16 May

Koordinator Med Erfaring Indenfor Samarbejde Frivillige Til Afdeling For Ldreliv Ledige Stillinger på Afdeling For Ldreliv København

Afdeling For Ldreliv København presserende behov efter position for Koordinator Med Erfaring Indenfor Samarbejde Frivillige Til Afdeling For Ldreliv. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Koordinator Med Erfaring Indenfor Samarbejde Frivillige Til Afdeling For Ldreliv Ledige Stillinger på Afdeling For Ldreliv København Detaljer Job:

Vil du være med til at udvikle Københavns Kommunes indsats for pårørende? Vil du være med til at implementere og videreudvikle indsatsen 'Lær at tackle hverdagen som pårørende'?

Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning ønsker at styrke indsatsen for pårørende. Derfor har vi i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning udviklet et kursus for voksne pårørende til mennesker over 18 år.

Indsatsen er baseret på konceptet LÆR AT TACKLE, der er et evidensbaseret koncept til mennesker med kronisk sygdom, udviklet på Stanford University. Den nye indsats for pårørende er pilotafprøvet, og vi er nu i gang med at implementere tilbuddet i hele byen. Gennem kursusforløb med frivillige instruktører understøtter vi pårørende i at mestre deres eget liv, for derved at give dem de bedste forudsætninger for at passe på sig selv og deres nære.

Du skal bl.a. koordinere implementeringen af kurserne, som er startet op i januar 2018. Derudover skal du arbejde med løbende udvikling af indsatsen over de kommende år. Vi arbejder også med udvikling af eksisterende og en række nye indsatser for pårørende, som sammen med LÆR AT TACKLE kurserne skal løfte den samlede indsats for voksne pårørende i Københavns Kommune.

I stillingen ligger derfor også opgaver knyttet til udvikling og politisk betjening inden for pårørende- og frivillighedsområdet mere generelt.

Vi forestiller os, at du
 • har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, gerne med teoretisk viden indenfor psykologi og/eller samfundsvidenskabelige discipliner
 • er udadvendt med lyst og evne til at tale med mange forskellige mennesker
 • har gode formidlingsevner og evt. undervisningserfaring
 • er systematisk, vedholdende og med overblik
 • har erfaring med opsøgende arbejde og samarbejde med frivillige
 • har erfaring med at arbejde i en kommunal kontekst
 • evt. har erfaring med konceptet LÆR AT TACKLE
Dine opgaver
 • implementering, koordination og administration af kursusforløbene 'Lær at tackle hverdagen som pårørende'
 • drive arbejdsgruppen bag implementeringen af kurserne i samarbejde med konsulenter fra de fem lokalområder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
 • rekruttering, fastholdelse og støtte af de frivillige instruktører
 • rekruttering af deltagere til kursusforløb i samarbejde med arbejdsgruppen bag implementeringen
 • kommunikations-, formidlings- og undervisningsopgaver
 • indsamling og bearbejdelse af evalueringsskemaer fra kursister
 • ad hoc-udarbejdelse af sager til diverse ledelsesfora i forvaltningen og til borgmesteren og Sundheds- og Omsorgsudvalget herunder bl.a. en årlig status på indsatsen samt en større evaluering i 2021
 • udviklingsopgaver ift. indsatser til pårørende og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samarbejde med civilsamfundet og frivillige
Vi tilbyder
 • mulighed for at medvirke til udbredelse af et evidensbaseret tilbud til en ny målgruppe
 • mulighed for at gøre en forskel for pårørende til mennesker med sygdom og/eller funktionsnedsættelser
 • mulighed for at få nye erfaringer ift. samarbejde mellem kommunen og frivillige kræfter om at skabe relevante tilbud til borgerne
 • samarbejde med forskellige samarbejdspartnere både i Københavns Kommune og udadtil
 • erfaring med udviklingsarbejde og politisk betjening i en kommunal kontekst
 • daglig gang i et engagerende, inspirerende og udviklende miljø
Afdeling for Ældreliv
Den ledige stilling besættes i Afdeling for Ældreliv, som består af otte konsulenter, to studentermedhjælpere og en afdelingsleder. Vi er en udviklingsafdeling, hvor vi iværksætter og driver involverende processer med henblik på at udvikle indsatser inden for områderne: Samarbejde med civilsamfundet, frivillighed, støtte til pårørende og frivillige samt kommunale aktivitetstilbud for ældre.

Derudover er vi ansvarlige for at udvikle kommunens nye ældrepolitik, som skal gælde fra 2019, og for at tilrettelægge den efterfølgende implementeringsproces med henblik på at omsætte de politiske visioner til virkelighed for borgerne.

Afdeling for Ældreliv er en del af Center for Omsorg og Rehabilitering. Centeret omfatter ca. 80 medarbejdere og ledes af et chefteam, der består af to centerchefer og fem afdelingsledere.

Centret har samlet til opgave at udvikle og finde nye løsninger inden for en række af forvaltningens fag- og driftsområder – bl.a. andet i forhold til livskvalitet for ældre, mad og måltider, rehabilitering, sektorovergange, myndighedsopgaven, hjemmepleje, plejehjem, aktivitetscentre, støtte til pårørende og samarbejde med frivillige og civilsamfundet. Centret har derudover myndighedsansvaret i forhold til visitation, forløbskoordination og pladsanvisning.

Løn- og ansættelsesforhold
Der er tale om en fast stilling med et ugentligt timetal på 37 timer med tiltrædelse den 1. august 2018.
Ansættelse sker efter gældende overenskomst.
Din arbejdsplads vil være i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens centralforvaltning på Sjællandsgade i København N.

Mere information
Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Signe Riis Andersen på 2494 7525 eller konsulent Lise Bitsch Simonsen på 2499 0986.

Du kan læse mere om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på www.kk.dk

Søg stillingen via nedenstående link senest torsdag den 31. maj 2018
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 24 og 25.


Job Ledige Stillinger Relateret til Koordinator Med Erfaring Indenfor Samarbejde Frivillige Til Afdeling For Ldreliv: