21 May

Leder Marineudkigsstation Helleb Ledige Stillinger på Forsvaret Helsingør

Stilling
Leder Marineudkigsstation Helleb
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Helsingør D84
Er åbningsdato
21 May, 2018 30+ days ago

Forsvaret Helsingør presserende behov efter position for Leder Marineudkigsstation Helleb. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Leder Marineudkigsstation Helleb Ledige Stillinger på Forsvaret Helsingør Detaljer Job:

Leder Marineudkigsstation Hellebæk


Er du en erfaren Kampinformationsbefalingsmand med lyst til et selvstændigt ledelsesansvar som Ansvar IV chef, så har du nu muligheden for at søge stillingen som leder af Marineudkigsstation Hellebæk
Om os
Vi er beliggende på Nordre Strandvej i Ålsgårde. Vi er del af Søværnets Overvågningsenhed (SOE) i Korsør. SOE er en selvstændig NIV III myndighed, som består af Maritimt Overvågningscenter, Marineudkigsstationer og Vessel Traffic Service Centrene. Enhederne i SOE er kontinuerligt indsat under Operationsstaben i Værnsfælles Forsvarskommando. Chefen for SOE refererer til Chefen for Marinestaben.

Vi bidrager i den daglige tjeneste i høj grad til løsning af Søværnets farvandsovervågning i stationens tildelte ansvarsområde, herunder varetages opgaverne suverænitetshævdelse, deltagelse i rednings- og miljøoperationer samt undervandskontrol. Herudover har vi andre opgaver for Marinestaben og Forsvarets Efterretningstjeneste.

Vi er 14 topmotiverede og professionelle medarbejdere, der passer vagten i tørn, to personer af gangen, 24/7, 365 dage om året.
Om stillingen
Du har selvstændigt ledelsesansvar for stationen på alle områder. Samtidig indgår du i vagttørnen som vagtholdsleder. Du har stor indflydelse på marineudkigsstationernes udvikling og daglige virke.

Der er en stor kontaktflade til øvrige chefer i SOE, øvrige myndigheder samt eksterne samarbejdspartnere. Tjenesten ved MUS er operativ og meget dynamisk.
Du er ansvarlig overfor chefen for SOE.

Vi kan tilbyde et alsidigt job med mulighed for udvikling, herunder et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund.
Om dig
Du er udnævnt seniorsergent og har gennemført videreuddannelsestrin II for mellemledere med tilfredsstillende resultat. Alternativt er du oversergent, og klar til at gennemføre VUT/II-ML.

Du er en erfaren kampinformationsbefalingsmand (SSG) med en høj faglighed og gode lederegenskaber. Du har helhedssyn og gode samarbejdsevner. Du kan lede specialister med respekt for fagligheden. Vi forventer, du er fleksibel og ansvarsbevidst. Du har erfaring fra sejlende tjeneste og evt. erfaring indenfor efterretninger.
Du skal kunne formulere dig klart mundtligt og skriftligt på dansk og engelsk.

Det er ønskeligt, du har erfaring med arbejdstidsgodkendelse.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende CO10 fællesoverenskomst og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.


Job Ledige Stillinger Relateret til Leder Marineudkigsstation Helleb: