13 Jan

Udstationering Til Polen Milit Assistent For Chefen Headquarters Multina Ledige Stillinger på Forsvaret

Stilling
Udstationering Til Polen Milit Assistent For Chefen Headquarters Multina
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Er åbningsdato
13 Jan, 2018 30+ days ago

Forsvaret presserende behov efter position for Udstationering Til Polen Milit Assistent For Chefen Headquarters Multina. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Udstationering Til Polen Milit Assistent For Chefen Headquarters Multina Ledige Stillinger på Forsvaret Detaljer Job:

Udstationering til Polen –

Militær assistent for chefen for Headquarters Multinational Corps Northeast

Vil du have en spændende stilling under fremmede himmelstrøg, hvor du arbejder i et operativt og professionelt miljø, der hvor beslutningerne bliver truffet? En oplevelse, som du kan dele med familien, og hvor dine børn får en unik mulighed for international skolegang, der ruster dem for livet.

Så tilbyder vi en meget central stilling i hovedkvarteret som korpschefens nærmeste medarbejder som Military Assistant, hvor du også bliver medlem af vores velfungerende danskerkoloni på ca. 47 kollegaer med tilhørende familier ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) i Szczecin, Polen.

Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999, og vores engagement er gradvist forøget, så vi i dag har 47 militære stillinger fordelt over hele hovedkvarteret samt ved vores eget nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag. Der er således omkring 55 militære stillinger i reservestrukturen. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin det største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE blev i 2017 certificeret som et in-place hovedkvarter på permanent højt beredskab som enten Land Component Command eller som korpshovedkvarter i NATO´s styrkestruktur med operativt ansvar for alliancens nordøstlige flanke.

Hovedkvarteret består af ca. 450 militære og civile medarbejdere, som bemandes med personel fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del.

Du kommer således til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret internationalt miljø. Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).

Du vil indgå i et multinationalt hovedkvarter, hvor den generelle omgangstone kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, hvor alle er klar til at yde deres bedste for at nå gode resultater.

Hovedkvarterets sportsklubber og øvrige sociale aktiviteter danner mulighederne for et aktivt fritidsliv med mange multinationale, såvel som nationale aktiviteter, der er med til at skabe gode vilkår for både din og din families trivsel i Polen.

Om stillingen
Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe hele din familie i en periode på 3 år med mulighed for yderligere et års forlængelse. Under udstationeringen vil både du og familien få en masse spændende oplevelser som er forbundet med det at bo i et nyt land. For dig, vil arbejdsdagen blive fyldt med udfordrende opgaver, som bidrager dig med nye kompetencer og erfaringer og som herved skaber muligheder og giver dig et solidt rygstød i forhold til din videre karriere i Forsvaret.

Som Military Assistant for Commander bliver du den nærmeste medarbejder for korpschefen, der er en tre-stjernet general, hvis bemanding skifter mellem Tyskland og Polen. Du får derfor en helt central stilling i Hovedkvarteret og kommer tæt på beslutningerne, ligesom du får en alsidig og aldrig ens arbejdsdag.
Som Military Assistant indgår du i Command Group, hvor du er ansvarlig for at koordinere stabens støtte til Commander og leder forkontoret med yderligere to medarbejdere. Du er i samarbejde med den øvrige ledelse af HQ MNC NE (Deputy Commander og Chief of Staff) ansvarlig for at indhente, koordinere, kvalitetssikre og forberede informationer, som forelægges Commander MNC NE.
Du koordinerer Commanders aktiviteter internt samt med hhv. foresatte, sideordnede og underlagte enheder og ikke mindst international og nationale myndigheder.
På grund af stillingens natur, må der forventes en del rejse- og mødeaktivitet.

Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere eller anden relevant masteruddannelse.

Vi forventer, at du har baggrund eller Hæren og at du har en indgående erfaring fra stabsarbejde på brigade og gerne divisionsniveau.

Du har en god forståelse for doktrin og planlægning af landoperationer, samt et solidt kendskab til NATO-procedurer og værnsfælles operationer.

Du er en person med god helhedsforståelse, som dermed hurtigt forstår at sætte sig ind i et større planlægningsperspektiv. Derudover skal du have stærke kompetencer inden for planlægning og analyse samt erfaring fra internationale operationer eller større øvelser i et internationalt miljø.

Du er god til at skabe samarbejdsrelationer i forskellige fora, du trives godt i et multinationalt miljø og så har du respekt for de kulturelle forskelle.

Vi søger en person, som kan arbejde meget selvstændigt i et internationalt miljø, og som altid leverer arbejde af høj kvalitet. Det er en fordel, hvis du tidligere har arbejdet i stillinger, der forudsætter politisk flair, diplomatisk tæft og en diskret, men effektiv opgaveløsning.

Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 27. oktober 2015 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Stillingen besættes som udgangspunkt fra 1. august 2018, dog med forbehold for tiltrædelse tidligere.

Du vil blive udstationeret under udetillægsordningen, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter og du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på Szczecin International School, som ligger centralt i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

Via Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPTBST 566-2, som omhandler forhold under din udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Du skal have bestået forsvarets basistest til niveau 2 og være helbredsgodkendt til status operativ (helbred og tænder) samt have gennemført CAC-A og TSE inden tiltrædelse i stillingen.

Du skal kunne sikkerhedsgodkendes til COSMIC TOP SECRET samt opretholde denne under hele ansættelsesforløbet. Desuden skal du bestå sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.

Kontakt og ansøgning:
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer Oberst Kurt Nissen Koch på tlf. +48 665 666 373.

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Casper Thaarup ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 77.

Ansøgningsfristen er den 25. januar 2018.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 5.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk


Job Ledige Stillinger Relateret til Udstationering Til Polen Milit Assistent For Chefen Headquarters Multina: