08 Jan

Chef Ledige Stillinger på Greater Copenhagen Committee Gcsc København

Stilling
Chef
Selskab
Greater Copenhagen Committee Gcsc
Beliggenhed
København D84
Er åbningsdato
08 Jan, 2018 30+ days ago

Greater Copenhagen Committee Gcsc København presserende behov efter position for Chef. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Chef Ledige Stillinger på Greater Copenhagen Committee Gcsc København Detaljer Job:

Greater Copenhagen-samarbetet är ett näringslivspolitiskt samarbete mellan kommuner och regioner i Östdanmark och Skåne där man tillsammans har ambitionen att främja internationell konkurrenskraft och tillväxten i regionen. The Greater Copenhagen & Skåne Committe (GCSC) arbetar med att sudda ut administrativa gränser mellan kommunerna, regionerna och länderna. Kommittén är en politisk samarbetsplattform för regioner och kommuner i östdanmark och Skåne med politiskt fokus på att främja hållbar tillväxt och fokuserad företagsutveckling, så att det skapas fler jobb och så att gränshinder, som utgör barriärer för tillväxten i regionen undanröjs. Alla 46 östdanska och 33 skånska kommuner ingår i samarbetet, liksom de tre regionerna, Region Själland, Region Hovedstaden och Region Skåne.

Visionen för Greater Copenhagens samarbete är: Greater Copenhagen is the center of sustainable
growth and quality of life. Because we offer agile, collaborative and accessible conditions – where people and businesses can unleash their potential.


Greater Copenhagen & Skåne Committee skall:

 • Främja och supportera den gemensamma marknadsföringen av "Greater Copenhagen".
 • Arbeta för att skapa en stark internationell infrastruktur.
 • Främja och supportera arbetet med att göra regionen attraktiv för investerare, turister, verksamheter och talanger.
 • Främja och supportera integrationen av arbetsmarknaden i regionen och påverka lagar och gränshinder som anses vara barriärer för tillväxten.
 • Etablera gemensamma affärsmässiga, strategiska insatser.

Greater Copenhagen & Skåne Committee har en organisation som innefattar en politisk styrelse, en administrativ styrgrupp, en samordningsgrupp och ett sekretariat.

Om GCSC - Sekreteriatet
Sekretariatets uppgift är dels att se till att styrelsens beslut genomförs och dels att hantera de praktiska frågorna runt kommitteens möten, arrangera minst en konferens årligen samt ekonomisk styrning av kommitteens medel etc. Sekretariatet består av en chef och ett mindre antal medarbetare. Chefen rapporterar till ordföranden för kommittéens administrativa styrgrupp.

Ambitionen med sekretariatet är, att den skall vara en drivande aktör när det gäller att bidra till visionen om ett Greater Copenhagen i Danmark, Sverige och internationellt. Sekretariatet skall utveckla och stödja konkreta i samarbeten och projekt kopplat till hållbar tillväxt och utveckling i metropolen Greater Copenhagen. Som chef ska man i detta sammanhang proaktivt etablera nätverk och samarbetsrelationer, bidra till att lyfta upp relevanta frågor på agendan och initiera diskussioner som öppnar upp för genomförandet av GCSC´s ambitioner. Sekretariatets stöd till tillväxtprojekt och utvecklingssamarbete optimeras i en struktur, där det finns ett nära samarbete med medarbetare i regionerna och kommunerna. Detta innebär att man i denna roll på ett naturligt sätt navigerar och trivs i en miljö där samarbete och rådgivning till styrgrupp och styrelse bygger på den kunskap och professionalism som organisationerna erbjuder.

I detta uppdrag blir det därför en viktig uppgift att sprida budskapet och skapa synlighet kring Greater Copenhagen tillsammans med styrelsen.

Kravprofil

Med denna bakgrund förväntas man som chef för GCSC – sekretariatet:
 • Proaktivt inspirera, utmana och ge förslag kring relevanta politiska beslut till styrelsen i samklang med den politiska sammansättningen.
 • Genomföra styrelsens beslut och sätta en tydlig riktning för sekretariatets arbete samt vara en drivande kraft när det gäller att utveckla GCSC, samt representera regionen i nationella och internationella sammanhang.
 • Utveckla sekretariatets kompetenser och samarbete med politiker, tjänstemän och andra samarbetspartners med stor professionalism.
 • Utrustad med ett internationell "mind-set" och förståelse för både dansk och svensk kultur samt gemensamma strategiska områden inom både den privata och den offentliga sektorn.
 • God förmåga att skapa relationer och nätverk i kombination med kraft och förmåga att kunna gå från ord till handling och genomförande.
 • Ha god erfarenhet av att verka och navigera i en miljö med hög komplexitet och ett brett spektra av olika verksamheter och organisationer.
 • Ha erfarenhet från en politiskt styrd organisation och gärna erfarenhet från den privata sektorn.
 • Erfarenhet av eller kunskap om hållbar tillväxt, investeringar och företagsutvecklande åtgärder är en merit.

Mer specifikt förutsätts det att man i denna roll:
 • Har erfarenhet av strategisk rådgivning kopplat till en politisk ledning och förmågan att agera flexibelt i en miljö där det finns många olika aktörer och intressenter.
 • Ha en god kunskap om offentlig förvaltning.
 • Har erfarenhet av att arbeta i en internationell kontext.
 • Har utmärkta relationella kompetenser.
 • Är empatisk, balanserad och trovärdig.
 • Har god diplomatisk förmåga.
 • Är medievan, med god kommunikativ förmåga.
 • Har dokumenterad ledarerfarenhet, gärna med erfarenhet från projekt på strategisk ledningsnivå.
 • Har relevant akademisk utbildning.

Är du intresserad och har rätt bakgrund är du välkommen att kontakta chefkonsulent John Reynolds, Mercuri Urval DK, tlf. +45 5076 1222, e-mail: john.reynolds@mercuriurval.com eller Group Director Christian Nyhlen, Mercuri Urval SE, tlf. +46 73 366 75 76, e-mail: christian.nyhlen@mercuriurval.com . Det går även bra att kontakta ordföranden för GCSC´s administrativa styrelse, regiondirektör. Hjalte Aaberg, tlf. + 45 3866 5001, e-mail:
hjalte.aaberg@regionh.dk

Du kan läsa mer om Greater Copenhagen & Skåne Commitee på www.greatercph.dk eller www.greatercph.se

Tjänsten önskas tillsattas snarast.

Arbetsplatsen är både i Sverige och i Danmark med kontor i Nørregade 7b, Köpenhamn K. Tjänsten innebär ett visst resande mellan Danmark och Sverige.

Ansökan
Välkommen med din ansökan (personligt brev och CV) via Mercuri Urval (ref nr DK-04519 ) senast den 26 januari 2018 kl 12.00.

Process
En första intervjuomgång förväntas hållas den 1 februari 2018 och en andra intervjuomgång den 12 februari 2018, båda i Hellerup.

Rekryteringsgruppen består av representanter från styrelsen på direktörsnivå från Kobenhavns kommun, Region Huvudstaden, Region Själland och Region Skåne samt en medarbetarrepresentant från Greater Copenhagen & Skåne Committee.


Job Ledige Stillinger Relateret til Chef:

17Apr

Administrative Medarbejdere Til Nordjyllands Politi Ledige Stillinger på Politi Ålborg. Politi Ålborg åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Administrative Medarbejdere Til Nordjyllands Politi position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 17 Apr, 2018. Nordjyllands Politi søger administrative medarbejdere. Vi søger bredt i organisationen og kan derfor ikke på nuværende tidspunkt komme nærmere ind på det... ... Fortsæt læsning -->


26Mar

People Coordinator Ledige Stillinger på Designit København. Designit København åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en People Coordinator position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 26 Mar, 2018. Breakfast and lunch with us every day, made by our Designit chef, Thomas – not to mention cake on Thursdays and a few special themed lunches.... ... Fortsæt læsning -->


12Apr

Struktureret Studentermedhj Lper Til Logistik Administration Ledige Stillinger på Odense Kommune Odense. Odense Kommune Odense åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Struktureret Studentermedhj Lper Til Logistik Administration position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 12 Apr, 2018. Yderligere information kan fås ved henvendelse til chef for Logistik og Administration, Susanne Gucwa på sgu@odense.dk eller på 65 51 15 05.... ... Fortsæt læsning -->


19Apr

Stark Vejle Ger Lagermedarbejder Ledige Stillinger på Stark Vejle. Stark Vejle åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Stark Vejle Ger Lagermedarbejder position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 19 Apr, 2018. Arbejdstid afstemmes med nærmeste chef og der gives løn efter kvalifikationer. Ønsker du et arbejde hvor du yder en høj service og sikrer en optimal håndtering... ... Fortsæt læsning -->


13Apr

Kitchen Assistant Ledige Stillinger på Bindia Aps . Bindia Aps åbner stor karriere muligheder og ledige stillinger til en Kitchen Assistant position. Dette job stillingsopslag vil være åben for nye arbejdspladser ansøger begynder for 13 Apr, 2018. Helping the chef. We are in need of experienced kitchen helpers, who can do the following jobs:.... ... Fortsæt læsning -->