12 Jan

Afsnitsansvarlig Overl Ved Nyoprettet Medicinsk Llesambulatorie Afdeling Amager Hvidovre Hosp Ledige Stillinger på Region Hovedstaden Amager

Region Hovedstaden Amager presserende behov efter position for Afsnitsansvarlig Overl Ved Nyoprettet Medicinsk Llesambulatorie Afdeling Amager Hvidovre Hosp. Læs denne jobannonce grundigt før ansøger om jobbet. Der er nogle kvalifikationer, erfaringer og kvalifikationsbehov, at arbejdsgiverne kræver. Er din karriere historie passer disse krav? Sørg for at du forstår den rolle, du søger, og at det er egnet til dine evner og kvalifikationer.

Følg online retninger, udfylde alle de nødvendige felter, og alle relevante oplysninger til din ansøgning, så den vil fremlægge korrekt. Når du klikker på 'Apply this Job' knap (åben i nyt vindue), vil du blive taget til online ansøgningsskema. Her vil du blive bedt om at give personlige og kontaktoplysninger, svare på beskæftigelsesrelaterede spørgsmål, og vise, hvordan du opfylder de vigtigste udvælgelseskriterier.

Afsnitsansvarlig Overl Ved Nyoprettet Medicinsk Llesambulatorie Afdeling Amager Hvidovre Hosp Ledige Stillinger på Region Hovedstaden Amager Detaljer Job:

Vil du stå i spidsen for opbygning og udvikling af fremtidens hospitalsambulatorium på Amager!

Vi søger en speciallæge i intern medicin, alternativt almen medicin, med bred medicinsk erfaring til, i samarbejde med afdelingssygeplejerske, at organisere, udvikle og lede et nyt fællesambulatorium på Medicinsk afdeling Amager, Amager og Hvidovre Hospital.

Intentionen med det nye ambulatorium er overordnet at skabe bedre koordination og sammenhæng i behandlingsforløb for patienter med flere sygdomme gennem differentierede tilbud tilpasset den enkelte patient.

Specialambulatorierne geriatri, endokrinologi, lungemedicin og kardiologi vil blive daglige samarbejdspartnere, så fagligheden fastholdes.

Samarbejdet med almen praksis, kommune og parakliniske afdelinger vil være en del af opgaven, og sammen med daghospitalet skal det nye ambulatorium også tilbyde hurtig og effektiv udredning af nye patienter med mere kompleks sygehistorie.

Foruden ambulatorierne varetager afdelingen modtagelse af områdets akutte medicinske patienter 24/7.
Afdelingen vægter et godt arbejdsmiljø højt, hvor ordentlighed og tværfagligt samarbejde er i fokus. Du vil blive en del af et velfungerende team af ca. 340 medarbejdere inkl. ca. 60 læger.
Uddannelse af Yngre læger og studenter fra Københavns universitet har i mange år været prioriteret højt i den travle, kliniske hverdag, og afdelingen har bl.a. modtaget undervisningsprisen to gange, senest i 2016.

Dit daglige virke vil fortrinsvist være i Fællesambulatoriet, hvor du skal udvikle og lede det logistiske og organisatoriske - foruden kliniske patientopgaver. Dine kliniske funktioner indebærer tæt samarbejde med yngre læger i uddannelsesstillinger, så undervisning og supervision vil være en vigtig del af dit arbejde. Har du speciallæge-uddannelse og/eller oparbejdet særlig erfaring inden for et af de fire intern medicinske grenspecialer, som er på afdelingen, vil du selvfølgelig fortsat kunne bruge og udbygge disse kompetencer.
Sammen med medicinsk afdelings øvrige seniore læger vil du deltage i vagtarbejdet som bagvagt, der aktuelt er med tilstedeværelse fra kl. 08.00 – 18.00 med efterfølgende rådighedsvagt fra bolig. Der er i gennemsnit tre timers aktiv opkaldstjeneste i vagten. Vagthyppighed er 2-3 gange pr. måned, og ca. hver 6. uge har speciallægen weekend-dagfunktion. Der er desuden bunden FV, MV og hjælpevagt 24/7.

Kvalifikationer:
Speciallæge i intern medicin eller almen medicin
Interesse og gerne erfaring for ledelse og kvalitetsudvikling
Gode organisatoriske og logistiske evner
Samarbejdsevner med respekt for andre samt fleksibilitet og rummelighed
God kommunikation
Professionalisme og engagement
Interesse for sundhedsfremme
Vilje til at undervise

Vi tilbyder:
Et dynamisk medicinsk nærhospital i hjertet af København
Godt arbejdsmiljø med fokus på team-løsninger
Stærkt fagligt miljø både specialeorienteret og bredt internt medicinsk
Velfungerende både mono- og tværfaglig undervisning
Kvalitets-, patientsikkerheds- og DRG-organisation
Stab af specialuddannede sygeplejersker og terapeuter
Mulighed for deltagelse i lederudviklingsforløb

Løn:
Løn og ansættelsesvilkår er efter aftale for overlæger/yngre læger mellem Region Hovedstaden og Forening af Speciallæger.
Interesserede ansøgere uanset køn, alder, religion eller andet etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.
Tiltrædelse efter aftale.

Få mere at vide:
Kontakt ledende overlæge for Medicinsk afdeling, Arne Cyron tlf. 29218877 eller ledende oversygeplejerske, Marie-Louise Frische, tlf. 61373840.

Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere erfaring og uddannelse inden for de 7 lægeroller, faglig medicinsk ekspertise, kommunikation, samarbejde, ledelse og administration, sundhedsfremme, akademikerrolle og professionalisme.

Ansøgningsfrist:
Mandag den 12.02.2018. Ansøgningen sendes via linket nederst på siden.

Amager Hospital er nærhospital for Amagers borgere. Vores overordnede mål er:
at tilbyde vore patienter gode patientforløb præget af kompetent behandling af høj kvalitet, kontinuitet, højt informationsniveau og stor opmærksomhed på de menneskelige aspekter, der følger med sygdom.
at give vore medarbejdere gode ansættelsesforløb med anerkendelse af og respekt for den enkelte medarbejders faglighed og kompetencer, indflydelse på egne arbejdsforhold og udviklingsmuligheder i et stærkt uddannelsesmiljø. Ansættelsesforløbet forankres allerede fra begyndelsen i en grundig generel introduktion til Amager Hospital – samt et individuelt tilrettelagt introduktionsforløb for den enkelte medarbejder.
Og så har vi Metro og gode parkeringsforhold
Hospitalet er røgfrit.


Job Ledige Stillinger Relateret til Afsnitsansvarlig Overl Ved Nyoprettet Medicinsk Llesambulatorie Afdeling Amager Hvidovre Hosp: