20 Mar

Energistyrelsen Ger Ekspert Energiplanl Gning Til Kontoret For Global Dgivning Internationalt Samarbejde Ledige Stillinger på Ucc

Stilling
Energistyrelsen Ger Ekspert Energiplanl Gning Til Kontoret For Global Dgivning Internationalt Samarbejde
Selskab
Ucc
Beliggenhed
Er åbningsdato
20 Mar, 2018 30+ days ago

Ucc presserende behov efter position for Energistyrelsen Ger Ekspert Energiplanl Gning Til Kontoret For Global Dgivning Internationalt Samarbejde. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Energistyrelsen Ger Ekspert Energiplanl Gning Til Kontoret For Global Dgivning Internationalt Samarbejde Ledige Stillinger på Ucc Detaljer Job:

Brænder du for internationalt energisamarbejde? Vil du gerne sætte dit præg på global, grøn omstilling med udgangspunkt i danske erfaringer? Har du indgående kendskab til energiplanlægning, herunder gerne modellering, VE scenarier, integration af VE og/eller, regulering af el sektoren? Kan du omsætte danske erfaringer i et tæt samarbejde med vores partnerlande? Har du mulighed og lyst til en del rejseaktivitet?

Om jobbet
Vi er et team på 30 medarbejdere, der søger en ny kollega med bred erfaring i dansk energiregulering og energiplanlægning generelt. Vi samarbejder med 12 partnerlande (Kina, Vietnam, Mexico, Sydafrika, Indonesien, Tyrkiet, Ukraine, Etiopien, Indien, UK, Tyskland og USA). Dit arbejde vil typisk blive tilknyttet 1-3 samarbejdslande, og vil bestå i rådgivnings- og formidlingsopgaver på myndighedsniveau inden for alle områder af energiplanlægningen. Hvert land har et forskellige programmer, men generelt efterspørges danske erfaringer indenfor fire hovedområder: Energimodellering, VE integration, fleksibilitet i elsektoren og EE.

Det overordnede formål i alle lande er at sikre omkostningseffektive og energieffektive energisystemer med en høj andel af vedvarende energi – uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

Vi tilbyder

 • et særdeles spændende og varieret arbejde i et internationalt orienteret miljø med andre myndigheder, danske ambassader og virksomheder, m.fl.
 • stor bredde i arbejdsopgaver, som efterspørges af vores samarbejdspartnere,
 • et stærkt fokus på at understøtte grøn transition på et højt, fagligt og professionelt niveau,
 • 30 dygtige kollegaer med drive, uformel omgangstone og stort gå-på-mod.
Din daglige arbejdsplads vil være i Energistyrelsen, men der må forventes en del rejser til samarbejdslandende.

Om dig
Der vil blive lagt vægt på, at du kan formidle komplekse problemstillinger i en international
kontekst og har sans for implementering af grønne energiløsninger under forskellige, regulatoriske rammebetingelser. Du har en bred viden om det danske energisystem og er analytisk stærk. Vi forventer bl.a. at du:
 • har en relevant, videregående uddannelse såsom samfundsvidenskabelig eller energi-ingeniør
 • har indgående erfaring med dansk energipolitik og reguleringsmæssige rammebetingelser, herunder gerne modellering, VE scenarier, integration af VE og/eller regulering af el-sektoren
 • har gode samarbejdsevner, er åben over for nye opgaver og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde, også med eksterne samarbejdsparter
 • kan forstå og formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig måde både i skrift og tale, herunder gode engelskkundskaber
 • har international erfaring, herunder eksempelvis indenfor institutionel analyse, organisationsudvikling og kapacitetsopbygning, politisk økonomi og stakeholder analyse
 • er indstillet på en del rejseaktivitet.

Om os
Energistyrelsen har ansvaret for hele energisektorens værdikæde fra energiproduktion, herunder efterforskning og indvinding, energiforsyning til energiforbrug, energieffektivisering og besparelser samt energiøkonomi og teknologiovervågning. Vi har også ansvaret for at understøtte den økonomiske effektivisering af forsyningssektoren, som foruden energi omfatter vand, affald og telekommunikation, herunder brugerforhold, forsyningspligt og statistik på teleområdet samt regulering af vandforsyning og håndtering af affald.

Energistyrelsen varetager Danmarks interesser på energi-, og forsyningsområdet i EU og søger gennem målrettet samarbejde med enkeltlande og internationale institutioner at udbrede de danske erfaringer med energiomstillingen til gavn for danske eksportvirksomheder.

Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning skal styrke og samtænke
Danmarks internationale indsatser på energiområdet. Centeret skal medvirke til at konsolidere og udbygge den danske position som foregangsland bl.a. gennem myndighedssamarbejde med udvalgte samarbejdslande.

Energistyrelsen blev oprettet i 1976 og har siden 28. juni 2015 været en styrelse under Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet.

Løn- og ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den gældende overenskomst for akademikere i staten. Ansættelsesområdet er Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilhørende institutioner.

Supplerende oplysninger kan fås ved henvendelse til kontorchef Anton Beck på tlf. 29 62 39 96.

Energistyrelsen betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig
baggrund til at søge stillingen.

Ansøgning
Du søger via www.ens/job. Benyt funktionen ”Søg stillingen” på stillingsopslaget. Din motiverede ansøgning med CV, eksamensbevis inkl. karakteroversigt og eventuelle øvrige bilag skal være sendt senest 13. april 2018. Ansøgere forventes at skulle lave en opgave i forbindelse med samtalen.


 • Selskab: Ucc
 • Tilføjet: 30+ days ago

Job Ledige Stillinger Relateret til Energistyrelsen Ger Ekspert Energiplanl Gning Til Kontoret For Global Dgivning Internationalt Samarbejde: