Aarhus: