13 Jan

Terminalbefalingsmand Til Jmto Ledige Stillinger på Forsvaret Karup

Stilling
Terminalbefalingsmand Til Jmto
Selskab
Forsvaret
Beliggenhed
Karup D82
Er åbningsdato
13 Jan, 2018 30+ days ago

Forsvaret Karup presserende behov efter position for Terminalbefalingsmand Til Jmto. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Terminalbefalingsmand Til Jmto Ledige Stillinger på Forsvaret Karup Detaljer Job:

Terminalbefalingsmand til Joint Movement & Transportation Organization, Flyvestation Karup

Har du evner og lyst til en stilling med et bredt spænd af opgaver? Er du god til at samarbejde, og kan du arbejde selvstændigt? Vil du prøve kræfter med logistikkens mange udfordringer og muligheder i et hektisk operativt arbejdsmiljø, hvor to dage sjældent er ens. Så er det dig vi søger.

Om os
Joint Movement & Transportation Organization (JMTO) har til opgave at tilvejebringe og indsætte transport- og terminalkapaciteter i forbindelse med strategisk transport, deployering, redeployering og genforsyning af indsatte enheder eller enheder på øvelse, nationalt og internationalt.

JMTO består af en stabsdel med ARK, en kapacitetssektion, en planlægningssektion og en operationssektion samt en Movement Control (MOVCON) dispositionsenhed. JMTO er ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af transporter indenfor alle transportformer

JMTO er geografisk placeret på Flyvestation Karup og er en værnsfælles enhed sammensat af medarbejdere, som tidligere har arbejdet i mange forskellige enheder i hele Forsvaret.

Om stillingen
Du vil blive en del af JMTO Movement Control (MOVCON), som er den praktisk udførende enhed.

Du vil indgå i én deling ved MOVCON bestående af i alt 19 mand. En terminalofficer (premierløjtnant), seks terminalbefalingsmænd og tolv movere (konstabler) med høj faglighed og engagement.

Du er klar til en hverdag, der vil være præget af støtte til forsvarets enheder, i kortere eller længere perioder. Herunder skæve arbejdstider og en del opgaver som kræver kortere eller længere ophold væk fra tjenestestedet, både i og udenfor Danmark.

Du skal sammen med din enhed gennemføre opgaveløsninger ud fra befalinger. Du vil på øvelser eller i mission, være den i enheden, der bl.a. forestår udfærdigelse af dokumenter og pakning, samt kontrol af disse, i forbindelse med transport af gods, herunder også farligt gods. Dine boglige og sproglige færdigheder har derfor betydning. Du skal være med til håndteringen af lastbiler, fly, skibe og tog på terminalerne både i Danmark og i udlandet.

Derudover forventes det, at du kan komme med input til planlægning, tilrettelæggelse og gennemførelse af terminalmæssige transportopgaver, nationalt såvel som internationalt.

Du vil desuden, som næstkommanderende i gruppen, skulle bidrage til at teamets mål bliver nået.

Ved indsættelse af dit team, vil du skulle kunne fungere som fører for teamet med henblik på vejledning af enheder forud for deployering/redeployering og fører for et indsat TERMHOLD. Derudover vil du have ansvaret for at rapportere til terminalofficeren.

Du skal sammen med gruppeføreren holde styr på udleveret materiel og køretøjer, samt vedligeholdelsen heraf.

Der må påregnes en mængde efteruddannelse efter tiltrædelse.

Endvidere kan der forventes en del rejseaktivitet i 2018, da der, for nuværende, er planer om deltagelse i en stor øvelse i Norge i OKT/NOV18.

Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig sergent med baggrund i Forsvaret, med relevante uddannelse

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, du kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang.

I mange tilfælde arbejder du sammen med kollegaer fra andre lande, så du skal kunne kommunikere på engelsk.

Har du gennemført og bestået MOVCON kursus, eller har kendskab til logistik vil det være en fordel.

Det vil ligeledes være en fordel, men ikke et krav, hvis du er uddannet i håndtering af farligt gods (ADR, IMDG, RID, IATA og AFMAN).

Du skal være i stand til at bestå sundhedstriaden, kunne sikkerhedsgodkendes til hemmeligt og have erhvervet kørekort til kategori B og ønskeligt til kategori C.

Du skal være god til at samarbejde, og kunne begå dig sammen med folk og medarbejdere fra alle dele af hierarkiet, samt formidle budskaber fra terminalofficeren til din gruppe.

Du er serviceminded og er indforstået med, at der kan forventes en del rejseaktivitet.

Hvis du kan indfri ovenstående forventninger, kan vi love dig en spændende og afvekslende hverdag.

Vi kan som enhed tilbyde en fleksibel hverdag, med løbende kompetenceudvikling og berøringsflader med alle tre værn.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved CO1O fællesoverenskomsten og organisationsaftale for Centralforeningen for stampersonel.

Stillingen kan besættes af en medarbejder med en lavere grad med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale mhp. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Flyvestation Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til internationale operationer.


Job Ledige Stillinger Relateret til Terminalbefalingsmand Til Jmto: