16 May

Ledende Beredskabspr Til Region Nordjylland Aalborg Stift Ledige Stillinger på Folkekirken

Stilling
Ledende Beredskabspr Til Region Nordjylland Aalborg Stift
Selskab
Folkekirken
Beliggenhed
Er åbningsdato
16 May, 2018 30+ days ago

Folkekirken presserende behov efter position for Ledende Beredskabspr Til Region Nordjylland Aalborg Stift. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Ledende Beredskabspr Til Region Nordjylland Aalborg Stift Ledige Stillinger på Folkekirken Detaljer Job:

Stillingen som ledende beredskabspræst i Region Nordjylland: Aalborg Stift, Vesthimmerlands provsti (Vi-borg Stift) og Hobro-Mariager provsti (Århus Stift) er ledig til besættelse 1. juli 2018.Det er en forudsætning for at søge stillingen, at man er ansat som præst eller provst i et af de stifter, der omfattes af regionen.Det regionale samarbejde skal understøtte, at folkekirkens katastrofeberedskab i nødvendigt omfang koor-dineres med andre myndigheder, f.eks. i forbindelse med planlægningsarbejde, øvelsesaktiviteter og gen-nemførelse af evalueringer og erfaringsudveksling.De ledende beredskabspræster varetager på biskoppernes vegne det daglige arbejde med folkekirkens katastrofeberedskab.De ledende beredskabspræster drager omsorg for, at beredskabspræsterne modtager uddannelse og efteruddannelse, jf. § 8.De ledende beredskabspræster drager omsorg for, at der gennemføres øvelser for folkekirkens katastrofeberedskab mindst en gang årligt.De ledende beredskabspræster afgiver en gang årligt en samlet rapport til henholdsvis biskopperne og Kirkeministeriet om folkekirkens katastrofeberedskab.De fem ledende beredskabspræster danner et fælles forum, som træder sammen mindst en gang årligt med henblik på erfaringsudveksling og gennemførelse af fælles initiativer, såsom kursusvirksomhed m.v.De ledende beredskabspræster fastsætter selv en forretningsorden for dette forum, og fordeler selv opgaverne blandt sig.Biskopperne i det regionale samarbejde fastsætter i et regulativ de nærmere bestemmelser for funktionen som ledende beredskabspræst.Honorering af funktionen sker med et mellem Kirkeministeriet og Præsteforeningen forhandlet tillæg med grundbeløb (31. marts 2012) 41.000,00 kr. svarende til kr. 43.894,67 årligt. I nutidskroner 3.657, 89 må-nedligt. Tillægget er pensionsgivende.Ansøgningen indsendes til Biskoppen over Aalborg Stift (kmaal@km.dk) og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.


Job Ledige Stillinger Relateret til Ledende Beredskabspr Til Region Nordjylland Aalborg Stift: