18 May

Center For Byens Anvendelse Ger Belysningsingeni Ledige Stillinger på Aarhus Kommune

Stilling
Center For Byens Anvendelse Ger Belysningsingeni
Selskab
Aarhus Kommune
Beliggenhed
D82
Er åbningsdato
18 May, 2018 30+ days ago

Aarhus Kommune presserende behov efter position for Center For Byens Anvendelse Ger Belysningsingeni. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Center For Byens Anvendelse Ger Belysningsingeni Ledige Stillinger på Aarhus Kommune Detaljer Job:

Har du evnerne? Så har vi Danmarks største vejbelysningsanlæg.

I Center for Byens Anvendelse i Magistraten for Teknik og Miljø er en stilling som belysningsingeniør - med erfaring indenfor vejbelysning - ledig til besættelse snarest. Stillingen er i teamet for Lys og Trafikledelse.

Brænder du efter at få lov til at sætte dit fingeraftryk på Aarhus, så er stillingen noget for dig. I disse år har Aarhus Kommune igangsat mange store og spændende anlægsprojekter som f.eks. trafikal omdannelse af Aarhus Midtby, ombygning af Gellerup og Aarhus Ø, etablering af letbane med tilhørende omlægninger/udbygninger af det tilstødende vejnet, udvikling af byggemodninger og energirenovering af 29.000 gadelamper.

Vi kan tilbyde en stilling, hvor du er med til at udvikle og skabe trafiksikkerhed og tryghed gennem belysning af de offentlige veje, stier og pladser i Danmarks næststørste by. Arbejdet udføres i tæt samarbejde med kommunens entreprenører og byens rådgivere.

Som belysningsingeniør har du bl.a. ansvar for gennemførelse af vejbelysningsprojekter fra planlægning til udførelse i marken. Du skal således:

 • sikre effektiv drift af byens lys
 • planlægge og bestille belysningsprojekter, med fokus på tværfagligt samarbejde i kommunen og med eksterne aktører
 • deltage i kontraktudvikling på drift og vedligeholdelse samt energirenovering af 25.000 armaturer
 • gennemføre belysningsprojekter i marken med entreprenører og føre tilsyn
 • være myndighed på fagområdet, herunder behandle tekniske approbationer
 • bidrage til og sikre kommunikationen til borgerne i det pågældende område, i tæt samarbejde med vores kommunikationsafdeling.
Din profil

Du skal være selvstændig og kunne varetage administration af vejbelysningsområdet. Du skal sikre trafiksikkerhed og tryghed, fremdrift, koordinering med relevante parter, økonomistyring og være god til at kommunikere både skriftligt og mundtligt.

Vi forventer, at du:

 • har en relevant uddannelse, eksempelvis ingeniør, maskinmester eller anden lignende uddannelse
 • har erfaring med projektledelse samt håndtering af økonomi og kommunikation
 • har gennem din uddannelse eller tidligere jobs arbejdet med elektriske installationer og belysningsanlæg
 • kan kontrollere lysberegninger
 • kan formulere dig klart og sikkert og er i stand til at formidle komplekse forhold til menigmand
 • kan håndtere flere opgaver på samme tid, så alle føler, de har fået en god professionel behandling.

Vi lægger vægt på erfaring fra lignende stillinger i en politisk styret organisation. Som person forventer vi endvidere at du er udadvendt og trives i en travl og aktiv hverdag. Det er tilsvarende vigtigt, at du naturligt indgår i fællesskabet, hjælper og sparrer med dine kolleger - og dermed er med til at skabe arbejdsglæde i hverdagen.

Derfor skal du vælge os

Vi kan tilbyde en spændende og udfordrende stilling med såvel tværfaglige som selvstændige arbejdsopgaver. Vi lægger stor vægt på uddelegering af ansvar og kompetence.

Hvis du bliver vores nye kollega i Team Lys og Trafikledelse, kan du forvente faglig og personlig udvikling i en dagligdag præget af højt engagement, uformel omgangstone og sammenhold, hvor sparringen mellem medarbejderne er højt prioriteret.

I Center for Byens Anvendelse baserer vi opgaveløsning på en servicekultur, hvor vi står skulder ved skulder, og hvor der er frihed til at være kreative og tænkte nyt, ikke mindst i forhold til opgaveløsningen og organisering.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den relevante faglige organisation. Lønnen fastsættes efter forhandling med organisationen efter principperne om Ny Løn.

Hvis du vil vide mere

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Teamleder Peter Ryberg Neess på telefon 2920 8648 eller mail prn@aarhus.dk

Ansøgning

Forventet tiltrædelse er 1. august 2018 eller snarest derefter.

Ansøgningsfrist er 10. juni 2018.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fra den 14. juni 2018.
Arbejdssted: Center for Byens Anvendelse, Kalkværksvej 10, 8000 Aarhus C

Arbejdstid: 37 timer pr. uge med flekstid

Om os

Center for Byens Anvendelse er et af fire centre i Magistraten for Teknik og Miljø. Center for Byens Anvendelse beskæftiger sig med myndigheds-, drifts- og anlægsopgaver i byens rum, det være på veje, stier, fortove og pladser, i parker og grønne områder. Centret beskæftiger ca. 450 medarbejdere organiseret i tre afdelinger og et sekretariat.

Team Lys og Trafikledelse udfører planlægning, anlæg og drift af alt elektrisk vejudstyr, herunder vejbelysning og signalanlæg, i Aarhus Kommune. Derudover har teamet også ansvar for trafikkoordinering ved større vejarbejder. Teamet består pt. af 13 medarbejdere som overvejende er ingeniører.


Job Ledige Stillinger Relateret til Center For Byens Anvendelse Ger Belysningsingeni: