05 Jan

Sundheds Trivselsmedarbejder Ledige Stillinger på Det Boligsociale Llessekretariat Højbjerg

Stilling
Sundheds Trivselsmedarbejder
Selskab
Det Boligsociale Llessekretariat
Beliggenhed
Højbjerg D82
Er åbningsdato
05 Jan, 2018 30+ days ago

Det Boligsociale Llessekretariat Højbjerg presserende behov efter position for Sundheds Trivselsmedarbejder. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Sundheds Trivselsmedarbejder Ledige Stillinger på Det Boligsociale Llessekretariat Højbjerg Detaljer Job:

Jobopslag fra Aarhus Kommune, Sundhedsstrategi og Forebyggelse

Om jobbet

Har du lyst til at arbejde med sundhedsfremme og trivsel i en ramme, hvor du selv kan sætte dit præg på tingene? Er du robust, tillidsvækkende, god til at skabe kontakt og god til at koordinere? Så kan det være, at du er vores nye kollega!

Aarhus Kommune ønsker at styrke sundhedsindsatsen i samarbejde med den boligsociale helhedsplan i Viby Syd og søger derfor en medarbejder til en lokalforankret indsats for sundhedsfremme og trivsel.

Den nye medarbejder bliver en vigtig del af både det boligsociale arbejde og den kommunale sundhedsindsats og får ansvar for at facilitere sundhedsfremmende og trivselsskabende aktiviteter baseret på borgernes ønsker og drømme i samarbejde med beboere, boligsociale medarbejdere, civil- og lokalsamfund og kommunale aktører i Viby Syd. Derudover bliver det en vigtig opgave at skabe sammenhæng mellem kommunale sundhedstilbud og de behov og muligheder, der findes i nærområdet.

Vi ønsker med denne indsats at komme i kontakt med de beboere, som vi normalt har svært ved at nå, og du kommer derfor til at arbejde med nytænkning af både rekruttering, indsatser og brobygning i tæt samarbejde med de øvrige kommunale, boligsociale og frivillige aktører.

I løbet af foråret 2018 vil der blive gennemført en lokalsamfundsanalyse, som skal hjælpe os med at fokusere den forstærkede sundhed- og trivselsindsats, og du skal også forvente at blive en del af dette arbejde.

Du får arbejdsplads lokalt i boligområdet, og der etableres et tæt samarbejde til Sundhedsstaben og Folkesundhed samt Område Viby-Højbjerg, hvor du vil kunne trække på mange års erfaring med udvikling og implementering af en bred vifte af sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser.

Stillingen organiseres således

 • Du ansættes i Aarhus Kommune med tjeneste indtil videre i Sundhedsstaben, Sundhed og Omsorg, som har det overordnede arbejdsgiveransvar og regulering af ansættelsesforhold (løn, ferie, pension mm.).
 • Den daglige ledelse og arbejdstilrettelæggelse varetages af den boligsociale leder i Viby Syd.
Arbejdstiden vil som hovedregel ligge indenfor normal dagarbejdstid, men du skal forvente, at der i forbindelse med beboeraktiviteter mm. kan forekomme både aften- og weekendarbejde.

Stillingen er tidsbegrænset til en 2-årig ansættelse, som følger perioden for den boligsociale helhedsplan i Viby Syd.

Din profil

Du skal have gode samarbejdsevner, da du skal arbejde tværfagligt og på tværs af magistratsafdelinger, det boligsociale område, frivillige foreninger og civilsamfund. Du skal være omstillingsvillig i forhold til opgaver, rammer og samarbejdsrelationer. Du skal kunne arbejde både individuelt og i et team.

Vi forventer, at du:
 • Har en professionsbachelor indenfor det sundhedsfaglige, socialfaglige område eller anden relevant uddannelsesmæssig baggrund.
 • Har interesse for boligsocialt arbejde, sundhedsfremme og forebyggelse, medborgerskab og samskabelse og gerne erfaring med den type arbejde.
 • Har yderst velfunderede pædagogiske og relationelle kompetencer.
 • Er god til at kommunikere med alle både mundtligt og skriftligt.
 • Kan motivere andre i forhold til at skabe resultater.
 • Har en bred og positiv opfattelse af fysisk og mental sundhed.
 • Har en anerkendende tilgang og kan skabe gode relationer på tværs af sektorer og det tværfaglige samarbejde.
 • Kan inspirere til nytænkning af eksisterende opgaver.

Personlige kompetencer:

Den ideelle ansøger
 • Kan indgå i samarbejde på tværs af faglighed, opgaver og trives i et tværfagligt miljø
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Vil team-arbejde og er en god holdspiller.
 • Er rummelig i forhold til de komplekse problemstillinger, som borgerne ofte står i.
 • Har indlevelse og evne til at skabe tryghed og tillid hos borgere, som kan være i en udsat og usikker position.
 • Kan rumme, at borgere er forskellige og har meget forskellige opfattelser af ‘det gode liv’.
 • Er initiativrig og kan bygge bro mellem mange aktører og indsatser.
 • Er åben og imødekommende.

Derfor skal du vælge os

Aarhus Kommune er i fuld gang med at nytænke velfærden. Målet er at skabe en kommune, hvor borgerne har mere magt, og hvor velfærden bliver skabt i fællesskaber.
Vi samarbejder på tværs af forvaltningsområder med borgerne, civilsamfundet, offentlige og private virksomheder, sundhedsvæsenet, arbejdsmarkedsparter m. fl. i forsøget på at sikre rammer og strukturer, der gør de sunde valg lette og attraktive samt skabe de rette målrettede tilbud til sårbare og udsatte grupper.
Vi er ambitiøse på sundhedspolitikkens, sundhedsaftalens og egne vegne. Vi vil understøtte borgernes sundhed ved at gøre vores arbejde så godt som muligt.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt d. 01.03.2018 eller snarest derefter.

Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Hvis du vil vide mere

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til sundhedsstrategisk konsulent Ruth Kjær på tlf. 4187 3588 eller kru@aarhus.dk eller koordinator Sussie Østerby tlf. 24341964 eller suoe@aarhus.dk

Ansøgning

Klik på ‘søg jobbet’ her for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning

Ansøgningsfristen er d. 21. januar 2018.

Vi forventer at afvikle jobsamtaler d. 29. januar 2018.

I Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at der ved ansættelser indhentes referencer og evt. straffeattest. Du må derfor forvente at blive anmodet herom, hvis vi tilbyder dig stillingen.

Om os

Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

Hvis du vil vide mere om Sundhed og Omsorg, opfordrer vi dig til at gennemgå online mini-kurset Velkommen Ombord på Aarhus Kommunes Kursusportal. Kurset er lavet til nye medarbejdere og præsenterer dig for vores organisation, strategi og centrale temaer. Bliver du inviteret til samtale, forventer vi, at du som en del af din forberedelse har gennemført kurset. Kurset tager cirka en halv time. For at kunne tilmelde dig og gennemgå kurset skal du oprette dig som bruger af Kursusportalen med dit cpr-nummer. Du finder Kursusportalen https://aak.plan2learn.dk/

Hvis du har problemer med at oprette dig, kan du hente hjælp i vejledningen http://www.sundhedogomsorg.dk/~/media/Subsites/Sundhed-og-Omsorg/Dokumenter/Vaerktoejer/Kursusportalen/Opret-dig-som-ny-bruger-paa-Kursusportalen—Borgeradgang.pdf

Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle – uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold – til at ansøge stillingen.

Relevante links, der ligeledes er med til at tegne rammer og mål for dit arbejde:
 • Aarhus Kommune Sundhedspolitik 2015- 2018 http://www.aarhus.dk/da/politik/politikker-og-planer/sundhed-og-sygdom/sundhedspolitik-2015-2018.aspx
 • Sundhedsprofil Aarhus: Temaanalysen for socialt udfordrede boligområder https://www.aarhus.dk/~/media/Dokumenter/Sundhed-og-Omsorg/PDF/Sundhed-og-sygdom/Sundhedspolitik-2015-18/Analyser-til-hjemmeside-socialt-udfordrede-boligomraader.pdf ;
 • Boligsocial helhedsplan i Viby Syd http://www.vibysyd.dk/boligsocial-helhedsplan/

Læs mere om Viby Syd.

Se jobopslaget på Jobindex.

Det Boligsociale Fællessekretariat videreformidler blot jobopslag, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til opslagene, skal du kontakte kontaktpersonen i jobopslaget direkte.
 • 37


Job Ledige Stillinger Relateret til Sundheds Trivselsmedarbejder: