01 Feb

Projektmedarbejder Til Foulum Ledige Stillinger på Science And Technology Tjele

Stilling
Projektmedarbejder Til Foulum
Selskab
Science And Technology
Beliggenhed
Tjele D82
Er åbningsdato
01 Feb, 2018 30+ days ago

Science And Technology Tjele presserende behov efter position for Projektmedarbejder Til Foulum. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Projektmedarbejder Til Foulum Ledige Stillinger på Science And Technology Tjele Detaljer Job:

Vi søger en akademisk medarbejder, som kan bidrage til gennemførelse af en række større opgaver med relation til erhvervs- og forskningssamarbejde. Det drejer sig om projektopgaver inden for bioøkonomi, planteproduktion, præcisionsteknologi og fødevareproduktion, som DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug gennemfører i samarbejde med erhvervsorganisationer, myndigheder, landbrug og virksomheder. Der er tale om både danske og internationale projekter. Du skal endvidere udføre en række sekretariatsopgaver for CBIO – Center for Cirkulær Bioøkonomi.

I CBIO skal du endvidere bidrage til organisering og afholdelse af større nationale og internationale events. Arbejdsopgaver Kontakt til samarbejdspartnere blandt virksomheder, organisationer og forskere Planlægning, koordinering og gennemførelse af nationale og internationale møder og arrangementer Faglig koordinering og opfølgning på møder i arbejdsgrupper m.m. Udarbejdelse af fagligt materiale, f.eks. brochurer og posters til møder og arrangementer Medvirke til afrapportering af projekter Faglige sekretariatsopgaver for CBIO Ledelsesbetjening af CBIOs centerleder og styregruppe Kvalifikationer Relevant akademisk uddannelse Godt kendskab til landbrugs- og fødevareproduktion Gode skriftlige kommunikationsevner på dansk og engelsk Gode samarbejds- og koordineringsevner Systematisk og struktureret – med respekt for deadlines Personlige egenskaber Engageret, ansvarsbevidst, initiativrig og fleksibel Imødekommende og gode evner for samarbejde med kolleger og samarbejdspartnere Godt overblik, mod på nye udfordringer og ikke mindst evne til at arbejde selvstændigt Om DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug er den fælles faglige indgang til jordbrugs- og fødevareforskningen ved Aarhus Universitet.

I samarbejde med institutter og forskergrupper gennemfører vi aktiviteter, som skal medvirke til vidensdeling og øget samarbejde mellem aktører på jordbrugs- og fødevareområdet. DCA omfatter institutter og faglige miljøer ved Aarhus Universitet, som beskæftiger sig med jordbrugs- og fødevareområdet. Det er primært Institut for Husdyrvidenskab, Institut for Agroøkologi, Institut for Fødevarer samt dele af Institut for Molekylærbiologi og Genetik og dele af Institut for Ingeniørvidenskab. DCA omfatter endvidere en mindre centerenhed, som du vil blive tilknyttet.

Centerenheden koordinerer den forskningsbaserede myndighedsbetjening og bidrager til videnudveksling, strategisk erhvervssamarbejde med sektoren og forskningssamarbejde nationalt og internationalt. Enheden består af 13 medarbejdere og har til huse på AU Foulum ved Viborg, hvor du også vil få tjenestested. Om CBIO – Center for Cirkulær Bioøkonomi Aarhus Universitet, Science and Technology (ST) har i maj 2017 etableret Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) for at styrke forskning og udvikling af bioøkonomiske produktionssystemer og koncepter for recirkulering; bl.a. bioraffineringsmetoder og højværdiprodukter baseret på grønne afgrøder, marin biomasse og bi- og restprodukter fra landbrugs- og fødevaresektoren.

Aktiviteterne i CBIO omfatter aktiviteter ved en lang række af ST’s institutter og centre. Ansættelsesvilkår Stillingen er tidsbegrænset til 18 måneder. Arbejdstiden er 37 timer per uge. For yderligere information om stillingen, kontakt: DCA: Chefkonsulent Claus Bo Andreasen.

E-mail clausbo.andreasen@dca.au.dk. Tlf. 40 79 80 32. CBIO: Centerleder Uffe Jørgensen.

E-mail uffe.jorgensen@agro.au.dk. Tlf. 21 33 78 31. Formalia Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for Akademikere i staten med mulighed for at forhandle kvalifikationstillæg.

Alle interesserede uanset personlig baggrund opfordres til at søge. Ansøgningsfrist Alle ansøgninger skal være lavet online og modtaget senest: 15/2/2018 Søg online her http://www.au.dk/om/stillinger/teknisk-administrative-stillinger/stillinger/Vacancy/show/960494/6588/


Job Ledige Stillinger Relateret til Projektmedarbejder Til Foulum: