16 May

Konomi Planl Gningschef Til Regionshospitalet Horsens Ledige Stillinger på Konomi Planl Gningsafd Horsens

Stilling
Konomi Planl Gningschef Til Regionshospitalet Horsens
Selskab
Konomi Planl Gningsafd
Beliggenhed
Horsens D82
Er åbningsdato
16 May, 2018 5 days ago

Konomi Planl Gningsafd Horsens presserende behov efter position for Konomi Planl Gningschef Til Regionshospitalet Horsens. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Konomi Planl Gningschef Til Regionshospitalet Horsens Ledige Stillinger på Konomi Planl Gningsafd Horsens Detaljer Job:

Regionshospitalet Horsens er på udkig efter en økonomi- og planlægningschef, som har lyst til at udvikle hospitalets økonomistyring og sikre, at vi får mest mulig sundhed for de penge, vi administrerer.

Som økonomi- og planlægningschef har du en helt central rolle i hospitalets økonomistyring, planlægning og drift i tæt dialog med hospitalsledelsen, afdelingsledelserne og administrationens ledergruppe.
Du bliver en del af et stærkt leder-team, som samarbejder målrettet for at opfylde vores egne mål med hensyn til professionel betjening af vore kunder, samarbejde på tværs, god ledelse samt høj arbejdsglæde og trivsel for vores medarbejdere.

Ledelsesmæssig opgave
Som hospitalets økonomi- og planlægningschef indtager du en central rolle som rådgiver og sparringspartner for hospitalsledelsen og de kliniske afdelingsledelser på hospitalet. Du vil være en nøgleperson i at sikre en fortsat solid økonomistyring på hospitalet og får mulighed for at sætte dit eget præg på hospitalets budgetlægning, økonomiopfølgning, dataunderstøttelse og planlægning.

Du står i spidsen for 11 medarbejdere i Økonomi og Plan, hvis hovedopgave er at understøtte hospitalets øverste ledelse og afdelingsledere i styring af hospitalets økonomi. Afdelingen består af Budgetenheden, Dataenheden og Regnskabsenheden. Det bliver din opgave at lede og sætte rammer og retning for medarbejderne, så I sammen kan udføre og udvikle hospitalets økonomi- og kapacitetsstyring. Der er tale om erfarne og kompetente medarbejdere, som er vant til en høj grad af selvstændighed i tilrettelæggelsen og udførelsen af deres arbejdsopgaver. Din opgave bliver i høj grad at understøtte medarbejderne heri. Derudover vil du indgå i et tæt samspil med Region Midtjyllands centrale økonomienheder og med de tilsvarende kollegaer på de øvrige hospitaler i regionen.

Økonomi og plan er ét af i alt fire funktionsområder i Administrationen - de tre øvrige er HR, Kvalitet og Sundheds-it samt Kommunikation og Ledelsessekretariat. Administrationen er kendt for at være agil og ubureaukratisk og har som mål at gøre det nemt at være kliniker og leder på hospitalet. Afdelingen understøtter alle ledelsesniveauer lige fra den enkelte afdelingssygeplejerske til hospitalsledelsen gennem proaktiv sparring, rådgivning samt kompetent og saglig sagsbehandling. Administrationen ledes af administrationschefen, som du referer til og indgår i et tæt samspil med.

Hvilke forventninger har vi til dig?
Du skal trives med at stå i spidsen for mangeartede økonomi-, planlægnings- samt dataopgaver, der omfatter alt fra budgetlægning, økonomiopfølgning til tværgående analyser og beregninger, og du skal kunne bevare et overblik i en travl hverdag.
Det er et krav til ansøgeren, at du har oparbejdet en stor viden og erfaring med økonomistyring og dataunderstøttelse inden for det offentlige hospitalsområde.
Du vil blive vurderet både på, hvor god du er til at udfylde rollen som faglig og strategisk sparringspartner og på dine evner til at udvikle en effektiv, proaktiv og serviceminded enhed med fokus på høj faglig kvalitet og stor kundetilfredshed. Det stiller en række krav, både til dine faglige evner og personlige egenskaber.

Det er vores krav, at du:

 • har en relevant samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse, f.eks. cand. oecon. eller cand. scient. pol.,
 • har ledererfaring, enten som teamleder/koordinator eller personaleleder i en økonomifunktion
 • har en lederuddannelse eller er indstillet på at tage en sådan
 • har indgående kendskab til og erfaring med økonomistyring, herunder budgetlægning, økonomiopfølgning og regnskabsarbejde fra et hospital
 • har kendskab til eller meget hurtigt kan sætte dig ind i budget- og regnskabsprincipper,
 • har konkret erfaring med kapacitetsplanlægning og –styring på et hospital,
 • har god dataforståelse og erfaring med dataanalyser fra et hospitalsperspektiv,
 • kan være proaktiv strategisk sparringspartner over for hospitalsledelsen og afdelingsledelserne,
 • kan formidle komplekse problemstillinger på en let forståelig måde i både skrift og tale.
Det er desuden vigtigt, at du som person:
 • har personlig integritet, autoritet og robusthed,
 • evner at bevare overblikket, også i pressede situationer
 • evner at uddelegere opgaver, så du skaber rum til ledelse og strategisk udvikling
 • evner at skabe et tillidsfuldt samarbejde med forskellige faggrupper og lytte til organisationens behov
 • er engageret og har et personligt drive og initiativ
 • har et hurtigt antrit i opgaveløsningen, besidder en høj arbejdskapacitet og er initiativrig
 • kan motivere, inspirere og udvikle dine medarbejdere
Erfaring fra tidligere ansættelser i en hospitalsadministration er et krav til stillingen.
?
Vi tilbyder:
En arbejdsplads med mange spændende opgaver, stort ansvar, dygtige kolleger og rige muligheder for faglig og personlig udvikling. Du får en afvekslende hverdag med et arbejdsklima præget af engagement, fokus på kerneopgaven, gensidig respekt, åbenhed og en uformel omgangstone.
Stillingen giver gode muligheder for, at du kan udfolde dine naturlige lederevner og udnytte dine økonomifaglige kompetencer og viden. Du bliver en del af et stærkt fagligt lederteam på en spændende og nærværende arbejdsplads. Vi har en uhøjtidelig omgangstone med gode kollegaer, der både hjælper og udfordrer hinanden.
Vi lægger vægt på trivsel og giver mulighed for fleksibel arbejdstilrettelæggelse, så der er plads til familie og fritid.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er fast, på fuld tid og ønskes besat hurtigst muligt, senest fra 1. august 2018. Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Afhængig af din baggrund og kvalifikationer vil der evt. kunne forhandles kvalifikationstillæg.

Yderligere oplysninger:
Organisatorisk er stillingen placeret i Økonomi og Plan med reference til administrationschefen. Økonomi og Plan består af 12 personer.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til administrationschef Jan Højgaard Funder, tlf. 2480 0003.

Ansøgning indsendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist: 28. maj 2018. Første samtalerunde: 12. juni 2018. Eventuel anden samtalerunde: 19. juni 2018.

Hospitalsenheden Horsens er et af de fem akuthospitaler i Region Midtjylland. Optageområdet er på 220.000 indbyggere budgettet på 1,1 mia. kr. og DRG-omsætningen på 1,2 mia. kr.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.


Job Ledige Stillinger Relateret til Konomi Planl Gningschef Til Regionshospitalet Horsens: